Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

X Łódzki Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki,
19-26 kwietnia 2010 r.

Wydział Nauk Geograficznych UŁ prezentuje:

W świecie minerałów
(wykład)

prowadzący:
dr Jan Ziomek
termin:
20 kwietnia 2010 10:00 – 12:00
zarys treści:
Podczas wykładu (prezentacji multimedialnej) zostaną omówione różne grupy minerałów, metody ich badań oraz wybrane stanowiska mineralogiczne w Polsce.
miejsce i zasady udziału:
Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31; wcześniejsze zgłoszenie wymagane jest tylko w przypadku grup: 426354593, muzgeol@geo.uni.lodz.pl (mgr Marcin Krystek)

Trzęsienia ziemi i tsunami w Polsce – mity a rzeczywistość
(wykład, prezentacja, dyskusja)

prowadzący:
dr Piotr Czubla
termin:
21 kwietnia 2010 9:00 – 10:45
zarys treści:
Na wykładzie i w trakcie dyskusji przedstawione zostaną najważniejsze zagrożenia związane z aktywnością sejsmiczną środkowej Europy i możliwości ograniczenia potencjalnych strat. Przeanalizowane zostaną trzęsienia ziemi, jakie miały miejsce na terenie naszego kraju. Zastanowimy się wspólnie, czy zagraża nam katastrofa na miarę Haiti lub Indonezji. Uwzględnione również zostaną wstrząsy związane z działalnością człowieka.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, 14N (mała aula)

Budowa geologiczna Łodzi i regionu
(wykład)

prowadzący:
dr Jan Ziomek
termin:
21 kwietnia 2010 10:00 – 12:00
zarys treści:
Podczas wykładu (prezentacji) zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia przedkenozoicznej budowy geologicznej województwa łódzkiego. Omówione zostaną wychodnie i odsłonięcia utworów mezozoicznych w aspekcie geoturystycznym.
miejsce i zasady udziału:
Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31; wcześniejsze zgłoszenie wymagane jest tylko w przypadku grup: 426354593, muzgeol@geo.uni.lodz.pl (mgr Marcin Krystek)

Wystawa prac licencjackich studentów III r. turystyki i rekreacji, studia stacjonarne
(sesja posterowa)

prowadzący:
dr Jolanta Latosińska
termin:
21 kwietnia 2010 10:00 – 14:00
zarys treści:
Wystawa ma na celu zaprezentowanie wyników prac licencjackich realizowanych z zakresu turystyki, rekreacji i hotelarstwa w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu. Prace poruszają zagadnienia związane z atrakcyjnością turystyczną, walorami turystycznymi, zagospodarowaniem turystycznym, sposobami wykorzystania czasu wolnego, formami rekreacji, funkcjonowaniem obiektów noclegowych. Większość prac dotyczy regionu łódzkiego. W trakcie wystawy będzie można porozmawiać z autorami.
miejsce i zasady udziału:
Gmach Collegium Geographicum WNG UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, parter

Życie w blokach – O jakości życia i sąsiedztwie na łódzkich blokowiskach
(wykład)

prowadzący:
dr Anna Janiszewska, dr Ewa Klima
termin:
21 kwietnia 2010 11:00 – 12:00
zarys treści:
Truizmem jest stwierdzenie, że współcześnie zróżnicowaniu przestrzeni urbanistycznej odpowiada schemat struktury społecznej. W miastach post-socjalistycznych konstrukcje krajobrazów kulturowych nie są mimo wszystko tak dobrze czytelne jak w miastach, w których procesy przestrzenne mogły przebiegać swobodnie. Właśnie dlatego jednymi z najciekawszych pod względem badawczym miejsc wydają się być osiedla "z wielkiej płyty". Wykład jest prezentacją badań prowadzonych na łódzkich blokowiskach przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego. Badacze, geografowie społeczni, zainteresowali się przestrzenią mieszkań, bloków i ich otoczenia. W centrum uwagi znaleźli się jednak przede wszystkim mieszkańcy tych tzw. domów wielorodzinnych.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, 14N (mała aula)

Krajobrazy pogranicza Peru, Chile i Boliwii
(pokaz multimedialny z muzyką)

prowadzący:
dr Lucyna Wachecka-Kotkowska
termin:
21 kwietnia 2010 12:00 – 13:45
zarys treści:
Centralna część zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej na pograniczu Peru, Chile i Boliwii to obszar olbrzymich kontrastów krajobrazowych oraz kulturowych. Wyspy Islas Balestas na Oceanie Spokojnym, Andy Peruwiańsko-Boliwijskie, Andy Atakamskie oraz kotlina jeziora Titicaca – Altiplano są nieodłącznym elementem krajobrazu kulturowego stworzonego przez Inków (Machu Picchu, terasy rolne w kanionie Colca oraz miasto Cuzco), Indian Keczua (La Paz – El Alto) czy Indian Aymara (budownictwo wysp Uros). Niepowtarzalnym obrazem widzianym z samolotu są reliefy na Płaskowyżu Nazca powstałe w czasach prekolumbijskich. Podczas wykładu będą prezentowane pustynne krajobrazy wybrzeża Pacyfiku, pustynia Atakama, piramidy ziemne Księżycowej Doliny w La Paz, najwyżej położone żeglowne jezioro na świecie – J. Titicaca, najgłębszy kanion na naszej planecie – Colca oraz Andy z wysokimi wulkanami Kordyliery Centralnej. Pokazane zostaną także przykłady centrów największych miast: Lima, Cuzco, Arequipa (Peru), La Paz – El Alto (Boliwia), Arica (Chile).
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, 14N (mała aula)

Parki narodowe zachodniej części USA
(wykład, prezentacja multimedialna, konkurs)

prowadzący:
dr Elżbieta Papińska
termin:
21 kwietnia 2010 14:00 – 16:00
zarys treści:
Prezentacja kilku parków narodowych zachodniej części USA, ich osobliwości przyrodniczych i sposobów udostępniania krajobrazu chronionego zwiedzającym. W programie konkursy dla uczestników wykładu dotyczące środowiska przyrodniczego i ochrony przyrody w USA.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, 14N (mała aula)

Łódź na tle dziedzictwa wielowyznaniowej i wielonarodowej Polski – historia, teraźniejszość
(cykl wykładów)

prowadzący:
mgr Marcin Pierzchała, dr Ewa Klima, dr Stanisław Mordwa
termin:
22 kwietnia 2010 11:00 – 14:00
zarys treści:
Impreza będzie składać się z 3 wykładów na temat wielokulturowości Polski oraz Łodzi z perspektywy historycznej oraz współczesnej. Pierwszy z wykładów przybliżał będzie zagadnienie wielowyznaniowej oraz wielonarodowej historii Polski od czasów I Rzeczpospolitej aż do roku ’89. Szczególny akcent w zakresie tej tematyki postawiony zostanie na - okres dwudziestolecia międzywojennego oraz PRL - u. Kolejna z prelekcji prezentować będzie sytuację mniejszości narodowych oraz etnicznych w naszym kraju po roku ’89. Istotną częścią będzie prezentacja mniejszości o korzeniach imigranckich przybywających coraz liczniej do Polski. Zaprezentowana zostanie również Łódź, jako miejsce gdzie liczni studenci z całego świata przyjeżdżają na studia. Na mapie Polski jest to miejsce szczególnie ze względu na istnienie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, które jest najstarszą tego typu placówką w kraju. Ostatni z wykładów będzie wirtualnym spacerem po Łodzi, mieście czterech religii i wielu kultur. W czasie jego trwania zaprezentowane zostanie to barwne dziedzictwo, które dzisiaj choć trochę zapomniane, jest ważną częścią historii naszego miasta.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, 19N (aula im. prof. A. Dylikowej)

Skały i skamieniałości regionu łódzkiego
(wycieczka)

prowadzący:
dr Jan Ziomek, mgr Marcin Krystek
termin:
22 kwietnia 2010 8:00 – 18:00
zarys treści:
Trasa wycieczki: Łódź – Inowłódz – Bielowice – Sulejów – Łódź.
Celem wycieczki jest praktyczne zapoznanie mieszkańców Naszego Miasta z niektórymi elementami budowy geologicznej regionu. Podczas wycieczki będzie istniała możliwość zebrania różnych, charakterystycznych, a jednocześnie ładnych i interesujących genetycznie okazów skał osadowych oraz pospolitych jurajskich skamieniałości.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd z parkingu naprzeciwko gmachu Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, skrzyżowanie ul. Kopcińskiego i Narutowicza. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354593, muzgeol@geo.uni.lodz.pl (mgr Marcin Krystek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel).

Dzieła architektów natury
(wernisaż wystawy fotograficznej)

prowadzący:
dr Elżbieta Papińska
termin:
23 kwietnia 2010 18:00 – 19:30
zarys treści:
Wystawa fotograficzna prezentująca ciekawe obiekty przyrodnicze świata, powstałe w wyniku działalności procesów endo- i egzogenicznych (np. wulkanizmu, lodowców, wiatru…)
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, Sala Lustrzana - parter

Problemy hydrologii miejskiej na przykładzie doliny Sokołówki
(wycieczka)

prowadzący:
dr Piotr Moniewski, dr Adam Bartnik
termin:
23 kwietnia 2010 9:00 – 15:00
zarys treści:
Problematyka wycieczki będzie dotyczyła funkcjonowania małych cieków we współczesnych miastach. Trasa będzie wiodła wzdłuż jednej z łódzkich rzek – Sokołówki. W miejscach postojów omawiane będą kwestie związane z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością łódzkich rzek. Ważne miejsce wśród dyskutowanych tematów będą zajmowały kwestie monitoringu zmian obiegu wody w zlewniach rzecznych funkcjonujących w warunkach miejskich, w tym prezentacja technik wykonywania pomiarów hydrologicznych, a także problematyka renaturyzacji rzek.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd z parkingu naprzeciwko gmachu Wydziału Nauk Geograficznych, skrzyżowanie ul. Kopcińskiego i Narutowicza; wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655946, moniek@geo.uni.lodz.pl (dr Piotr Moniewski).W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel).

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – rzeźba, walory przyrodnicze i krajobrazowe
(wycieczka)

prowadzący:
prof dr hab. Józef K. Kurowski, dr Sławomir Kobojek
termin:
24 kwietnia 2010 9:00 – 16:00
zarys treści:
Trasa jednodniowego wypadu wiedzie przez najciekawsze, pod względem krajobrazowym zakątki obszaru, który w nomenklaturze geograficznej jest określany jako "Wyżyna Łódzka" lub "Wzniesienia Łódzkie", gdzie utworzono Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Najbardziej interesującym elementem krajobrazu obszarów położonych na wschód od Łodzi na krawędzi Wzniesień Łódzkich jest rzeźba staroglacjalna pochodząca z okresu zlodowacenia warty, a później przekształcona w zimnych - peryglacjalnych warunkach klimatycznych ostatniego okresu zimnego - vistulianu. Poza atrakcyjną rzeźbą zabieramy uczestników do miejsc niezwykłych ze względu na walory przyrody ożywionej oraz pokazujemy cenne zabytki kultury materialnej terenów podłódzkich.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd spod gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź, ul. Banacha 12/16; wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655964, skobojek@geo.uni.lodz.pl (dr Sławomir Kobojek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel).

Wystawa prac licencjackich studentów III r. turystyki i rekreacji, studia niestacjonarne
(sesja posterowa)

prowadzący:
dr Beata Krakowiak
termin:
24 kwietnia 2010 10:00 – 12:00
zarys treści:
Prezentowane prace poruszają zagadnienia związane z atrakcyjnością turystyczną, walorami turystycznymi, zagospodarowaniem turystycznym, sposobami wykorzystania czasu wolnego, formami rekreacji, funkcjonowaniem obiektów noclegowych. Większość prac dotyczy regionu łódzkiego. W trakcie wystawy będzie można porozmawiać z autorami.
miejsce i zasady udziału:
Gmach Collegium Geographicum WNG UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, parter