Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

XI Łódzki Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
pod hasłem „Inwestuj w siebie”
11-19 kwietnia 2011 r.

Wydział Nauk Geograficznych UŁ prezentuje:

Skały i skamieniałości regionu łódzkiego
(wycieczka)

Owadów, fot. Marcin Krystek
prowadzący:
dr Jan Ziomek, dr Marcin Krystek
termin:
12 kwietnia 2011 8:00 – 18:00
zarys treści:
Trasa wycieczki: Łódź – Inowłódz – Bielowice – Owadów – Łódź. Celem wycieczki jest praktyczne zapoznanie mieszkańców Naszego Miasta z niektórymi elementami budowy geologicznej południowo-wschodniej części regionu łódzkiego. Podczas wycieczki będzie istniała możliwość zebrania różnych, ładnych okazów skał osadowych oraz skamieniałości jurajskich.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd z parkingu naprzeciwko gmachu Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, skrzyżowanie ul. Kopcińskiego i Narutowicza (przy TESCO). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354593, muzgeol@geo.uni.lodz.pl (dr Marcin Krystek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel).

Centra handlowe w Łodzi
(wykład)

prowadzący:
dr Anna Janiszewska, dr Ewa Klima
termin:
12 kwietnia 2011 9:00 – 10:30
zarys treści:
Wykład będzie prezentacją wyników badań prowadzonych w ramach zajęć dydaktycznych w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego Wydziału Nauk Geograficznych. Tym razem autorki zajęły się przestrzennymi aspektami zachowań konsumenckich mieszkańców Łodzi. Będą mówić co, gdzie, kiedy i dlaczego kupują Łodzianie.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, s. 221

Od Broome do Cairns – Podróż po północnej Australii
(wykład, pokaz)

Australia, fot. Ewa Klima
prowadzący:
dr Ewa Klima
termin:
12 kwietnia 2011 10:45 – 11:45
zarys treści:
Poparte licznymi slajdami wspomnienia z podróży po północnej części Australii. Trasa biegnie głównie przez obszary sawanny. Kończy się na wschodnim wybrzeżu, gdzie oglądać będziemy skrajnie różny krajobraz – las deszczowy i przede wszystkim Wielką Rafę Koralową. Podczas wyprawy odwiedzimy trzy parki narodowe – trzy cuda świata – Bungle Bungle (Purnululu National Park), Kakadu (Kakadu National Park) i "The Reef" (Great Barrier Reef Marine Park).
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, s. 221

Fryderyk Chopin zwiedza Europę – jak zaciągnąć się na największy polski bryg?
(lekcja festiwalowa)

Fryderyk Chopin
prowadzący:
Katarzyna Staniszewska, Bartosz Bończak, Miłosław Wojtunik
termin:
12 kwietnia 2011 14:00 – 16:00
zarys treści:
Pierwsza z czterech opowieści o niezwykłych wędrówkach członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów Turyzmu: pod żaglami Fryderyka Chopina po Morzu Północnym, rowerem do Hiszpanii, koleją do Petersburga – Wenecji Północy, oraz autostopem po Bałkanach. Dzień po dniu multimedialne relacje z wędrówek będzie można przegryźć smakołykami regionalnych kuchni. Studenci opowiedzą, jak w niekonwencjonalny sposób każdy może łatwo dotrzeć w urokliwe zakątki Europy, a na uważnych słuchaczy będą czekać pamiątki.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, s. 221

Jökulhlaupy, czyli wielkie powodzie lodowcowe
(wykład)

Wodospad Dettifoss, fot. Zbigniew Rdzany Kanion Jokullsaafjolum – efekt Jokulhlaupu, fot. Zbigniew Rdzany
prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Zbigniew Rdzany
termin:
13 kwietnia 2011 9:00 – 10:30
zarys treści:
Na wykładzie zostanie przedstawiona charakterystyka przebiegu i różnorodnych skutków wielkich powodzi lodowcowych, które miały miejsce w różnych obszarach świata (m.in. na Islandii, na Grenlandii, w Alpach, w Azji, w Ameryce Pn. i Pd.). Prezentacja zawiera zdjęcia satelitarne i lotnicze, krótkie ujęcia filmowe oraz fotografie naziemne krajobrazów ukształtowanych w wyniku tych zjawisk. Dotyczy wydarzeń, które miały miejsce zarówno w młodszym plejstocenie, jak i w holocenie, w tym w ostatnich latach. W przypadku tych najmłodszych zjawisk katastrofalnych, przedstawione zostaną także ich skutki istotne dla miejscowych społeczności. Wiele z powodzi lodowcowych nastąpiło po gwałtownym przerwaniu bariery blokującej wody w sąsiedztwie lub w zasięgu lodowca, niektóre były następstwem gwałtownego odwodnienia lodowca po erupcji wulkanu. Najpotężniejsze powodzie mogły wywołać zmiany w cyrkulacji oceanicznej, a nawet wywołać incydenty klimatyczne.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, s. 14N (mała Aula)

Wystawa i konkurs posterów prac licencjackich kierunku „Turystyka i rekreacja”
(wystawa)

prowadzący:
dr Monika Sławek, dr Roman szkup
termin:
13 kwietnia 2011 10:00 – 14:00
zarys treści:
Prezentacja dorobku studentów III roku licencjackich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku „Turystyka i rekreacja” oraz zapoznanie z nim odwiedzających, w szczególności uczniów szkół średnich, zainteresowanych studiami z zakresu turystyki i rekreacji. Wystawa posterów prac licencjackich.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, Sala Lustrzana (parter)

Wulkany, klimat, człowiek
(wykład, dyskusja)

Wulkan na Nodlandmannalaugar, fot. Zbigniew Rdzany
prowadzący:
dr Piotr Czubla
termin:
13 kwietnia 2011 11:00 – 12:30
zarys treści:
Wulkanizm wielokrotnie prowadził do katastrofalnych zmian w środowisku. Niewiele brakowało by około 75 tys. lat temu ofiarą jednej z takich katastrof padł nasz gatunek. Również i w czasach historycznych wielkie erupcje wulkaniczne pociągały za sobą zmiany klimatyczne, których skutkiem bywały klęski głodu, rozruchy, a ostatnio problemy z komunikacją lotniczą. Od około roku nikt już nie musi nas przekonywać, że zagrożenia wulkaniczne dotyczą również naszego kraju, mimo że ostatni wybuch wulkanu miał u nas miejsce ponad 3 mln lat temu.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, 14N (mała aula)

W świecie minerałów
(wykład, wystawa)

fot. Marcin Krystek
prowadzący:
dr Jan Ziomek
termin:
13 kwietnia 2011 11:00 – 13:00
zarys treści:
Podczas wykładu (prezentacji multimedialnej) zostaną omówione różne grupy minerałów, metody ich badań oraz wybrane stanowiska mineralogiczne w Polsce.
miejsce i zasady udziału:
Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31; wcześniejsze zgłoszenie wymagane jest tylko w przypadku grup: 426354593, muzgeol@geo.uni.lodz.pl (dr Marcin Krystek)

Wycieczka geologiczna po Łodzi
(wycieczka piesza)

prowadzący:
dr Marcin Krystek
termin:
13 kwietnia 2011 13:00 – 14:30
zarys treści:
Podczas wycieczki zostaną omówione surowce skalne wykorzystane w fasadach kamienic oraz stanowiące element wystroju wnętrz. Przedstawiona zostanie geneza użytych skał oraz wskazane miejsca ich eksploatacji. Trasa wiedzie z dworca PKP Łódź Fabryczna do skrzyżowania Piotrkowskiej i Mickiewicza (DH Central).
miejsce i zasady udziału:
Zbiórka na Dworcu Łódź Fabryczna (pod zegarem cyfrowym). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354593, muzgeol@geo.uni.lodz.pl (dr Marcin Krystek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel).

Krajobrazy wysp Malezji i Filipin
(wykład, lekcja festiwalowa)

Jaskinie Sabang, fot. Lucyna Wachecka-Kotkowska Petronas Towers, fot. Lucyna Wachecka-Kotkowska
prowadzący:
dr Lucyna Wachecka-Kotkowska
termin:
13 kwietnia 2011 13:00 – 14:45
zarys treści:
Podczas wykładu zostanie pokazana stolica Malezji – Kuala Lumpur, równikowa, dziewicza wyspa Borneo z pierwotnym lasem równikowych prowincji Sarawak i Sabah, gdzie odnaleziono ślady hominidów sprzed 40 000 lat, zamieszkana przez łowców głów – plemię Iban. Zaprezentowane będzie bogactwo jaskiń, w tym jaskinia Deer Cave (Jaskinia Jeleni) o pojemności sześciu boisk piłkarskich, druga co do wielkości na Ziemi, w której żyje 3 mln nietoperzy. Druga część wykładu poświęcona zostanie największym wyspom Filipin i jej stolicy - Manili, położonej na wulkanicznym Luzonie. W północnej części wyspy Luzon znajdują się fascynujące zespoły tarasów ryżowych wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kopiaste Chocolate Hills (Czekoladowe Wzgórza) na wyspie Cebu, podwodne jaskinie i rafy koralowe na Palawanie oraz pojedyncze mogoty wystające ponad taflę Morza Południowochińskiego tworzą niezwykły krajobraz wysp tropikalnych. Na koniec Hong Kong jako metropolia drapaczy chmur z wielkim centrum biznesowo-transportowym Azji SE. Będzie można posłuchać muzyki pierwotnych plemion Borneo oraz obejrzeć elementy ubiorów i narzędzia myśliwskie.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, 14N (mała aula)

Dinozaury – mity i fakty
(wykład, dyskusja)

fot. Francisco Gascó
prowadzący:
dr Ewa Świerczewska-Gładysz
termin:
13 kwietnia 2011 15:00 – 16:30
zarys treści:
W dobie licznych filmów popularno-naukowych mogłoby się wydawać, że nasza wiedza o dinozaurach jest już ugruntowana i znamy odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące tej wymarłej grupy zwierząt. Tymczasem wiele aspektów życia i budowy dinozaurów ciągle pozostaje zagadką lub jest przedmiotem sporów. Zaprezentowane nowe znaleziska, w tym także z terenu Polski oraz nowe metody badawcze, pozwalają zrewidować stare hipotezy dotyczące np. maksymalnej wielkości kolosów, pokrycia ich ciała, stałocieplności, życia społecznego, przyczyn wymarcia itp.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, 14N (mała aula)

Do Hiszpanii na dwóch kółkach – są miejsca, których nie poznasz autem ani pieszo
(lekcja festiwalowa)

Hiszpania na dwóch kółkach
prowadzący:
Witold Stołecki, Miłosław Wojtunik
termin:
13 kwietnia 2011 15:00 – 16:30
zarys treści:
Druga z czterech opowieści o niezwykłych wędrówkach członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów Turyzmu: pod żaglami Fryderyka Chopina po Morzu Północnym, rowerem do Hiszpanii, koleją do Petersburga – Wenecji Północy, oraz autostopem po Bałkanach. Dzień po dniu multimedialne relacje z wędrówek będzie można przegryźć smakołykami regionalnych kuchni. Studenci opowiedzą, jak w niekonwencjonalny sposób każdy może łatwo dotrzeć w urokliwe zakątki Europy, a na uważnych słuchaczy będą czekać pamiątki.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, s. 221

Petersburg miastem mostów i kanałów, czyli jak poczuć rytm życia Wenecji Północy
(lekcja festiwalowa)

Petersburg miastem mostów i kanałów
prowadzący:
Magdalena Roza, Ewelina Skrydalewicz, Miłosław Wojtunik
termin:
13 kwietnia 2011 17:00 – 18:30
zarys treści:
Trzecia z cyklu opowieści o niezwykłych wędrówkach członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów Turyzmu: pod żaglami Fryderyka Chopina po Morzu Północnym, rowerem do Hiszpanii, koleją do Petersburga – Wenecji Północy, oraz autostopem po Bałkanach. Dzień po dniu multimedialne relacje z wędrówek będzie można przegryźć smakołykami regionalnych kuchni. Studenci opowiedzą, jak w niekonwencjonalny sposób każdy może łatwo dotrzeć w urokliwe zakątki Europy, a na uważnych słuchaczy będą czekać pamiątki.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, s. 221

Skały i skamieniałości regionu łódzkiego
(wycieczka)

Cidaris, fot. Marcin Krystek
prowadzący:
dr Jan Ziomek, dr Marcin Krystek
termin:
14 kwietnia 2011 7:00 – 19:00
zarys treści:
Trasa wycieczki: Łódź – Widawa – Działoszyn – Łódź. Celem wycieczki jest praktyczne zapoznanie mieszkańców Naszego Miasta z niektórymi elementami budowy geologicznej południowo-zachodniej części regionu łódzkiego. Podczas wycieczki będzie istniała możliwość zebrania różnych, ładnych okazów skał osadowych oraz skamieniałości jurajskich.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd z parkingu naprzeciwko gmachu Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, skrzyżowanie ul. Kopcińskiego i Narutowicza (przy TESCO). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354593, muzgeol@geo.uni.lodz.pl (dr Marcin Krystek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel).

Zrób to sam – wakacje na wyciągnięcie ręki na przykładzie Bałkanów
(lekcja festiwalowa)

Autostopem po Bałkanach
prowadzący:
Mateusz Stencel, Piotr Urbański, Miłosław Wojtunik
termin:
14 kwietnia 2011 14:00 – 16:00
zarys treści:
Ostatnia z cyklu opowieści o niezwykłych wędrówkach członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów Turyzmu: pod żaglami Fryderyka Chopina po Morzu Północnym, rowerem do Hiszpanii, koleją do Petersburga – Wenecji Północy, oraz autostopem po Bałkanach. Dzień po dniu multimedialne relacje z wędrówek będzie można przegryźć smakołykami regionalnych kuchni. Studenci opowiedzą, jak w niekonwencjonalny sposób każdy może łatwo dotrzeć w urokliwe zakątki Europy, a na uważnych słuchaczy będą czekać pamiątki.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, s. 221

Źródła okolic Łodzi
(wycieczka autokarowa)

Źródła okolic Łodzi, fot. Adam Bartnik
prowadzący:
dr Piotr Moniewski, dr Adam Bartnik
termin:
15 kwietnia 2011 8:30 – 15:30
zarys treści:
Celem wycieczki jest zaprezentowanie najciekawszych miejsc wypływu wód podziemnych na powierzchnię terenu w okolicach Łodzi. Jej trasa będzie prowadziła przez obszar Wzniesień Łódzkich. Podczas wyjazdu przedstawimy różne rodzaje źródeł oraz zaprezentujemy metody pomiaru stosowane w badaniach hydrologicznych. Omówimy także problemy dotyczące roli źródeł w środowisku oraz zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem wód podziemnych.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd z parkingu naprzeciwko gmachu Wydziału Nauk Geograficznych, skrzyżowanie ul. Kopcińskiego i Narutowicza (przy ESCO). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655946, moniek@geo.uni.lodz.pl (dr Piotr Moniewski).W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel).

Podróż przez krajobrazy i kulturę Dzikiego Zachodu
(wykład, warsztaty, kiermasz)

fot. Emilia Gorczyczewska
prowadzący:
mgr Emilia Gorczyczewska, mgr Katarzyna Smętkiewicz, Masandro Wszołek z zespołu Ranoresâ oraz indianiści z Uniejowa
termin:
15 kwietnia 2011 12:00 – 13:45
zarys treści:
Imprezę rozpocznie pokaz slajdów z podróży po legendarnym Dzikim Zachodzie Ameryki Północnej. Krajobrazy rodem z westernu sprawią, że prezentacja przeniesie uczestników w świat kowbojów, Indian i poszukiwaczy złota. Odwiedzimy m.in. miasteczko, w którym kręcono sceny filmu „Tańczący z wilkami”. Kolejną atrakcją imprezy będzie kiermasz i pokaz wyrobu biżuterii oraz dekoracji z elementami nawiązującymi do kultury indiańskiej, wykonanych przez Katarzynę Smętkiewicz. Przedstawione zostaną również kompozycje łączące piękno kwiatów z lekkością różnorodnych piór. Imprezę uświetni wizyta indianistów z Uniejowa, podczas której goście, m.in. p. Masandro Wszołek z zespołu Ranoresâ, zaprezentują indiańskie stroje, opowiedzą ciekawostki z życia Indian oraz przedstawią indiańskie gry i zabawy dla najmłodszych uczestników. Imprezie towarzyszyć będą klimatyczne indiańskie brzmienia.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, s. 117 i 119

Źródło – Zdrój czy ekosystem
(wycieczka autokarowa)

Źródlisko, fot. Joanna Żelazna-Wieczorek
prowadzący:
dr Maciej Ziułkiewicz, dr hab. Janusz Majecki, dr Joanna Żelazna-Wieczorek
termin:
16 kwietnia 2011 9:00 – 15:00
zarys treści:
W trakcie wyjazdu zaprezentowane zostaną typowe dla obszaru Polski Środkowej źródła i źródłowe odcinki rzek. Będą to obiekty funkcjonujące poza znaną i opisaną strefą krawędzi Wzniesień Łódzkich. Naszą uwagę kierujemy ku właściwej powierzchni Wyżyny Łódzkiej, w okolicach Tuszyna i Kurowic. Źródła i ich ekosystemy są wyjątkowo cennymi obiektami badań, w których ostoje znajduje wiele osobliwych, znikłych już gdzie indziej, organizmów wodnych. Źródła powszechnie postrzegane są, jako obiekty naturalne, gwarantujące wysoką jakość wody z nich wypływającej. Niestety i one podlegają obecnie niszczeniu, np. poprzez zanieczyszczanie wód, składowanie śmieci w niszach lub budowę stawów rybnych. W ramach wycieczki odwiedzimy odcinek źródłowy rzeki Wolbórki w okolicach Tuszyna oraz źródliska we wsi Wardzyń. Dla podkreślenia roli źródeł, jako ostoi bioróżnorodności, we współczesnym środowisku przyrodniczym Polski Środkowej wykorzystamy modele, schematy i przekroje odnoszące się do omawianych obiektów. Będzie również okazja poznać i obejrzeć przy użyciu sprzętu optycznego, organizmy zasiedlające te unikalne środowiska.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd spod gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź, ul. Banacha 12/16; wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655917; macziul@geo.uni.lodz.pl (dr Maciej Ziułkiewicz). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel).

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – rzeźba, walory przyrodnicze i krajobrazowe
(wycieczka autokarowa)

Parowy Janinowskie, fot. Sławomir Kobojek
prowadzący:
prof dr hab. Józef K. Kurowski, dr Sławomir Kobojek
termin:
16 kwietnia 2011 9:00 – 16:00
zarys treści:
Trasa jednodniowego wypadu wiedzie przez najciekawsze, pod względem krajobrazowym zakątki obszaru, który w nomenklaturze geograficznej jest określany jako "Wyżyna Łódzka" lub "Wzniesienia Łódzkie", gdzie utworzono Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Najbardziej interesującym elementem krajobrazu obszarów położonych na wschód od Łodzi na krawędzi Wzniesień Łódzkich jest rzeźba staroglacjalna pochodząca z okresu zlodowacenia warty, a później przekształcona w zimnych – peryglacjalnych warunkach klimatycznych ostatniego okresu zimnego – vistulianu. Poza atrakcyjną rzeźbą zabieramy uczestników do miejsc niezwykłych ze względu na walory przyrody ożywionej oraz pokazujemy cenne zabytki kultury materialnej terenów podłódzkich.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd spod gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź, ul. Banacha 12/16; wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655964, skobojek@geo.uni.lodz.pl (dr Sławomir Kobojek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel).