Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Wydział Nauk Geograficznych UŁ prezentuje:

Badania przyrodnicze w poznawaniu przeszłości człowieka i kultury (warsztaty, pokaz, wykład)

prowadzący:
dr Piotr Kittel (WNG UŁ, SAS) wraz z prof. dr hab. Mirosław Makohonienko (SAS, IGiG UAM), dr Aldona Mueller-Bieniek (IB PAN), mgr Błażej Muzolf (MAiE), mgr Aleksanda Majecka (WNG UŁ), dr Marcin Krystek (MG UŁ), dr Jacek Forysiak (WNG UŁ), dr Małgorzata Romanow (Wrocław)
termin:
17 kwietnia 2012 (wtorek) 9:00 – 12:00
zarys treści:
Proponowane wydarzenie stawia sobie za cel zaprezentowanie podstawowych metod, przedmiotów badań oraz wyników badań archeologii środowiskowej – przede wszystkim: geoarcheologii, petroarcheologii, archeobotaniki, archeozoologii. Uczestnikom zaprezentowane zostaną szczątki roślinne i zwierzęce oraz narzędzia kamienne i naczynia pochodzące z badań archeologicznych. A także metody i wyniki badań geologicznych i geomorfologicznych otoczenie stanowiska archeologicznych. Archeologia środowiskowa jest nową dyscyplina naukową korzystającą z osiągnięć nauk przyrodniczych, przede wszystkim nauko o ziemi i nauk biologicznych. Niezmiernie ważne jest poznawanie procesów zachodzących w przyrodzie w długiej perspektywie czasu dla zrozumienia naszej przyszłości, ale także teraźniejszości i tworzenia lepszych perspektyw na przyszłość.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, aula 13/14 (parter). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 601302891, pkittel@geo.uni.lodz.pl (dr Piotr Kittel).

(„Badania realizowano w ramach projektu „Opracowanie materiałów ze stan. 3a-c Lutomiersk - Koziówki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet V „Ochrona zabytków archeologicznych” na podstawie umowy nr 1080/11/FPK/NID z dnia 13.05.2011 r.”)

Walory edukacyjne i naukowe Ogrodów Skalnych (spacer po ogrodzie skalnym Collegium Geographicum)

prowadzący:
dr Jan Ziomek
termin:
17 kwietnia 2012 (wtorek) 10:00 – 12:00
zarys treści:
Ogrody skalne ukazują różnorodność, piękno i użyteczność skał i minerałów, uwrażliwiają na wartości przyrody i bogactwo kraju.
miejsce i zasady udziału:
Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31; wcześniejsze zgłoszenie wymagane jest tylko w przypadku grup: 426354593, muzgeol@geo.uni.lodz.pl (dr Marcin Krystek)

Wystawa posterów prac licencjackich – Kierunek Turystyka i Rekreacja (wystawa)

prowadzący:
dr Jolanta Latosińska
termin:
17 kwietnia 2012 (wtorek) 12:00 – 14:00
zarys treści:
Wystawa posterów prac licencjackich studentów III roku Turystyki i Rekreacji. Celem wystawy jest prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach pracy licencjackiej. Podczas wystawy 17 kwietnia 2012 studenci będą dyżurować przy swoich posterach w godz. 12-14 celem udzielenia odpowiedzi na pytania odwiedzających.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, hol na parterze

Badania przyrodnicze w poznawaniu przeszłości człowieka i kultury w rejonie Lutomierska (wycieczka autokarowa)

prowadzący:
dr Piotr Kittel (WNG UŁ, SAS) wraz z prof. dr hab. Mirosław Makohonienko (SAS, IGiG UAM), dr Aldona Mueller-Bieniek (IB PAN), mgr Błażej Muzolf (MAiE), mgr Aleksanda Majecka (WNG UŁ), dr Marcin Krystek (MG UŁ), dr Jacek Forysiak (WNG UŁ), dr Małgorzata Romanow (Wrocław)
termin:
17 kwietnia 2012 (wtorek) 12:00 – 16:00
zarys treści:
Podczas wycieczki zaprezentowane zostaną najważniejsze wyniki badań archeologicznych prowadzonych w rejonie Lutomierska od ponad 60-ciu lat. Przedstawione zostaną również metody, przedmiot oraz wyniki badań z zakresu archeologii środowiskowej, realizowanych na tym obszarze w ostatnich latach. Uczestnikom zaprezentowane zostaną szczątki roślinne i zwierzęce oraz narzędzia kamienne i naczynia pochodzące z badań archeologicznych najważniejszych stanowisk Lutomierska, a także sposób wykonywania i wyniki badań geologicznych i geomorfologicznych otoczenia stanowisk archeologicznych w terenie.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd z parkingu przy TESCO naprzeciwko gmachu Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, skrzyżowanie ul. Kopcińskiego i Narutowicza. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 601302891, pkittel@geo.uni.lodz.pl (dr Piotr Kittel). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel). W zgłoszeniu należy podać dane konieczne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres i numer PESEL. W zgłoszeniach drogą mailową w temacie proszę wpisać „wycieczka archeologiczna”.
(„Badania realizowano w ramach projektu „Opracowanie materiałów ze stan. 3a-c Lutomiersk - Koziówki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet V „Ochrona zabytków archeologicznych” na podstawie umowy nr 1080/11/FPK/NID z dnia 13.05.2011 r.”)

Poradnik autostopowy, czyli świat w studenckiej perspektywie - Co w Turcji oznacza uniesiony kciuk, czyli historie autostopowe (lekcja festiwalowa)

prowadzący:
Katarzyna Karasek, Piotr Urbański, Mateusz Stencel
termin:
17 kwietnia 2012 (wtorek) 12:15 – 13:30
zarys treści:
„Poradnik autostopowy, czyli świat w studenckiej perspektywie” to zbiór różnorodnych opowieści o niskobudżetowych podróżach członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów Turyzmu po najodleglejszych zakątkach Europy oraz Azji. Studenci opowiedzą o zabawnych przygodach i ciekawych spotkaniach w drodze, o tym gdzie można spać i skąd brać jedzenie, jak się dogadać nie znając języka, a także zwrócą uwagę na to, jak uniknąć nieporozumień i niebezpieczeństw podczas autostopowych podróży.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, sala 221

Lapońskie impresje (wernisaż wystawy)

prowadzący:
dr Danuta Dzieduszyńska, dr Piotr Czubla, dr Joanna Petera‑Zganiacz
termin:
17 kwietnia 2012 (wtorek) 17:00 – 18:00
zarys treści:
Wystawa ilustruje piękno przyrody ożywionej i nieożywionej Laponii, zarejestrowane przez autorów podczas podróży od koła podbiegunowego w Finlandii do wysuniętego daleko na północ Norwegii Półwyspu Varanger, u wybrzeży Morza Barentsa.
Unikalne środowisko naturalne urzeka niespiesznie zmieniającymi się krajobrazami. Zbiorowiska lasów iglastych, urozmaicone krystalicznie czystymi jeziorami, bagnami i torfowiskami, w miarę poruszania się ku północy stają się coraz uboższe, aż po tundrę, która późną wiosną zaskakuje kolorowymi kobiercami kwitnącej roślinności.
Przyroda nieożywiona fascynuje malowniczymi dolinami zasobnych w wodę rzek, nagimi skałami, pagórkami usypanymi przez wody towarzyszące plejstoceńskim lądolodom i charakterystycznymi dla wysokich szerokości geograficznych pagórkami palsa.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, hol na parterze

Gaz łupkowy i podziemne składowanie CO₂ – szanse czy zagrożenia dla Polski (wykład, dyskusja)

(źródło http://www.pgi.gov.pl/)

prowadzący:
dr Piotr Czubla
termin:
18 kwietnia 2012 (środa) 9:00 – 10:30
zarys treści:
Wydobycie gazu łupkowego ocenia się jako szansę rozwoju gospodarczego Polski. Część ugrupowań prośrodowiskowych widzi to inaczej. Czy to tylko obawa przed nowym i nieznanym, czy też świadomość realnego zagrożenia? Podobne kontrowersje budzą też inne nowe technologie geologiczne, jak np. podziemne składowanie CO₂. Spróbujmy razem przeprowadzić bilans zysków i strat.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, aula 13/14N

Wycieczka po Muzeum Geologicznym WNG UŁ (zwiedzanie, wystawa)

prowadzący:
dr Jan Ziomek
termin:
18 kwietnia 2012 (środa) 10:00 – 12:00
zarys treści:
Popularyzacja elementarnej wiedzy o naturze procesów zachodzących w geosferze w oparciu o trzy wystawy stałe:
  • Kryształy w przyrodzie i technice
  • Przyroda Łodzi regionu
  • Skały budowlane i ozdobne w architekturze
miejsce i zasady udziału:
Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31; wcześniejsze zgłoszenie wymagane jest tylko w przypadku grup: 426354593, muzgeol@geo.uni.lodz.pl (dr Marcin Krystek)

Współczesny obraz łódzkich parafii (wykład)

prowadzący:
dr Ewa Klima
termin:
18 kwietnia 2012 (środa) 10:45 – 12:00
zarys treści:
Łódź to miasto wyjątkowe pod wieloma względami. Choć lokowane już w XV w. rzeczywiście rozwijać zaczęło się dopiero wraz z XIX-wiecznym uprzemysłowieniem. Początkowo było wielonarodowościowym i wielowyznaniowym tyglem bez zaplecza w postaci silnego kulturowo regionu. Warto zastanowić się czy Kościół katolicki, jego struktury terytorialne i działalność dopasowane zostały do dynamiki miasta. Pytanie pozostaje aktualne nie tylko w odniesieniu do okresu wczesnego uprzemysłowienia. Jest ważne również dzisiaj, choć z pewnością czynniki modelujące życie społeczne są zupełnie inne. Odpowiedzi na pytanie autorka poszukiwać będzie w wynikach badań empirycznych – inwentaryzacyjnych i surveyowych.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, sala 221

O czym szumią sosny sprzed 12 000 lat? (wykład)

prowadzący:
dr Joanna Petera-Zganiacz, dr Danuta Dzieduszyńska, dr Piotr Kittel, dr hab. prof. UŁ Juliusz Twardy
termin:
18 kwietnia 2012 (środa) 10:45 – 12:00
zarys treści:
Podczas wykładu słuchaczom przybliżona zostanie historia przemian środowiska naturalnego od czasu ostatniego zlodowacenia do czasów współczesnych na ziemiach polskich. Omówione będą gwałtowne ochłodzenia i ocieplenia klimatu spowodowane czynnikami naturalnymi w okresie, w którym działalność ludzi w zasadzie nie miała wpływu na otaczającą przyrodę. Wykładowcy wyjaśnią, w jaki sposób naukowcy radzą sobie z odczytywaniem zmian środowiskowych z osadów geologicznych. Pozostałości lasu sprzed 12 000 lat wraz z sytuacją geologiczną, w której zostały odkryte i są badane przez geografów, stanowią źródło wiedzy o procesach rzecznych, klimacie i zbiorowiskach roślinnych w przeszłości.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, aula 13/14 – parter

Poradnik autostopowy, czyli świat w studenckiej perspektywie - Eurotrip. Jeśli dziś wtorek to jesteśmy w… (lekcja festiwalowa)

prowadzący:
Katarzyna Karasek, Paweł Czyż, Michał Duda, Jakub Jóźwiak, Patryk Bączyk
termin:
18 kwietnia 2012 (środa) 12:15 – 13:30
zarys treści:
„Poradnik autostopowy, czyli świat w studenckiej perspektywie” to zbiór różnorodnych opowieści o niskobudżetowych podróżach członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów Turyzmu po najodleglejszych zakątkach Europy oraz Azji. Studenci opowiedzą o zabawnych przygodach i ciekawych spotkaniach w drodze, o tym gdzie można spać i skąd brać jedzenie, jak się dogadać nie znając języka, a także zwrócą uwagę na to, jak uniknąć nieporozumień i niebezpieczeństw podczas autostopowych podróży.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, sala 221

Magiczny Tybet – jeden z tych cudów natury i kultury, który musisz zobaczyć (wykład, pokaz)

prowadzący:
dr Elżbieta Papińska
termin:
18 kwietnia 2012 (środa) 13:45 – 15:15
zarys treści:
Tybet położony na znacznych wysokościach nad poziomem morza i otoczony wysokimi górami, przez długi czas był izolowany od terenów otaczających, stanowiąc barierę osadniczą. Ludność zamieszkująca tak mało korzystne pod względem warunków naturalnych obszary, wytworzyła swoją kulturę, tradycje i zwyczaje typowe dla tego regionu, odróżniające Tybetańczyków od innych grup narodowościowych i etnicznych zamieszkujących sąsiednie tereny. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące kultury, religii i życia codziennego Tybetańczyków w niezwykle trudnych warunkach środowiskowych.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, aula 13/14 – parter

Woda dla Łodzi (wycieczka autokarowa)

brak wolnych miejsc! :-(

prowadzący:
dr Adam Bartnik
termin:
20 kwietnia 2012 (piątek) 9:00 – 16:00
zarys treści:
W trakcie wycieczki przedstawiona będzie historia zaopatrzenia Łodzi w wodę. Problemy, z jakimi borykało się miasto w przeszłości i zagrożenia, z jakimi będzie musiało się zmierzyć w niedalekiej przyszłości. Odwiedzimy ujęcie wody w Bronisławowie lub w Tomaszowie Mazowieckim (zależnie od zgody ZWiK) i stację uzdatniania wody w Kalinku koło Rzgowa.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd z parkingu przy TESCO, naprzeciwko gmachu Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, skrzyżowanie ul. Kopcińskiego i Narutowicza. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655945; abartnik@geo.uni.lodz.pl (dr Adam Bartnik) lub moniek@geo.uni.lodz.pl (dr Piotr Moniewski). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel). W zgłoszeniu należy podać dane konieczne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres i numer PESEL. W zgłoszeniach drogą mailową w temacie proszę wpisać „wycieczka Woda dla Łodzi”.

Ekosystemy wodne w zagrożeniu – źródła, torfowiska, rzeki a kopalnie w okręgu bełchatowskim (wycieczka autokarowa)

prowadzący:
dr Maciej Ziułkiewicz (WNG UŁ), dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek (WBiOŚ UŁ), prof. dr hab. Janusz Majecki (WBiOŚ UŁ), mgr Daniel Okupny (WNG UŁ)
termin:
21 kwietnia 2012 (sobota) 08:30 – 16:00
zarys treści:
Wycieczka odbędzie się na terenie objętym hydrologicznymi skutkami wieloletniej odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego. Zaprezentowane zostaną trzy wybrane, a jednocześnie charakterystyczne dla tego terenu, elementy hydrosfery podlegające przemianom. Przedstawimy formy naturalne o niezachwianej egzystencji, funkcjonujące w bezpośrednim sąsiedztwie strefy oddziaływania kopalni oraz formy, bądź też tylko ich świadectwa, zachowane tam, gdzie sięgnął lej depresyjny kopalni bełchatowskiej. Na tej podstawie określimy skalę zmian, jakie dotknęły ekosystemy wodne i zagrażają kolejnym w rejonie nowopowstającej odkrywki szczercowskiej.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd spod gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź, ul. Banacha 12/16; wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655917; macziul@geo.uni.lodz.pl (dr Maciej Ziułkiewicz). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel). W zgłoszeniu należy podać dane konieczne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres i numer PESEL. W zgłoszeniach drogą mailową w temacie proszę wpisać „wycieczka ekosystemy wodne”.

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – rzeźba, walory przyrodnicze i krajoznawcze (wycieczka autokarowa)

prowadzący:
prof. dr hab. Józef Kurowski (WBiOŚ UŁ), dr Sławomir Kobojek (WNG UŁ)
termin:
21 kwietnia 2012 (sobota) 9:00 – 16:00
zarys treści:
Położony na wschód od Łodzi, częściowo w granicach administracyjnych miasta, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, to niezwykle cenny z punktu widzenia przyrodniczego i krajoznawczego obiekt. Obejmuje on najwyżej położone fragmenty krainy geograficznej nazwanej „Wzniesieniami Łódzkimi”, a przez środowisko geomorfologów i geologów łódzkich określanej mianem Wyżyny Łódzkiej. Obszar Parku posiada niezwykle urozmaiconą rzeźbę powstałą w plejstocenie w wyniku akumulacji i erozji nasuwających się od północy lądolodów skandynawskich, modelowaną później w zmiennych warunkach klimatycznych przez wiatr, wodę płynącą i procesy stokowe. Obok atrakcyjnego, polodowcowego krajobrazu w podłódzkich terenach znajdujemy wiele cennych obiektów florystycznych, będących pozostałością prastarej Puszczy Łódzkiej. Dopełnieniem krajobrazu Parku Krajobrazowego są cenne zabytki historyczne. Celem proponowanej wycieczki jest zapoznanie uczestników z unikatowym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym podłódzkich terenów.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd spod gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź, ul. Banacha 12/16; wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354563; skobojek@geo.uni.lodz.pl, s_kob@interia.pl (dr Sławomir Kobojek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel). W zgłoszeniu należy podać dane konieczne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres i numer PESEL. W zgłoszeniach drogą mailową w temacie proszę wpisać „wycieczka PKWŁ”.

Wycieczka do Uniejowa „Poznajmy termalne miasto Uniejów” (wycieczka autokarowa)

prowadzący:
mgr Karolina Smętkiewicz
termin:
22 kwietnia 2012 (niedziela) 8:00 – 18:00
zarys treści:
Podczas wycieczki do Uniejowa zostaną przedstawione główne atrakcje turystyczne miasta oraz czynniki jego dynamicznego rozwoju w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Treści wycieczki dotyczyć będą głównie wykorzystania wód geotermalnych w Uniejowie oraz związanego z nim rozwoju infrastruktury turystycznej. Zostaną omówione i pokazane efekty wykorzystania funduszy unijnych w Uniejowie oraz wyjaśnione zostaną tajemnice sukcesu tego niewielkiego i uroczego „termalnego” miasteczka, które może pochwalić się statusem pierwszego w województwie łódzkim uzdrowiska. Wskazane zostaną również ważne walory i atrakcje turystyczne miasta, związane z bogatą i ciekawą historią średniowieczną Uniejowa. Przedstawiona będzie też różnorodność imprez kulturalnych i wydarzeń festiwalowych.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd z parkingu naprzeciwko gmachu Wydziału Nauk Geograficznych, skrzyżowanie ul. Kopcińskiego i Narutowicza (przy supermarkecie TESCO). Zbiórka o 7:45. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: Karolina Smętkiewicz; karolinasmetkiewicz@wp.pl, 698664608. Termin zgłoszeń: 18.04.2012 (środa).W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel). W zgłoszeniu należy podać dane konieczne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres i numer PESEL, oraz zadeklarować chęć zamówienia obiadu w Restauracji Termalnej. W zgłoszeniach drogą mailową w temacie proszę wpisać „wycieczka Uniejów”.
Obiad – Restauracja Termalna http://www.termyuniejow.pl/pl/index.php?a=194 – dla chętnych (opłata we własnym zakresie uczestników); należy w zgłoszeniu do wycieczki zadeklarować chęć zamówienia obiadu w Restauracji Termalnej