Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Wydział Nauk Geograficznych UŁ prezentuje:

Krajobrazy naturalne i kulturowe Etiopii
(wykład, lekcja festiwalowa)

prowadzący:
dr Lucyna Wachecka-Kotkowska
termin:
17 kwietnia 2013 9:00-10:45
zarys treści:
Podczas wykładu zostanie pokazana stolica Etiopii – Addis Abeba, jako stołeczne miasto afrykańskie z dwiema katedrami Św. Jerzego i Św. Trójcy oraz muzeum etnograficznie, gdzie można zobaczyć m.in. Lucy – australopiteka znalezionego w rowie afrykańskim. Krajobraz Etiopii urozmaicają monastyry i kościoły wczesnochrześcijańskie oraz inne zabytki wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Można je obejrzeć w Lalibeli, Goderze i Axum, gdzie prawdopodobnie leży Arka Przymierza. Przedstawione zostaną tukkule – afrykańskie domy wielodzietnych i wielopokoleniowych rodzin, które w nocy stanowią również schronienie dla zwierząt domowych. Zobaczymy Etiopię jako kolebkę upraw kawy ze słynną arabiką na czele.
Druga część wykładu zostanie poświęcona największym atrakcjom przyrodniczym Etiopii – Rowowi Abisyńskiemu wraz z Zapadliskiem Afaru, wodospadom Nilu Błękitnego oraz licznym kanionom i wąwozom strefy półsuchej.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im prof. Anny Dylikowej (parter).

W świecie minerałów
(wykład, pokaz, zwiedzanie)

prowadzący:
dr Jan Ziomek
termin:
17 kwietnia 2013 9:00 – 10:30
zarys treści:
Podczas prezentacji multimedialnej zostanie przedstawione piękno i różnorodność form oraz barw kryształów minerałów. Omówione zostaną wybrane procesy minerało- i skałotwórcze, a także miejsca występowania interesujących minerałów na terenie Polski.
miejsce i zasady udziału:
Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31; wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354593, muzgeol@geo.uni.lodz.pl (dr Marcin Krystek)

Indie – kraj kontrastów społeczno-gospodarczych
(wykład, lekcja festiwalowa)

prowadzący:
dr Marek Barwiński
termin:
17 kwietnia 2013 11:00 – 12:45
zarys treści:
O większości państw na świecie można powiedzieć "kraj kontrastów", jednak różnorodność współczesnych Indii jest oszałamiająca. Nędza i analfabetyzm setek milionów mieszkańców obok tysięcy milionerów, giełd finansowych i szybko rozwijających się centrów komputerowych, slumsy i szklane wieżowce, święte krowy i broń atomowa. O różnorodności i kolorycie Indii w największym stopniu decydują jej mieszkańcy. Ponad miliard ludzi posługujących się kilkuset językami, wyznających dziesiątki religii i wierzeń, należących do wielu grup narodowych i etnicznych. To zróżnicowanie kształtuje do dziś styl życia mieszkańców Indii – od sposobu ubierania i rodzaju jedzenia przez model rodziny po obyczaje i kulturę, tworząc z hinduskiego społeczeństwa swoisty fenomen.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im prof. Anny Dylikowej (parter).

Co łączy diamenty i meteoryty?
(wykład, pokaz)

prowadzący:
dr Marian Szurgot – Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ
termin:
17 kwietnia 2013 11:00 – 12:30
zarys treści:
Podczas prezentacji multimedialnej zostanie przedstawiona klasyfikacja meteorytów wraz ze wskazaniem ich prawdopodobnego źródła pochodzenia. Omówiony będzie aktualny stan wiedzy na temat występowania alotropowych odmian węgla w materii pozaziemskiej, a także jakich informacji one dostarczają na temat ewolucji Wszechświata.
miejsce i zasady udziału:
Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31

Wystawa posterów prac licencjackich studentów kierunku Turystyka i Rekreacja
(wystawa, konkurs)

prowadzący:
dr Tomasz Napierała
termin:
17 kwietnia 2013 12:00 – 13:45
zarys treści:
Celem wystawy konkursowej jest prezentacja dorobku badawczego studentów kierunku turystyka i rekreacja, zapoznanie z nim mieszkańców Łodzi i społeczności akademickiej. W konkursie mogą brać udział wyłącznie autorzy prac licencjackich, studenci III roku stacjonarnych studiów kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim. Zwiedzanie wystawy zgłoszonych do konkursu posterów możliwe jest dla szerokiej publiczności. Nasi goście odwiedzający konkursową wystawę mają możliwość (poprzez udział w głosowaniu) nagrodzić najbardziej atrakcyjny poster. Odrębną nagrodę przyznają również pracownicy Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, hol na parterze

Naddniestrze – zbuntowana republika czy eksklawa Rosji?
(wykład)

prowadzący:
dr Marek Walisch
termin:
17 kwietnia 2013 13:00 – 13:45
zarys treści:
Wykład bogato ilustrowany fotografiami – współczesne Naddniestrze widziane okiem turysty 20 lat po krwawym konflikcie zbrojnym; zmiany ekonomiczne i infrastrukturalne w republice; języki i kultura Naddniestrza, współczesna waluta; granice republiki; jej relacje z Mołdawią i Rosją.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im prof. Anny Dylikowej (parter).

Kamień, ruda czy „przybysz z Kosmosu” – czyli jak zidentyfikować meteoryt
(wykład, pokaz)

prowadzący:
dr Marcin Krystek – Muzeum Geologiczne WNG UŁ, mgr inż. Halina Młodecka – Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, dr Marian Szurgot – Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ
termin:
17 kwietnia 2013 13:00 – 14:00
zarys treści:
Ilu mieszkańców Naszego Miasta wie, że 40 km na NE od Łodzi w 1935 roku spadł deszcz meteorytów? Podczas prezentacji multimedialnej zostaną omówione poszczególne typy meteorytów oraz metody pozwalające na ich identyfikację. Każdy będzie mógł dotknąć oraz obejrzeć pod mikroskopem meteoryt. Po prelekcji prowadzący imprezę przez godzinę będą do dyspozycji słuchaczy i „od ręki” będą udzielać informacji na temat znalezisk. Może ktoś będzie prawdziwym szczęśliwcem?
miejsce i zasady udziału:
Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31

Geografia – proces, forma, obiekt
(wernisaż wystawy fotograficznej)

prowadzący:
dr Piotr Czubla, dr Joanna Petera-Zganiacz
termin:
17 kwietnia 2013 14:00 – 14:45
zarys treści:
Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w konkursie fotograficznym "Geografia – proces, forma, obiekt". Uczestnikami konkursu byli uczniowie i studenci, którzy zgłosili liczne fotografie przedstawiające procesy i formy naturalne oraz obiekty antropogeniczne.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, hol na parterze

Rowerem przez Wolin, Uznam, Rugię
(lekcja festiwalowa)

prowadzący:
dr Lidia Groeger
termin:
17 kwietnia 2013 14:00 – 14:45
zarys treści:
Spotkanie ma pokazać atrakcje, które można zobaczyć podróżując rowerem przez wyspy Wolin, Uznam i Rugię. Będzie zawierać informacje, jak planować takie wyprawy, jak szukać informacji, jak znaleźć tani nocleg w Niemczech. Ilustracją będzie film z wycieczki rowerowej zrealizowanej przez początkujących rowerzystów.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im prof. Anny Dylikowej (parter).

Problemy funkcjonowania sztucznych zbiorników wodnych w środowisku na przykładzie zbiornika Sulejowskiego
(wycieczka autokarowa)

prowadzący:
dr Przemysław Tomalski, mgr Beata Stanisławczyk
termin:
19 kwietnia 2013 9:00 – 15:00
zarys treści:
Każdy sztuczny zbiornik wodny to z punktu widzenia doliny rzecznej obiekt obcy. Zmienia on w sposób znaczący funkcjonowanie rzeki nie tylko powyżej, ale także poniżej zapory. W trakcie wycieczki uczestnik będzie miał szansę zapoznać się w problemami jakie występują podczas eksploatacji sztucznego zbiornika wodnego oraz zwiedzić ujęcie wody dla Łodzi w Bronisławowie.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd z parkingu przy TESCO, naprzeciwko gmachu Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, skrzyżowanie ul. Kopcińskiego i Narutowicza. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 42 66 55 940, tomalski@uni.lodz.pl; (dr Przemysław Tomalski); b.stanislawczyk@o2.pl (mgr Beata Stanisławczyk). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel). W zgłoszeniu należy podać dane konieczne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres i numer PESEL. W zgłoszeniach drogą mailową w temacie proszę wpisać „wycieczka Zbiornik Sulejowski”.

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – rzeźba, walory przyrodnicze i krajoznawcze
(wycieczka autokarowa)

prowadzący:
prof. dr hab. Józef K. Kurowski – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, dr Sławomir Kobojek – Wydział Nauk Geograficznych UŁ
termin:
20 kwietnia 2013 9:00 – 16:00
zarys treści:
Położony na wschód od Łodzi, częściowo w granicach administracyjnych miasta, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, to niezwykle cenny z punktu widzenia przyrodniczego i krajoznawczego obiekt. Obejmuje on najwyżej położone fragmenty krainy geograficznej nazwanej „Wzniesieniami Łódzkimi”, a przez środowisko geomorfologów i geologów łódzkich określanej mianem Wyżyny Łódzkiej. Obszar Parku posiada niezwykle urozmaiconą rzeźbę powstałą w plejstocenie w wyniku akumulacji i erozji nasuwających się od północy lądolodów skandynawskich, modelowaną później w zmiennych warunkach klimatycznych przez wiatr, wodę płynącą i procesy stokowe. Obok atrakcyjnego, polodowcowego krajobrazu w podłódzkich terenach znajdujemy wiele cennych obiektów florystycznych, będących pozostałością prastarej Puszczy Łódzkiej. Dopełnieniem krajobrazu Parku Krajobrazowego są cenne zabytki historyczne. Celem proponowanej wycieczki jest zapoznanie uczestników z unikatowym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym podłódzkich terenów.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd spod gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź, ul. Banacha 12/16; wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354563; skobojek@geo.uni.lodz.pl, s_kob@interia.pl (dr Sławomir Kobojek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel). W zgłoszeniu należy podać dane konieczne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres i numer PESEL. W zgłoszeniach drogą mailową w temacie proszę wpisać „wycieczka PKWŁ”.