Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

XIV Łódzki Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

Wydział Nauk Geograficznych UŁ prezentuje:

Zróżnicowanie etniczne południowych Chin - jak zachować własną kulturę w państwie komunistycznym
(wykład, pokaz)

prowadzący:
dr Agnieszka Rochmińska
termin:
8 kwietnia 2014 (wtorek) 9:00 – 10:45
zarys treści:
W Chinach oficjalnie jest 55 mniejszości etnicznych, z których duża część mieszka na południu kraju. Pomimo długiej epoki "maoistowskiej" i walki z przejawami kultury jako zabobonami, nadal można spotkać ludzi żyjących w tradycyjny sposób. Na tym zróżnicowanym pod względem etnicznie terenie żyją m.in. Tybetańczycy wyznający buddyzm (lamaizm), Yao – długowłosi, dla których kanonem piękna są długie włosy, Miao Rogaci, Miao "srebrni" oraz Mosuo, zamieszkujący "ostatnią krainę kobiet na Ziemi". Wykład został zainspirowany podróżami do południowych Chin w tym do Tybetu. Celem jego jest nie tylko przybliżenie wiedzy o tym wielokulturowym obszarze, ale również ukazanie harmonijnego współistnienia różnych grup mimo silnej sinizacji tego obszaru.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). W przypadku grup wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354581; olar@geo.uni.lodz.pl (mgr Aleksandra Retkiewicz).

Atlas przestrzeni sakralnej Łodzi
(wykład, lekcja festiwalowa)

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Ewa Klima
termin:
8 kwietnia 2014 (wtorek) 11:00 – 12:30
zarys treści:
Choć dzisiaj Łódź, jak zresztą cała Polska, jest przestrzenią zdominowaną przez katolików, to można odnaleźć tu ślady obecności innych wyznań. Z jednej strony jest to dziedzictwo wielowyznaniowej przeszłości, z drugiej zaś stała obecność mniejszości religijnych. Wykład będzie wirtualną wędrówką po mieście, podczas której tropić będziemy ich ślady.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). W przypadku grup wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354581; olar@geo.uni.lodz.pl (mgr Aleksandra Retkiewicz).

Mapy przestępczości w Łodzi. Gdzie kradną, a gdzie biją?
(wykład)

prowadzący:
dr Stanisław Mordwa
termin:
8 kwietnia 2014 (wtorek) 13:00 – 14:30
zarys treści:
Przestępstwa dokonywane w Łodzi mają swój wymiar przestrzenny. W poszczególnych częściach miasta możemy obawiać się zagrożenia różnymi czynami, a są też takie miejsca – gdzie możemy czuć się bezpiecznie. Na wykładzie będzie też mowa o tym, jakich miejsc, sytuacji i zachowań unikać, aby nie zostać ofiarą.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). W przypadku grup wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354577; most@geo.uni.lodz.pl , st.mordwa@wp.pl (dr Stanisław Mordwa)

Pogoda – wróg czy sprzymierzeniec? Słońce i wiatr w życiu człowieka
(wykład)

prowadzący:
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
termin:
9 kwietnia 2014 (środa) 9:00 – 10:30
zarys treści:
Na wykładzie zostaną omówione pozytywne i negatywne skutki oddziaływania promieniowania słonecznego na organizm człowieka. Znaczenie prognozy indeksu promieniowania UV dla bezpiecznego dawkowania kąpieli słonecznych. Promieniowanie słoneczne a wrażenia wizualne – barwy nieba i przykłady zjawisk optycznych w atmosferze (halo słoneczne, słońce poboczne, tęcza, gloria). Wpływ wiatru na samopoczucie człowieka. Wiatr w górach, nad morzem i w mieście. Geneza trąb powietrznych i niszczące działanie wiatru. Trąby powietrzne w Polsce.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). W przypadku grup wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655950, iwonagp@geo.uni.lodz.pl (mgr Iwona Gajda-Pijanowska).

Minerały i skały pod mikroskopem, czyli ukryte piękno przyrody
(wykład, pokaz)

prowadzący:
dr Marcin Krystek Muzeum Geologiczne WNG UŁ
mgr inż. Halina Młodecka – Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
mgr inż. Krzysztof Siuda – firma MERAZET
termin:
9 kwietnia 2014 (środa) 10 – 10:45 i 13:00 – 13:45
zarys treści:
podczas wykładu zostaną omówione podstawowe informacje dotyczące badań minerałów i skał za pomocą mikroskopu optycznego, oraz zaprezentowane zostaną najpiękniejsze i najciekawsze fotografie preparatów mikroskopowych wykonanych z wybranych minerałów, skał oraz meteorytów. W trakcie całego dnia będą prezentowane różne typy mikroskopów optycznych m.in. oferowanych przez firmę Merazet z możliwością samodzielnego przyjrzenia się za ich pomocą własnym okazom. Pracownicy muzeum przez cały dzień będą pomagali w identyfikacji przyniesionych przez uczestników imprez festiwalowych okazów.
miejsce i zasady udziału:
Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31; wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354593, muzgeol@geo.uni.lodz.pl , mkrys27@tlen.pl (dr Marcin Krystek).

Gaz łupkowy i podziemne składowanie CO₂ – szanse czy zagrożenia dla Polski
(wykład, dyskusja)

prowadzący:
dr Piotr Czubla
termin:
9 kwietnia 2014 (środa) 11:00 – 12:30
zarys treści:
Wydobycie gazu łupkowego ocenia się jako szansę rozwoju gospodarczego Polski. Część ugrupowań prośrodowiskowych widzi to inaczej. Czy to tylko obawa przed nowym i nieznanym, czy też świadomość realnego zagrożenia? Podobne kontrowersje budzą też inne nowe technologie geologiczne, jak np. podziemne składowanie CO₂. Spróbujmy razem przeprowadzić bilans zysków i strat.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). W przypadku grup wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655913; piczubla@geo.uni.lodz.pl .

W świecie kryształów, minerałów i skał
(wykład, pokaz, zwiedzanie)

prowadzący:
dr Jan Ziomek
termin:
9 kwietnia 2014 (środa) 11:00 – 12:30
zarys treści:
Podczas wykładu w barwny sposób zostaną przybliżone słuchaczom podstawowe zagadnienia z mineralogii i petrografii oraz ciekawostki świata kryształów, które będą przeplatane wspomnieniami z licznych wypraw geologicznych po świecie, w których uczestniczył prelegent. Po wykładzie uczestnicy imprezy zostaną oprowadzeni po muzeum.
miejsce i zasady udziału:
Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31; wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354593, muzgeol@geo.uni.lodz.pl , mkrys27@tlen.pl (dr Marcin Krystek).

Przyroda Alaski
(wykład, pokaz)

prowadzący:
dr Elżbieta Papińska
termin:
9 kwietnia 2014 (środa) 13:00 – 14:45
zarys treści:
Wykład ma przybliżyć jego uczestnikowi zagadnienia dotyczące między innymi: zróżnicowania krajobrazowego Alaski, problemów związanych z penetracją turystyczną i ochroną przyrody, oraz skutków globalnego ocieplenia. Wykład będzie ilustrowany zdjęciami oraz fragmentami filmu nakręconego podczas wyjazdu poznawczego autorki na Alaskę w 2013 roku. Autorka przedstawi także praktyczne uwagi dotyczące organizacji samodzielnych wyjazdów w ten region świata.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). W przypadku grup wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655930; geogrfiz@geo.uni.lodz.pl (Anna Mazgaj).

Geografia – proces, forma, obiekt
(wernisaż wystawy fotograficznej)

prowadzący:
dr Piotr Czubla
dr Joanna Petera-Zganiacz
termin:
9 kwietnia 2014 (środa) 15:00 – 15:45
zarys treści:
Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w drugiej edycji konkursu fotograficznego "Geografia – proces, forma, obiekt". Uczestnikami konkursu byli uczniowie i studenci, którzy zgłosili liczne fotografie przedstawiające m.in. interesujące zjawiska przyrodnicze, formy krajobrazu i dzieła człowieka. Podczas wernisażu autorom najlepszych prac wręczone zostaną nagrody.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, hol na parterze.

Nauka i pasja – Fotografia jako metoda wizualna w geografii
(wykład, pokaz)

prowadzący:
Maciej Kossowski
termin:
9 kwietnia 2014 (środa) 16:00 – 17:30
zarys treści:
Pasjonaci fotografii z Koła Naukowego Młodych Geografów „Geoholicy” udowodnią, że fotografię można doskonale wykorzystać jako wizualną metodę badań w naukach geograficznych. Zaprezentują przykładowe fotografie, wykonane na potrzeby badań geograficznych, np. zdjęcia lotnicze, fotografie w podczerwieni, fotografie makro i mikro, astrofotografie. Przedstawią ciekawe reportaże wybitnych fotografików oraz omówią wpływ tych prac na losy naszej planety. Zachęcą audytorium do zainteresowania się fotografią oraz zgłębiania jej tajników poprzez m.in. omówienie znanych fotografii wykonanych niedrogim sprzętem, czy prezentację prostych lecz efektownych sztuczek zwiększających wyraz wykonywanych zdjęć.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). W przypadku grup wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 608 188 412, fotowujekkosa@gmail.com (Maciej Kossowski).

Natura piękna – Fotografia przyrodnicza
(pokaz)

prowadzący:
mgr Michał Ludwiczak – Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Łódzki
dr Barbara Grabowska – ZPFP OŁ
mgr Maria Herszel – ZPFP OŁ
dr Joanna Petera-Zganiacz – ZPFP OŁ, Wydział Nauk Geograficznych UŁ
termin:
9 kwietnia 2014 (środa) 17:45 – 18:30
zarys treści:
Na pokaz pt. „Natura Piękna. Fotografia przyrodnicza” składa się wybór diaporam autorstwa członków Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, w tym najlepszych w Polsce twórców diaporam. Diaporamy ukazują piękno przyrody w sposób klasyczny, ale też powstają prace, które odnoszą się do świata przyrody w sposób niekonwencjonalny, często nowatorski. Pokaz diaporam zostanie poprzedzony krótkim wprowadzeniem informującym o działalności ZPFP oraz objaśniającym tajniki diaporamy, która jest czymś znacznie więcej niż prezentacją zdjęć.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter).

Księży Młyn – wczoraj i dziś. Kandydat na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO?
(wycieczka piesza)

prowadzący:
dr Anna Niżnik
termin:
10 i 11 kwietnia 2014 (czwartek i piątek) 9:00 – 12:00
zarys treści:
Księży Młyn, będący najważniejszą częścią bawełnianego imperium Karola Scheiblera, stanowi unikatowy zespół urbanistyczno- architektoniczny Łodzi. Tworzą go: fabryka, rezydencja fabrykancka, robotnicze osiedle mieszkaniowe, konsumy, szkoła , budynek straży pożarnej, a także szpital. Całość, łącznie z „Centralą”, została połączona prywatną linią kolejową, łączącą się z koleją fabryczną. Księży Młyn wraz z „Angielskim Ogrodem” (Park Źródliska) zachował do dzisiaj swój indywidualny charakter i należy do najcenniejszych zespołów zabytkowych Łodzi.
Uczestnicy spaceru (wycieczki) po Księżym Młynie zwiedzą także najciekawiej zrewitalizowane obiekty, jak przędzalnię (lofty), willę Oskara Kona (łódzka „Filmówka”) i rezydencję Herbsta.
Po zakończeniu procesu rewitalizacji obiekty pofabryczne odzyskają ich utraconą wartość i piękno. I wówczas powróci się do aplikacji wpisu Księżego Młyna na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.
miejsce i zasady udziału:
Spotkanie grupy przed budynkiem Muzeum Kinematografii, Łódź, Pl. Zwycięstwa 1. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354581, kgpipp@geo.uni.lodz.pl (mgr Aleksandra Retkiewicz). W zgłoszeniach drogą elektroniczną w temacie należy wpisać „Wycieczka – Anna Niżnik”.

Wycieczka geologiczna – „Niecka Tomaszowska”
(wycieczka)

prowadzący:
dr Marcin Krystek
termin:
11 kwietnia 2014 (piątek) 7:30 – 18:00
zarys treści:
Uczestnicy wycieczki zostaną zapoznani z wybranymi elementami budowy geologicznej regionu łódzkiego, głównie obszaru Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Piotrków Trybunalski, odwiedzą czynne i historyczne miejsca związane z eksploatacją wapieni, piasków i piaskowców. Będą mogli samodzielnie zebrać kolekcję skamieniałości oraz różnych typów skał osadowych.
miejsce i zasady udziału:
Miejsce zbiórki przed wyjazdem: Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31; wyjazd z parkingu przy TESCO, naprzeciwko gmachu Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, skrzyżowanie ul. Kopcińskiego i Narutowicza. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354593, muzgeol@geo.uni.lodz.pl , mkrys27@tlen.pl (dr Marcin Krystek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel). W zgłoszeniu należy podać dane konieczne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres i numer PESEL. W zgłoszeniach drogą elektroniczną w temacie należy wpisać „Wycieczka – Niecka Tomaszowska”.

Wycieczka geologiczna – „Jura działoszyńsko-pajęczańska”
(wycieczka)

prowadzący:
dr Marcin Krystek
termin:
12 kwietnia 2014 (sobota) 7:00 – 18:00
zarys treści:
Uczestnicy wycieczki zostaną zapoznani z wybranymi elementami budowy geologicznej regionu łódzkiego, w szczególności okolic Pajęczna, Działoszyna. Odwiedzą czynne i historyczne miejsca eksploatacji wapieni. Będą mogli samodzielnie zebrać kolekcję jurajskich skamieniałości oraz różnych typów skał osadowych.
miejsce i zasady udziału:
Miejsce zbiórki przed wyjazdem: Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31; wyjazd z parkingu przy TESCO, naprzeciwko gmachu Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, skrzyżowanie ul. Kopcińskiego i Narutowicza. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354593, muzgeol@geo.uni.lodz.pl , mkrys27@tlen.pl (dr Marcin Krystek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel). W zgłoszeniu należy podać dane konieczne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres i numer PESEL. W zgłoszeniach drogą elektroniczną w temacie należy wpisać „Wycieczka – Jura działoszyńsko-pajęczańska”.

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – rzeźba, walory przyrodnicze i krajoznawcze
(wycieczka autokarowa)

prowadzący:
prof. dr hab. Józef K. Kurowski – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ,
dr Sławomir Kobojek – Wydział Nauk Geograficznych UŁ,
mgr Katarzyna Krakowska – Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
termin:
12 kwietnia 2014 (sobota) 9:00 – 16:00
zarys treści:
Położony na wschód od Łodzi, częściowo w granicach administracyjnych miasta, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, to niezwykle cenny z punktu widzenia przyrodniczego i krajoznawczego obiekt. Obejmuje on najwyżej położone fragmenty krainy geograficznej nazwanej „Wzniesieniami Łódzkimi”, a przez środowisko geomorfologów i geologów łódzkich określanej mianem Wyżyny Łódzkiej. Obszar Parku posiada niezwykle urozmaiconą rzeźbę powstałą w plejstocenie w wyniku akumulacji i erozji nasuwających się od północy lądolodów skandynawskich, modelowaną później w zmiennych warunkach klimatycznych przez wiatr, wodę płynącą i procesy stokowe. Obok atrakcyjnego, polodowcowego krajobrazu w podłódzkich terenach znajdujemy wiele cennych obiektów florystycznych, będących pozostałością prastarej Puszczy Łódzkiej. Dopełnieniem krajobrazu Parku Krajobrazowego są cenne zabytki historyczne. Celem proponowanej wycieczki jest zapoznanie uczestników z unikatowym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym podłódzkich terenów.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd spod gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź, ul. Banacha 12/16; wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354563 (dr Sławomir Kobojek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel). W zgłoszeniu należy podać dane konieczne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres i numer PESEL.

Księży Młyn – wczoraj i dziś. Kandydat na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO?
(wycieczka piesza)

prowadzący:
dr Anna Niżnik
termin:
12 kwietnia 2014 (sobota) 10:00 – 13:00
zarys treści:
Księży Młyn, będący najważniejszą częścią bawełnianego imperium Karola Scheiblera, stanowi unikatowy zespół urbanistyczno- architektoniczny Łodzi. Tworzą go: fabryka, rezydencja fabrykancka, robotnicze osiedle mieszkaniowe, konsumy, szkoła , budynek straży pożarnej, a także szpital. Całość, łącznie z „Centralą”, została połączona prywatną linią kolejową, łączącą się z koleją fabryczną. Księży Młyn wraz z „Angielskim Ogrodem” (Park Źródliska) zachował do dzisiaj swój indywidualny charakter i należy do najcenniejszych zespołów zabytkowych Łodzi.
Uczestnicy spaceru (wycieczki) po Księżym Młynie zwiedzą także najciekawiej zrewitalizowane obiekty, jak przędzalnię (lofty), willę Oskara Kona (łódzka „Filmówka”) i rezydencję Herbsta.
Po zakończeniu procesu rewitalizacji obiekty pofabryczne odzyskają ich utraconą wartość i piękno. I wówczas powróci się do aplikacji wpisu Księżego Młyna na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.
miejsce i zasady udziału:
Spotkanie grupy przed budynkiem Muzeum Kinematografii, Łódź, Pl. Zwycięstwa 1. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354581, kgpipp@geo.uni.lodz.pl (mgr Aleksandra Retkiewicz). W zgłoszeniach drogą elektroniczną w temacie należy wpisać „Wycieczka – Anna Niżnik”.

Monitoring środowiska naturalnego i obszarów zurbanizowanych
(Pokaz w ramach Pikniku Naukowego)

prowadzący:
dr Piotr Piotrowski
dr Arkadiusz Niewiadomski
termin:
12-13 kwietnia 2013 (sobota i niedziela) 10:00 – 18:00
zarys treści:
Jak działa stacja meteorologiczna? Jak oddycha gleba? Na ile szkodliwe jest promieniowanie słoneczne dla człowieka? Czy wiesz, jak konstruuje się prognozy pogody i na ile są one wiarygodne? My to wiemy i chętnie to pokażemy i objaśnimy! Będziesz mógł wykonać m.in.: pomiar pH wody i gleby, wydzielania CO2, metanu i siarkowodoru z gleby, promieniowania UV, natężenia hałasu. Zaprezentujemy także wyniki pomiarów radonu, ekstremalnych wartości natężenia hałasu w Łodzi, ilości gazów cieplarnianych emitowanych w różnych ekosystemach.
miejsce i zasady udziału:
Namiot na rynku Centrum Handlowo-Rozrywkowego „Manufaktura”.