Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni
Nagłówek
Banner

Wydział Nauk Geograficznych UŁ prezentuje:

Dzień Wydziału Nauk Geograficznych - Lekcja o przestrzeni (wykład)

Fot. 01 — Wykład, fot. SKNGP Civitas

Fot. 01 — Wykład, fot. SKNGP Civitas

prowadzący:
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej 'CIVITAS'
termin:
21 kwietnia 2015 (wtorek) 9:00 – 9:45
zarys treści:
Motywem przewodnim wykładu jest ukazanie słuchaczom 'przestrzeni' jako dobra ograniczonego, wymagającego od jej użytkowników określonych zachowań. Głównym celem tych zachowaniem powinno być dbanie o otaczającą nas przestrzeń, zarówno w sensie ilościowym (dostępności przestrzeni) jak i w sensie jakościowym, czyli sposobu jej zagospodarowania. Słuchacze w trakcie wykładu zaznajomią również z systemem planowania przestrzennego w Polsce wraz z jego zaletami i wadami.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655940, becia-1987@o2.pl lub hydro@geo.uni.lodz.pl (mgr Beata Stanisławczyk).

Namibia – wpływ warunków przyrodniczych na życie ludzi i gospodarkę kraju (wiedza geograficzna i impresje podróżnicze) (wykład)

Fot. 02 — Dziewczynka z Namibii, fot. Agnieszka Rochmińska

Fot. 02 — Dziewczynka z Namibii, fot. Agnieszka Rochmińska

Fot. 03 — Pustynia Namib, fot. Agnieszka Rochmińska

Fot. 03 — Pustynia Namib, fot. Agnieszka Rochmińska

prowadzący:
dr hab. Agnieszka Rochmińska
termin:
21 kwietnia 2015 (wtorek) 10:00 – 11:45
zarys treści:
Republika Namibii to kraj położony w południowo-zachodniej Afryce, była kolonia niemiecka, który uzyskał niepodległość dopiero w 1990 r. Pod względem powierzchni 2,5 razy większy od Polski, zamieszkały tylko przez ok. 2 mln ludzi. Z Namibią kojarzą się wydmy pustyń Namib i Kalahari, koryta i kaniony rzek okresowych, rozległe sawanny. Szczególnie atrakcyjne są czerwone wydmy Pustyni Namib. Na terenach suchych tak niesprzyjających dla życia człowieka można obserwować bogactwo flory (w tym długowieczną welwiczję) oraz fauny (np. różne gatunki antylop). Pustynia i sawanna to też przepiękne kobierce kwiatów wiosną. Życie ludności (grupy khoisańskie, np. San - buszmeni, Nama – Hotentoci, plemiona Bantu - Herero w tym Himba) oraz gospodarkę tego afrykańskiego państwa determinuje głównie środowisko przyrodnicze. Podróż przez ten bardzo atrakcyjny przyrodniczo kraj oraz spotkania z niezwykle ciekawymi plemionami - to przygoda życia z posmakiem piasku w ustach.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, 19N – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: olar@geo.uni.lodz.pl; tel. 42 635 45 81 (mgr Aleksandra Retkiewicz). (w przypadku dużego zainteresowania wykład będzie powtórzony dwie godziny później, tj. od 12:00 do 13:45)

Dzień Wydziału Nauk Geograficznych – Monitoring środowiska w służbie przyrody (wykład, pokaz)

Fot. 04 — Sondowanie podczas ćwiczeń terenowych, fot. Piotr Moniewski

Fot. 04 — Sondowanie podczas ćwiczeń terenowych, fot. Piotr Moniewski

prowadzący:
Studenckie Koło Naukowe Geomonitoringu
termin:
21 kwietnia 2015 (wtorek) 10:00 – 10:45
zarys treści:
Wykład będzie poświęcony zakresowi i metodyce pomiarów wykonywanych w ramach szeroko pojętego monitoringu środowiska geograficznego. Zaprezentowane zostaną wybrane przyrządy i techniki pomiarów stosowane w meteorologii i hydrometrii, a także przykłady z innych dziedzin. Wystąpienie wzbogaci prezentacja zainteresowań i działań prowadzonych przez Koło Naukowe Geomonitoringu, nie tylko w sferze ściśle naukowej.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, sala 421 (IV piętro). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655940, becia-1987@o2.pl lub hydro@geo.uni.lodz.pl (mgr Beata Stanisławczyk).

Dzień Wydziału Nauk Geograficznych – "Rozwój sprzętu turystycznego – postęp czy przesada" (wykład)

prowadzący:
Bartłomiej Bolimowski
termin:
21 kwietnia 2015 (wtorek) 11:00 – 11:45
zarys treści:
W ostatnich latach sprzęt turystyczny przeszedł prawdziwą rewolucję. Nie wystarczy już założyć na nogi zwykłych butów i wyjść w nieznane, to już nie takie proste. Bez super nieprzemakalnej i oddychającej kurtki czy ultra lekkiego namiotu nie wypada się dziś pokazać na szlaku. Jednak nie zawsze tak było. Zapraszam więc na sentymentalna podróż wraz z dawnymi podróżnikami, dzięki której sprawdzimy czy te wszystkie nowinki techniczne są nam rzeczywiście niezbędne.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, sala 421 (IV piętro). W przypadku grup wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655940, becia-1987@o2.pl lub hydro@geo.uni.lodz.pl (mgr Beata Stanisławczyk).

Dzień Wydziału Nauk Geograficznych – Geometria natury, czyli jaką długość ma linia brzegowa Wielkiej Brytanii? (wykład, dyskusja)

Fot. 06 — Fraktale, opr. Tomasz Suleja na podst. m.in. davidpalpacuer.free.fr

Fot. 06 — Fraktale, opr. Tomasz Suleja na podst. m.in. davidpalpacuer.free.fr

prowadzący:
mgr Tomasz Suleja
termin:
21 kwietnia 2015 (wtorek) 12:00 – 13:15
zarys treści:
Czy długość wybrzeża Wielkiej Brytanii na pewno wynosi 12 429 km? A może jest ono znacznie dłuższe? W trakcie wykładu postaram się odpowiedzieć na te i inne pytania – ściśle związane są z zagadnieniem geometrii natury. Geografia jest nauką badającą przestrzeń, natomiast przestrzeń jest pojęciem ściśle matematycznym. Na wykładzie przedstawione zostanie matematyczne zagadnienie fraktali i ich obecności w przestrzeni geograficznej. Strukturę fraktalną posiada w przyrodzie wiele obiektów (np. chmury, płatki śniegu, granice państw). Co więcej, za ich pomocą możemy generować krajobrazy do złudzenia przypominające te naturalne. Kto wie, a może cała przyroda ma strukturę fraktalną?
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19N (Aula im. prof. Anny Dylikowej). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 663136691, thomasz1989@o2.pl lub tomasz.suleja1989@wp.pl (mgr Tomasz Suleja).

Dzień Wydziału Nauk Geograficznych – Moje miejsce – moja przestrzeń, czyli o partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym (warsztaty)

Fot. 07 — Warsztaty1, fot. SKNGP Civitas

Fot. 07 — Warsztaty1, fot. SKNGP Civitas

Fot. 08 — Warsztaty2, fot. SKNGP Civitas

Fot. 08 — Warsztaty2, fot. SKNGP Civitas

prowadzący:
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej 'CIVITAS'
termin:
21 kwietnia 2015 (wtorek) 13:30 – 15:00
zarys treści:
Dobrze wykreowana przestrzeń wpływa na nasze samopoczucie, kreatywność czy pracowitość i jest czynnikiem warunkujących odczuwalną jakość życia. Warto sobie zdawać sprawę z tego, że jako obywatele poprzez partycypację społeczną mamy wpływ na to jak ta przestrzeń wygląda. Celem warsztatu jest ukazanie uczestnikom przebieg i formę procesu konsultacji społecznych i uświadomienie, że drzemią w nich pomysły na kreowanie przestrzeni, w której chcieliby żyć czy pracować. Program warsztatów przewiduje pracę w grupach, w których to każdy z uczestników będzie miał możliwość wykreowania nowej przestrzeni na podstawie istniejącego zagospodarowania wybranych obszarów osiedla Lumumbowo w Łodzi.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655940, becia-1987@o2.pl lub hydro@geo.uni.lodz.pl (mgr Beata Stanisławczyk).

Dzień Wydziału Nauk Geograficznych – Jak Geograf rozumie świat? (warsztaty)

Rys. 09 — Jak geograf rozumie świat

Rys. 09 — Jak geograf rozumie świat

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat, dr Maria Adamczewska, dr Barbara Dzięcioł–Kurczoba, dr Arkadiusz Głowacz
termin:
21 kwietnia 2015 (wtorek) 13:30 – 15:00
zarys treści:
Informacje docierające do nas z różnych mediów nie zawsze są zrozumiałe. Ogromna liczba faktów, liczb i nazw sprawia, że przestajemy rozumieć otaczający nas świat. Geograf jest osobą, która potrafi interpretować i wyjaśniać wiele zjawisk i procesów zachodzących współcześnie. Uczestnicy warsztatów uświadomią sobie przydatność wiedzy geograficznej w codziennym życiu.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, sala 421 (IV piętro). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655940, becia-1987@o2.pl lub hydro@geo.uni.lodz.pl (mgr Beata Stanisławczyk).

Góry w nowym świetle – tektonika płyt a procesy endogeniczne (wykład, lekcja festiwalowa)

Fot. 10 — Ostrzyca Proboszowicka – nek wulkaniczny, fot. Piotr Czubla

Fot. 10 — Ostrzyca Proboszowicka – nek wulkaniczny, fot. Piotr Czubla

Fot. 11 — Zdeformowane skały orogenu kolizyjnego – Pamir, fot. Elżbieta Papińska

Fot. 11 — Zdeformowane skały orogenu kolizyjnego – Pamir, fot. Elżbieta Papińska

prowadzący:
dr Piotr Czubla
termin:
22 kwietnia 2015 (środa) 9:00 – 10:45 i 11:00 – 12:45
zarys treści:
Wraz z upowszechnieniem się teorii tektoniki płyt nasze spojrzenie na procesy górotwórcze i na cały zespół zjawisk endogenicznych uległo diametralnej zmianie. Okazało się, że wszystkie te procesy są ściśle ze sobą powiązane. Stare, "karkołomne" próby wyjaśnienia genezy pasm górskich, trzęsień ziemi, plutonizmu, wulkanizmu wymagały coraz większej liczby nieweryfikowalnych założeń. Tektonika płyt pozwala uniknąć tych spekulacji i w przejrzysty sposób pozwala przedstawić system ziemski jako spójną całość.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). W przypadku grup wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655913, e-mail: piczubla@geo.uni.lodz.pl (dr Piotr Czubla); wykład odbędzie się dwukrotnie; w późniejszych godzinach, tj. od 11:00 do 12:45 w sali 14 w budynku WNG przy ul. Narutowicza 88.

Park Narodowy Wysokich Taurów – walory, osobliwości, zagrożenia (wykład)

Fot. 12 — Lodowiec Pasterzee, fot. Zbigniew Rdzany

Fot. 12 — Lodowiec Pasterzee, fot. Zbigniew Rdzany

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Zbigniew Rdzany
termin:
22 kwietnia 2015 (środa) 9:30 – 10:30
zarys treści:
Park Narodowy Wysokich Taurów (Nationalpark Hohe Tauern) zajmuje powierzchnię 1836 km² i jest największym parkiem narodowym na terenie Alp. Stanowi prawdziwą skarbnicę przyrody alpejskiej: głównie tej dzikiej, lecz i miejscami zmienionej rękami człowieka. Park cechuje wyjątkowe zróżnicowanie krajobrazów, które możemy obserwować w przedziale wysokości od 1000 do 3798 m n.p.m. - po najwyższy szczyt austriackich Alp - Großglockner. Zadziwia bogactwo roślin, zwierząt, osobliwości przyrody nieożywionej oraz obiekty zagospodarowania turystycznego. Liczne tu lodowce górskie, z lodowcem Pasterze na czele – ulegają obecnie szybkiej recesji. Delikatnej alpejskiej przyrodzie zagraża głównie człowiek (ponad 1 mln turystów rocznie), jednak działalność Parku objawia się licznymi przykładami dobrych praktyk w ochronie przyrody.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 14 – mała aula (parter). W przypadku grup wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655930, kgeofiz@uni.lodz.pl (Anna Mazgaj).

Wystawa posterów prac licencjackich – Kierunek Turystyka i rekreacja (wystawa)

Fot. 13 — Postery 2012, fot. IGMiT

Fot. 13 — Postery 2012, fot. IGMiT

prowadzący:
dr Beata Krakowiak
termin:
22 kwietnia 2015 (środa) 10:00 – 13:00
zarys treści:
Wystawa posterów prac licencjackich studentów Turystyki i rekreacji kończy 3-letni okres ich studiów na tym kierunku. Celem wystawy jest prezentacja tematów oraz wyników badań prowadzonych przez studentów w ramach seminarium licencjackiego. Podczas wystawy studenci będą dyżurować przy swoich posterach celem udzielenia odpowiedzi na pytania odwiedzających.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, hol na parterze i na I piętrze.

Japonia – tradycja i nowoczesność (wykład, lekcja festiwalowa)

Fot. 14 — Kinkakuji – złoty pawilon w Kioto, fot. Marek Barwiński

Fot. 14 — Kinkakuji – złoty pawilon w Kioto, fot. Marek Barwiński

Fot. 15 — Brama Tori przed chramem Fushimi Inari w Kioto, fot. Marek Barwiński

Fot. 15 — Brama Tori przed chramem Fushimi Inari w Kioto, fot. Marek Barwiński

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Marek Barwiński
termin:
22 kwietnia 2014 (środa) 11:00 – 12:45 i 13:00 – 14:45
zarys treści:
Japonia najczęściej kojarzy się z techniką, nowoczesnością, motoryzacją, świetnie rozwiniętą gospodarką, pracowitym i doskonale zorganizowanym społeczeństwem oraz tragicznymi informacjami o trzęsieniach ziemi i ofiarach tsunami. Wszystkie te skojarzenia mają pokrycie w rzeczywistości, ale współczesna Japonia to także żywe tradycje cesarzy, shogunów i samurajów, świątynie buddyjskie i chramy shintoistyczne, kapliczki poświęcone „świętym drzewom” czy bogini ryżu, urokliwe ogrody z ich wielowymiarową symboliką. Największym fenomenem tego kraju jest harmonijna koegzystencja tradycji i nowoczesności – ultranowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i przyświątynnych ogrodów z bramami torii, elektronicznych gadżetów i animistycznych wierzeń shinto, maklerów giełdowych i gejszy, a to wszystko w cieniu świętej góry Fuji, wieżowców Shinjuku, drewnianych świątyń Kioto i kwitnących wiśni.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). W przypadku grup wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655913, e-mail: piczubla@geo.uni.lodz.pl (dr Piotr Czubla); wykład odbędzie się dwukrotnie w tej samej sali.

Geografia – proces, forma, obiekt (wernisaż wystawy fotograficznej)

Fot. 16 — I nagroda w kat. N w 2014 Krocząca sosna, fot. Mateusz Krasoń

Fot. 16 — I nagroda w kat. N w 2014 Krocząca sosna, fot. Mateusz Krasoń

Fot. 17 — II nagroda w kat. N w 2014 W niebiańskich obłokach, fot. Krystian Miazek

Fot. 17 — II nagroda w kat. N w 2014 W niebiańskich obłokach, fot. Krystian Miazek

Fot. 18 — II nagroda w kat. A w 2014 Miasto nie zasypia, fot. Artur Dobrowolski

Fot. 18 — II nagroda w kat. A w 2014 Miasto nie zasypia, fot. Artur Dobrowolski

Fot. 19 — II nagroda w kat. A w 2014 W małym szkle, fot. Sylwia Krawczyk

Fot. 19 — II nagroda w kat. A w 2014 W małym szkle, fot. Sylwia Krawczyk

prowadzący:
dr Piotr Czubla, dr hab. Joanna Petera-Zganiacz
termin:
22 kwietnia 2015 (środa) 16:00 – 17:00
zarys treści:
Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w trzeciej edycji konkursu fotograficznego "Geografia – proces, forma, obiekt". Uczestnikami konkursu byli uczniowie i studenci, którzy zgłosili liczne fotografie przedstawiające m.in. interesujące zjawiska przyrodnicze, formy krajobrazu i dzieła człowieka. Podczas wernisażu autorom najlepszych prac wręczone zostaną nagrody.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, hol na parterze.

Wycieczka geologiczna – „Surowce skalne okolic Przedborza – występowanie oraz historia eksploatacji” (wycieczka)

Fot. 20 — Kamieniołom na stoku Góry Chełmo, fot. Marcin Krystek

Fot. 20 — Kamieniołom na stoku Góry Chełmo, fot. Marcin Krystek

Fot. 21 — Piaskowcowa barokowa dzwonnica opactwa w Wielgomłynach, fot. Marcin Krystek

Fot. 21 — Piaskowcowa barokowa dzwonnica opactwa w Wielgomłynach, fot. Marcin Krystek

prowadzący:
dr Marcin Krystek
termin:
23 kwietnia 2015 (czwartek) 7:30 – 18:00
zarys treści:
Uczestnicy wycieczki zostaną zapoznani z wybranymi elementami budowy geologicznej regionu łódzkiego, głównie obszaru tzw. elewacji radomskowskiej. Odwiedzą naturalne wychodnie i historyczne kamieniołomy kolorowych piaskowców, wapieni, chalcedonitów i opok, położone m.in. na Górze Chełmo oraz Czartorii. Samodzielnie będą mogli zebrać kolekcję mezozoicznych skał osadowych.
miejsce i zasady udziału:
Miejsce zbiórki przed wyjazdem: parking przy TESCO, naprzeciwko gmachu Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, skrzyżowanie ul. Kopcińskiego i Narutowicza. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354593, muzgeol@tlen.pl (dr Marcin Krystek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 11 osób (10 uczniów i nauczyciel). W przypadku dużego zainteresowania wycieczka odbędzie się po raz drugi 25 kwietnia w sobotę – zasady udziału jw.

Miasto w mieście, czyli na rudzkim szlaku (wycieczka piesza)

Fot. 22 — Willa Hygiea, fot. Zuzanna Mrowińska

Fot. 22 — Willa Hygiea, fot. Zuzanna Mrowińska

prowadzący:
Zuzanna Mrowińska
termin:
24 kwietnia 2015 (piątek) 10:00 – 13:00
zarys treści:
Dla kogoś, kto jest tu tylko przejazdem, Ruda Pabianicka może się wydawać kolejnym szarym, nieciekawym, podobnym do wszystkich innych zakątkiem. Jednakże ten, kto zechce poświęcić jej chwilę, zagłębić się w jej historię i odkryć tutejsze tajemnice, bez wątpienia zakocha się w niepowtarzalnym klimacie wąskich uliczek, oryginalnej urodzie letniskowych willi, czy okazałych drzewach z rudzkiego lasu. Tu czas naprawdę płynie trochę wolniej! Koło Naukowe Młodych Geografów „Geoholicy” zaprasza na spacer rudzkim szlakiem przyrody i historii.
miejsce i zasady udziału:
Spotkanie grupy na przystanku autobusów linii 50, 50A i 68 (Rudzka/Pabianicka w kierunku Gadki Starej), Łódź. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: zuzanna.mrowinska@gmail.com (Zuzanna Mrowińska). W przypadku dużego zainteresowania wycieczka odbędzie się po raz drugi 25 kwietnia w sobotę – godziny i zasady udziału jw.

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – rzeźba, walory przyrodnicze i krajoznawcze (wycieczka autokarowa)

Fot. 23 — Parowy Janinowskie, fot. Sławomir Kobojek

Fot. 23 — Parowy Janinowskie, fot. Sławomir Kobojek

Fot. 24 — Dworek w Byszewach, fot. Sławomir Kobojek

Fot. 24 — Dworek w Byszewach, fot. Sławomir Kobojek

prowadzący:
prof. dr hab. Józef K. Kurowski – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, dr Sławomir Kobojek – Wydział Nauk Geograficznych UŁ, mgr Katarzyna Krakowska – Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
termin:
25 kwietnia 2015 (sobota) 9:00 – 16:00
zarys treści:
Położony na wschód od Łodzi, częściowo w granicach administracyjnych miasta, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, to niezwykle cenny z punktu widzenia przyrodniczego i krajoznawczego obiekt. Obejmuje on najwyżej położone fragmenty krainy geograficznej nazwanej „Wzniesieniami Łódzkimi”, a przez środowisko geomorfologów i geologów łódzkich określanej mianem Wyżyny Łódzkiej. Obszar Parku posiada urozmaiconą rzeźbę powstałą w plejstocenie w wyniku akumulacji i erozji nasuwających się od północy lądolodów skandynawskich, modelowaną później w zmiennych warunkach klimatycznych przez wiatr, wodę płynącą i procesy stokowe. Obok atrakcyjnego, polodowcowego krajobrazu w podłódzkich terenach znajdujemy wiele cennych obiektów florystycznych, będących pozostałością prastarej Puszczy Łódzkiej między innymi: „Rezerwat Struga Dobieszkowska” oraz „Rezerwat Parowy Janinowskie”. Dopełnieniem krajobrazu Parku są cenne zabytki historyczne. Celem proponowanej wycieczki jest zapoznanie uczestników z unikatowym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym podłódzkich terenów.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd spod gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź, ul. Banacha 12/16; wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354563; s_kob@interia.eu (dr Sławomir Kobojek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel).

Dzień Wydziału Nauk Geograficznych – Jasień – pracowita rzeka (wycieczka piesza)

Fot. 25 — Jasień, fot. Piotr Moniewski

Fot. 25 — Jasień, fot. Piotr Moniewski

prowadzący:
dr Piotr Moniewski
termin:
25 kwietnia 2015 (sobota) 9:00 – 14:00
zarys treści:
Wydaje Ci się że znasz swoje miasto? Byłeś już wszędzie? Nad rzeką też? … yy, nad jaką rzeką? No właśnie, z nami poznasz najważniejszą Łódzką rzekę, która za swoje poświęcenie dla rozwoju łódzkiego przemysłu zapłaciła wysoką cenę. Podczas około 8-kilometrowego spaceru zapoznasz się z historią pracowitej rzeki Jasień, z zagospodarowaniem doliny i jej współczesnymi funkcjami.
miejsce i zasady udziału:
Spotkanie grupy w Parku Widzewskim (przy skrzyżowaniu ul. Niciarnianej i Piłsudskiego, Łódź). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655940, becia-1987@o2.pl lub hydro@geo.uni.lodz.pl (mgr Beata Stanisławczyk).