Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni
Banner

Wydział Nauk Geograficznych UŁ prezentuje:

Góry w nowym świetle – tektonika płyt a procesy endogeniczne (wykład)

Tatry, fot. Piotr Czubla

Tatry, fot. Piotr Czubla

prowadzący:
dr hab. Piotr Czubla
termin:
15 marca 2016 (wtorek) 9:00 – 10:45
zarys treści:
Wraz z upowszechnieniem się teorii tektoniki płyt nasze spojrzenie na procesy górotwórcze i na cały zespół zjawisk endogenicznych uległo diametralnej zmianie. Okazało się, że wszystkie te procesy są ściśle ze sobą powiązane. Stare, "karkołomne" próby wyjaśnienia genezy pasm górskich, trzęsień ziemi, plutonizmu, wulkanizmu wymagały coraz większej liczby nieweryfikowalnych założeń. Tektonika płyt pozwala uniknąć tych spekulacji i w przejrzysty sposób pozwala przedstawić system ziemski jako spójną całość.
miejsce i zasady udziału:
Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, Bełchatów, pl. Narutowicza 3, sala teatralno-widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 446351924, e-mail: a.amrozkiewicz@gigantymocy.pl (Angelika Amrożkiewicz).

Botswana „perła Afryki” – wpływ warunków przyrodniczych na życie ludzi i gospodarkę kraju (wykład)

Chobe – żyrafy, fot. Agnieszka Rochmińska

Chobe – żyrafy, fot. Agnieszka Rochmińska

Okawango – zachód słońca, fot. Agnieszka Rochmińska

Okawango – zachód słońca, fot. Agnieszka Rochmińska

prowadzący:
dr hab. Agnieszka Rochmińska prof. UŁ
termin:
15 marca 2016 (wtorek) 11:00 – 12:00
zarys treści:
Wykład ma na celu przedstawienie Botswany – kraju afrykańskiego, który po uzyskaniu niepodległości, dzięki mądremu zarządzaniu i odkryciu złóż diamentów stał się państwem sukcesu gospodarczego – „perłą Afryki”. Jest to, kraj który mimo sukcesu ekonomicznego boryka się z wieloma problemami społecznymi, np. AIDS, dyskryminacją mniejszości etnicznych. Botswana to również państwo, które stawia na turystykę, ale głównie dla osób zamożnych. Ochrona przyrody (delta Okawango, Pustynia Kalahari) plus interesy ekonomiczne wpływają na życie lokalnych społeczności. Rodzi się więc pytanie, na ile uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i polityczne determinują poziom życia ludności.
miejsce i zasady udziału:
Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, Bełchatów, pl. Narutowicza 3, sala teatralno-widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 446351924, e-mail: a.amrozkiewicz@gigantymocy.pl (Angelika Amrożkiewicz).

Groźna pogoda. Fale upałów i trąby powietrzne – czy będzie ich więcej? (wykład)

Grafika, Luiza Wieczorek

Grafika, Luiza Wieczorek

prowadzący:
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska prof. UŁ, mgr Luiza Wieczorek
termin:
15 marca 2016 (wtorek) 12:15 – 13:15
zarys treści:
Zapraszamy na wykład dotyczący genezy oraz skutków środowiskowych dwóch ekstremalnych zjawisk pogodowych – fal upałów i trąb powietrznych. Występowanie tych dwóch groźnych fenomenów przyrody zostanie omówione ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy i Polski. „Niewidzialne żywioły zabijające głównie niewidocznych ludzi” tak określił fale gorąca – największych „pogodowych zabójców”, najgroźniejszych dla ludzi starszych, ubogich i samotnych - socjolog Eric Klinenberg. To niebezpieczne dla człowieka zjawisko oraz spektakularne tornada (trąby powietrzne) zostaną przedstawione na tle oznak współczesnych zmian klimatu, których niezaprzeczalnym dowodem jest wzrost globalnej temperatury powietrza na Ziemi.
miejsce i zasady udziału:
Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, Bełchatów, pl. Narutowicza 3, sala teatralno-widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 446351924, e-mail: a.amrozkiewicz@gigantymocy.pl (Angelika Amrożkiewicz).

Japonia – tradycja i nowoczesność (wykład)

Bramy tori w szintoistycznej świątyni Fushimi Inari w Kioto, fot. Marek Barwiński

Bramy tori w szintoistycznej świątyni Fushimi Inari w Kioto, fot. Marek Barwiński

Ulica w centrum Tokio, dzielnica Ginza, fot. Marek Barwiński

Ulica w centrum Tokio, dzielnica Ginza, fot. Marek Barwiński

prowadzący:
dr hab. Marek Barwiński prof. UŁ
termin:
15 marca 2016 (wtorek) 13:30 – 15:00
zarys treści:
Japonia najczęściej kojarzy się z techniką, nowoczesnością, motoryzacją, świetnie rozwiniętą gospodarką, pracowitym i doskonale zorganizowanym społeczeństwem oraz tragicznymi informacjami o trzęsieniach ziemi i ofiarach tsunami. Wszystkie te skojarzenia mają pokrycie w rzeczywistości, ale współczesna Japonia to także żywe tradycje cesarzy, shogunów i samurajów, świątynie buddyjskie i chramy shintoistyczne, kapliczki poświęcone „świętym drzewom” czy bogini ryżu, urokliwe ogrody z ich wielowymiarową symboliką. Największym fenomenem tego kraju jest harmonijna koegzystencja tradycji i nowoczesności – ultranowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i przyświątynnych ogrodów z bramami torii, elektronicznych gadżetów i animistycznych wierzeń shinto, maklerów giełdowych i gejszy, a to wszystko w cieniu świętej góry Fuji, wieżowców Shinjuku, drewnianych świątyń Kioto i kwitnących wiśni.
miejsce i zasady udziału:
Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, Bełchatów, pl. Narutowicza 3, sala teatralno-widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 446351924, e-mail: a.amrozkiewicz@gigantymocy.pl (Angelika Amrożkiewicz).

Muzeum Geologiczne (pokaz, warsztaty, wystawa, zwiedzanie)

prowadzący:
dr Marcin Krystek
termin:
18 i 19 kwietnia 2016 (poniedziałek i wtorek) 12:00 – 19:00
zarys treści:
Zwiedzający będą mogli przynieść ze sobą znaleziska celem ich identyfikacji, będzie udostępnionych 6 stanowisk z mikroskopami stereoskopowymi, za pomocą których będzie można lepiej przyjrzeć się swoim skarbom.
miejsce i zasady udziału:
Muzeum Geologiczne UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31. W przypadku grup wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354593; muzgeol@geo.uni.lodz.pl (dr Marcin Krystek).

Lekcja o przestrzeni (wykład)

prowadzący:
dr Bartosz Bartosiewicz oraz studenci Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej 'CIVITAS'
termin:
19 kwietnia 2016 (wtorek) 9:00 – 10:30
zarys treści:
Motywem przewodnim wykładu jest ukazanie słuchaczom 'przestrzeni' jako dobra ograniczonego, wymagającego od jej użytkowników określonych zachowań. Głównym celem tych zachowaniem powinno być dbanie o otaczającą nas przestrzeń, zarówno w sensie ilościowym (dostępności przestrzeni) jak i w sensie jakościowym, czyli sposobu jej zagospodarowania. Słuchacze w trakcie wykładu zapoznają się również z systemem planowania przestrzennego w Polsce wraz z jego zaletami i wadami.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354574, bartosz.bartosiewicz@geo.uni.lodz.pl (dr Bartosz Bartosiewicz).

Gazy cieplarniane – wpływ na klimat Ziemi (wykład)

Grafika Włodzimierz Pawlak

Grafika Włodzimierz Pawlak

prowadzący:
dr Włodzimierz Pawlak
termin:
19 kwietnia 2016 (wtorek) 10:45 – 11:45
zarys treści:
Zapraszam na wykład dotyczący gazów cieplarnianych – w świecie naukowym, a w ślad za tym w mediach trwa obecnie bardzo ożywiona dyskusja dotycząca ich wpływu na ocieplenie klimatu. Wykład dotyczył będzie zagadnień w większości przypadków pomijanych w medialnych przekazach dotyczących gazów cieplarnianych. Jaka jest ich rzeczywista rola w systemie klimatycznym Ziemi? Skąd się biorą? Jaka jest ich koncentracja w powietrzu i jak ją dokładnie zmierzyć? Jak wygląda ich obieg na kuli ziemskiej? Czy sposób użytkowania ziemi przez człowieka wpływa na intensywność emisji/pochłaniania gazów cieplarnianych? W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną wiadomości ogólne oraz wyniki badań dotyczących gazów cieplarnianych, prowadzonych w Katedrze Meteorologii i Klimatologii UŁ.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: tel. 426655950, iwona.gajda@geo.uni.lodz.pl (mgr Iwona Gajda-Pijanowska).

Na tropach Araratu czyli podróże między Azją a Europą (wykład)

Kaukaz, grafika i fot. Łukasz Musiaka

Kaukaz, grafika i fot. Łukasz Musiaka

prowadzący:
dr Łukasz Musiaka
termin:
19 kwietnia 2016 (wtorek) 12:00 – 13:30
zarys treści:
Wykład, stanowiący połączenie informacji geograficznych, historycznych i kulturowych dotyczących Gruzji i Armenii, wzbogacony osobistym doświadczeniem podróży w Kaukaz południowy w roku 2011 i 2015. Ponadto ciekawostki dotyczące kuchni kaukaskiej, tańca i muzyki oraz najstarszej winiarni na świecie, wznoszenia toastów i produkcji ormiańskiego koniaku!
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: tel. 426354590, geopol@geo.uni.lodz.pl (mgr Anna Araszkiewicz).

Miasto umarłe, miasto meneli. Smutna prawda czy niesprawiedliwe pomówienie? (wykład, dyskusja)

prowadzący:
mgr Paweł Czyż, mgr Michał Duda
termin:
19 kwietnia 2016 (wtorek) 13:45 – 14:45
zarys treści:
W październiku ubiegłego roku znany polski aktor Bogusław Linda wywołał medialną i społeczną burzę mówiąc o Łodzi, że „to miasto jest umarłe, to miasto meneli”. Tak dosadna krytyka miasta spotkała się z żywiołową reakcją jego mieszkańców, którzy na różne sposoby manifestowali swoją dezaprobatę wobec poniekąd wyjętych z kontekstu słów aktora. Autorzy wykładu dokonali weryfikacji zarzewia konfliktu w oparciu o dostępne dane i przedstawili niechlubny obraz Łodzi na tle innych polskich miast.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). W przypadku grup wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 509953551, e-mail: pwczyz@gmail.com (mgr Paweł Czyż).

Góry w nowym świetle – tektonika płyt a procesy endogeniczne (wykład, lekcja festiwalowa)

Andy Patagonia, fot. Robert Wiluś

Andy Patagonia, fot. Robert Wiluś

prowadzący:
dr hab. Piotr Czubla
termin:
20 kwietnia 2016 (środa) 9:00 – 10:45
zarys treści:
Wraz z upowszechnieniem się teorii tektoniki płyt nasze spojrzenie na procesy górotwórcze i na cały zespół zjawisk endogenicznych uległo diametralnej zmianie. Okazało się, że wszystkie te procesy są ściśle ze sobą powiązane. Stare, "karkołomne" próby wyjaśnienia genezy pasm górskich, trzęsień ziemi, plutonizmu, wulkanizmu wymagały coraz większej liczby nieweryfikowalnych założeń. Tektonika płyt pozwala uniknąć tych spekulacji i w przejrzysty sposób pozwala przedstawić system ziemski jako spójną całość.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). W przypadku grup wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655913, e-mail: piotr.czubla@geo.uni.lodz.pl (dr hab. Piotr Czubla).

Konkurs posterów prac licencjackich kierunku „Turystyka i rekreacja” WNG (wystawa, konkurs)

Postery 2012, fot. IGMiT

Postery 2012, fot. IGMiT

prowadzący:
dr Justyna Mokras-Grabowska
termin:
20 kwietnia 2016 (środa) 10:00 – 12:00
zarys treści:
W konkursie posterów biorą udział studenci III roku (studia stacjonarne), kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Wystawa jest zwieńczeniem pracy studentów na seminarium licencjackim – prezentacją najważniejszych założeń oraz wyników badań. Szerokie spektrum tematów prac dotyczy m.in.: atrakcyjności turystycznej wybranych miejsc w Polsce i na świecie, nowopowstałych produktów turystycznych czy też unikalnych wydarzeń turystycznych.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, hol na parterze.

Groźna pogoda. Fale upałów i trąby powietrzne – czy będzie ich więcej? (wykład, konkurs)

Grafika, Luiza Wieczorek

Grafika, Luiza Wieczorek

prowadzący:
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska prof. UŁ, mgr Luiza Wieczorek
termin:
20 kwietnia 2016 (środa) 11:00 – 12:45
zarys treści:
Zapraszamy na wykład dotyczący genezy oraz skutków środowiskowych dwóch ekstremalnych zjawisk pogodowych – fal upałów i trąb powietrznych. Występowanie tych dwóch groźnych fenomenów przyrody zostanie omówione ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy i Polski. „Niewidzialne żywioły zabijające głównie niewidocznych ludzi” tak określił fale gorąca – największych „pogodowych zabójców”, najgroźniejszych dla ludzi starszych, ubogich i samotnych - socjolog Eric Klinenberg. To niebezpieczne dla człowieka zjawisko oraz spektakularne tornada (trąby powietrzne) zostaną przedstawione na tle oznak współczesnych zmian klimatu, których niezaprzeczalnym dowodem jest wzrost globalnej temperatury powietrza na Ziemi. Wykład będzie zakończony konkursem wiedzy z zakresu prezentowanego podczas prelekcji.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). W przypadku grup wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655913, e-mail: piotr.czubla@geo.uni.lodz.pl (dr hab. Piotr Czubla).

Geografia – proces, forma, obiekt (wernisaż wystawy fotograficznej)

I nagroda w kat. N w 2015 „Morze we mgle”, fot. Marcin Jagusiak

I nagroda w kat. N w 2015 „Morze we mgle”, fot. Marcin Jagusiak

II nagroda w kat. N w 2015 „Zniszczony liść dębu”, fot. Kamil Pisarski

II nagroda w kat. N w 2015 „Zniszczony liść dębu”, fot. Kamil Pisarski

I nagroda w kat. A w 2015 „Fabryka dekoracji nieba”, fot. Daria Dąbrówka

I nagroda w kat. A w 2015 „Fabryka dekoracji nieba”, fot. Daria Dąbrówka

II nagroda w kat. A w 2015 „Elektrownia wodna Żarnowiec”, fot. Martyna Strzelak

II nagroda w kat. A w 2015 „Elektrownia wodna Żarnowiec”, fot. Martyna Strzelak

prowadzący:
dr hab. Piotr Czubla, dr hab. Joanna Petera-Zganiacz prof. UŁ
termin:
20 kwietnia 2016 (środa) 13:00 – 13:20
zarys treści:
Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w czwartej edycji konkursu fotograficznego "Geografia – proces, forma, obiekt". Uczestnikami konkursu byli uczniowie i studenci, którzy zgłosili liczne fotografie przedstawiające m.in. interesujące zjawiska przyrodnicze, formy krajobrazu i dzieła człowieka. Podczas wernisażu autorom najlepszych prac wręczone zostaną nagrody.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, hol na parterze.

Botswana „perła Afryki” – wpływ warunków przyrodniczych na życie ludzi i gospodarkę kraju (wykład)

Chobe – słonie, fot. Agnieszka Rochmińska

Chobe – słonie, fot. Agnieszka Rochmińska

Okawango, fot. Agnieszka Rochmińska

Okawango, fot. Agnieszka Rochmińska

prowadzący:
dr hab. Agnieszka Rochmińska prof. UŁ
termin:
15 marca 2016 (wtorek) 11:00 – 12:00
zarys treści:
Wykład ma na celu przedstawienie Botswany – kraju afrykańskiego, który po uzyskaniu niepodległości, dzięki mądremu zarządzaniu i odkryciu złóż diamentów stał się państwem sukcesu gospodarczego – „perłą Afryki”. Jest to, kraj który mimo sukcesu ekonomicznego boryka się z wieloma problemami społecznymi, np. AIDS, dyskryminacją mniejszości etnicznych. Botswana to również państwo, które stawia na turystykę, ale głównie dla osób zamożnych. Ochrona przyrody (delta Okawango, Pustynia Kalahari) plus interesy ekonomiczne wpływają na życie lokalnych społeczności. Rodzi się więc pytanie, na ile uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i polityczne determinują poziom życia ludności.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354577; agaroch@gmail.com (dr hab. Agnieszka Rochmińska).

Miasto umarłe, miasto meneli. Smutna prawda czy niesprawiedliwe pomówienie? (wykład, dyskusja)

prowadzący:
mgr Paweł Czyż, mgr Michał Duda
termin:
19 kwietnia 2016 (wtorek) 16:30 – 17:30
zarys treści:
W październiku ubiegłego roku znany polski aktor Bogusław Linda wywołał medialną i społeczną burzę mówiąc o Łodzi, że „to miasto jest umarłe, to miasto meneli”. Tak dosadna krytyka miasta spotkała się z żywiołową reakcją jego mieszkańców, którzy na różne sposoby manifestowali swoją dezaprobatę wobec poniekąd wyjętych z kontekstu słów aktora. Autorzy wykładu dokonali weryfikacji zarzewia konfliktu w oparciu o dostępne dane i przedstawili niechlubny obraz Łodzi na tle innych polskich miast.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 19 – Aula im. prof. Anny Dylikowej (parter). W przypadku grup wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 509953551, e-mail: pwczyz@gmail.com (mgr Paweł Czyż).

Mała rzeka w wielkim mieście – oblicza Sokołówki (wycieczka piesza)

Grafika SKNG, fot. Przemysław Tomalski

Grafika SKNG, fot. Przemysław Tomalski

prowadzący:
Studenci Studenckiego Koła Naukowego Geomonitoringu oraz dr Przemysław Tomalski
termin:
22 kwietnia 2016 (piątek) 9:00 – 13:00
zarys treści:
Małe cieki miejskie funkcjonują w odmienny sposób od swych odpowiedników na obszarach wiejskich, gdyż pełnią istotną rolę odbiorników wód z kanalizacji deszczowej. Jednocześnie są trochę zapomnianym elementem krajobrazu miasta. Kto w końcu pamięta, że rzek w Łodzi mamy aż 18? Wycieczka, którą proponujemy to niezapomniana okazja, aby przyjrzeć się bliżej jednej z łódzkich małych rzek. Pokażemy obiekty gospodarki wodnej, jakie funkcjonują w dolinie rzeki, a także urządzenia służące do monitoringu ilości wód w cieku.
miejsce i zasady udziału:
Zbiórka na skrzyżowaniu ulic Wycieczkowej i Klimatycznej, Łódź. Dojazd autobusem 51. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655942; tomalski@uni.lodz.pl (dr Przemysław Tomalski). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel).

Wycieczka geologiczna – „Od granatu do łodzika” (wycieczka piesza)

prowadzący:
dr Marcin Krystek
termin:
22 kwietnia 2016 (piątek) 9:00 – 12:00
zarys treści:
Uczestnicy wycieczki po polach oraz odsłonięciach geologicznych utworów kenozoiku okolic Łodzi będą mogli poszerzyć wiedzę na temat najnowszej historii geologicznej Naszego Regionu oraz procesów, w wyniku których doszło do złożenia na tym obszarze stosunkowo dużej ilości skał pochodzących m.in. z obszaru Skandynawii. Duże zróżnicowanie materiału narzutowego pozwala na bezproblemowe zebranie ładnych okazów skał, reprezentujących podstawowe typy petrograficzne, a w wielu przypadkach zawierających interesujące minerały, np. granaty czy paleozoiczne skamieniałości, jak chociażby łodziki.
miejsce i zasady udziału:
Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354593; muzgeol@geo.uni.lodz.pl (dr Marcin Krystek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel). Dokładna godzina i miejsce zbiórki podane zostaną przy zgłoszeniu.

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – rzeźba, walory przyrodnicze i krajoznawcze (wycieczka autokarowa)

Parowy Janinowskie, fot. Sławomir Kobojek

Parowy Janinowskie, fot. Sławomir Kobojek

Skoszewy, fot. Sławomir Kobojek

Skoszewy, fot. Sławomir Kobojek

prowadzący:
prof. dr hab. Józef K. Kurowski – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, dr Sławomir Kobojek – Wydział Nauk Geograficznych UŁ, mgr Katarzyna Krakowska – Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
termin:
23 kwietnia 2016 (sobota) 9:00 – 16:00
zarys treści:
Położony na wschód od Łodzi, częściowo w granicach administracyjnych miasta, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, to niezwykle cenny z punktu widzenia przyrodniczego i krajoznawczego obiekt. Obejmuje on najwyżej położone fragmenty krainy geograficznej nazwanej „Wzniesieniami Łódzkimi”, a przez środowisko geomorfologów i geologów łódzkich określanej mianem Wyżyny Łódzkiej. Obszar Parku posiada urozmaiconą rzeźbę, powstałą w plejstocenie w wyniku akumulacyjnego i erozyjnego oddziaływania nasuwających się od północy lądolodów skandynawskich, modelowaną później w zmiennych warunkach klimatycznych przez wiatr, wody płynące i procesy stokowe. Obok atrakcyjnego, polodowcowego krajobrazu w podłódzkich terenach znajdujemy wiele cennych obiektów florystycznych, będących pozostałościami prastarej Puszczy Łódzkiej, między innymi „Rezerwat Struga Dobieszkowska” oraz „Rezerwat Parowy Janinowskie”. Dopełnieniem krajobrazu Parku są cenne zabytki historyczne. Celem proponowanej wycieczki jest zapoznanie uczestników z unikatowym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym podłódzkich terenów.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd spod gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź, ul. Banacha 12/16; wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354563; s_kob@interia.eu (dr Sławomir Kobojek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel).

Wycieczka geologiczna – „Co w skale piszczy, czyli czego nie wiemy o kamiennym parapecie” (wycieczka, zwiedzanie)

prowadzący:
dr Marcin Krystek
termin:
23 kwietnia 2016 (sobota) 10:00 – 12:00
zarys treści:
Celem wycieczki jest prezentacja zróżnicowanych skał ozdobnych, pochodzących z całego świata i zwrócenie uwagi na ich walory naukowe, o których często zapominamy, będąc pod wrażeniem ich walorów estetycznych. A trzeba pamiętać, że przecież mamy do czynienia z produktami zróżnicowanych procesów geologicznych, które wpłynęły na obecny skład mineralny i chemiczny prezentowanych skał. Dzięki tym procesom niektóre skały zostały wzbogacone, np. w minerały magnetyczne czy zawierające pierwiastki promieniotwórcze. Uczestnikom wycieczki zostaną omówione procesy prowadzące do powstania prezentowanych skał ozdobnych, ich ciekawe cechy fizyczne oraz wiek geologiczny, który w wielu przypadkach przekracza miliard lat. Dodatkowo zostaną zaprezentowane elementy procesu obróbki skał ozdobnych.
miejsce i zasady udziału:
Miejsce zbiórki: Labradoryt. Zakład obróbki kamienia; Łódź, ul. Rokicińska 156. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354593; muzgeol@geo.uni.lodz.pl (dr Marcin Krystek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel).