Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni
Banner

Wydział Nauk Geograficznych UŁ prezentuje:

Góry w nowym świetle – tektonika płyt a procesy endogeniczne (wykład, lekcja festiwalowa)

Karkonosze, fot. Piotr Czubla 2016

Karkonosze, fot. Piotr Czubla 2016

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Piotr Czubla
termin:
21 lutego 2017 (wtorek) 8:15 – 10:00
zarys treści:
Wraz z upowszechnieniem się teorii tektoniki płyt nasze spojrzenie na procesy górotwórcze i na cały zespół zjawisk endogenicznych uległo diametralnej zmianie. Okazało się, że wszystkie te procesy są ściśle ze sobą powiązane. Stare, "karkołomne" próby wyjaśnienia genezy pasm górskich, trzęsień ziemi, plutonizmu, wulkanizmu wymagały coraz większej liczby nieweryfikowalnych założeń. Tektonika płyt pozwala uniknąć tych spekulacji i w przejrzysty sposób pozwala przedstawić system ziemski jako spójną całość.
miejsce i zasady udziału:
Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, sala widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 446035255, edukacja@mdkradomsko.pl (Dział Edukacji Kulturalnej MDK w Radomsku).

Botswana „perła Afryki” – wpływ warunków przyrodniczych na życie ludzi i gospodarkę kraju (wykład)

Chobe – słonie, fot. Agnieszka Rochmińska 2011

Chobe – słonie, fot. Agnieszka Rochmińska 2011

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Agnieszka Rochmińska
termin:
21 lutego 2017 (wtorek) 10:15 – 11:15
zarys treści:
Wykład ma na celu przedstawienie Botswany – kraju afrykańskiego, który po uzyskaniu niepodległości, dzięki mądremu zarządzaniu i odkryciu złóż diamentów stał się państwem sukcesu gospodarczego – „perłą Afryki”. Jest to, kraj który mimo sukcesu ekonomicznego boryka się z wieloma problemami społecznymi, np. AIDS, dyskryminacją mniejszości etnicznych. Botswana to również państwo, które stawia na turystykę, ale głównie dla osób zamożnych. Ochrona przyrody (delta Okawango, Pustynia Kalahari) plus interesy ekonomiczne wpływają na życie lokalnych społeczności. Rodzi się więc pytanie, na ile uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i polityczne determinują poziom życia ludności.
miejsce i zasady udziału:
Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, sala widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 446035255, edukacja@mdkradomsko.pl (Dział Edukacji Kulturalnej MDK w Radomsku).

Groźne zjawiska pogodowe - fale upałów, trąby powietrzne, cyklony tropikalne. Częsty scenariusz naszej przyszłości? (wykład)

Groźne zjawiska pogodowe, graf. Luiza Wieczorek i Agnieszka Podstawczyńska

Groźne zjawiska pogodowe, graf. Luiza Wieczorek i Agnieszka Podstawczyńska

prowadzący:
mgr Luiza Wieczorek, prof. UŁ dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
termin:
21 lutego 2017 (wtorek) 11:30 – 12:30
zarys treści:
Treścią wykładu będzie prezentacja genezy oraz skutków środowiskowych trzech groźnych zjawisk pogodowych – fal upałów, trąb powietrznych i cyklonów tropikalnych. Te niebezpieczne dla człowieka fenomeny przyrody zostaną przedstawione na tle oznak współczesnych zmian klimatu, których niezaprzeczalnym dowodem jest wzrost globalnej temperatury powietrza na Ziemi. Szczególna uwaga zostanie poświęcona falom upałów, największym „pogodowym zabójcom”, cechującym się znacznie wyższym wskaźnikiem zgonów niż tak spektakularne zjawiska jak, cyklony tropikalne czy trąby powietrzne. „Niewidzialne żywioły zabijające głównie niewidocznych ludzi” tak określił fale upałów - najgroźniejsze dla ludzi starszych, ubogich i samotnych - socjolog Eric Klinenberg. Wykład będzie próbą odpowiedzi m.in. na pytania: Czy gorąca pogoda, a z nią wzrost ryzyka zagrożenia zdrowia, życia, funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki będzie częstym scenariuszem naszej przyszłości? Jak przygotować się do nowej rzeczywistości klimatycznej?
miejsce i zasady udziału:
Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, sala widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 446035255, edukacja@mdkradomsko.pl (Dział Edukacji Kulturalnej MDK w Radomsku).

Japonia – tradycja i nowoczesność (wykład)

Dzielnica Shinjuku w Tokio, fot. Marek Barwiński

Dzielnica Shinjuku w Tokio, fot. Marek Barwiński

Świątynia Fushimi Inari w Kioto, fot. Marek Barwiński

Świątynia Fushimi Inari w Kioto, fot. Marek Barwiński

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Marek Barwiński
termin:
21 lutego 2017 (wtorek) 12:45 – 14:15
zarys treści:
Japonia najczęściej kojarzy się z techniką, nowoczesnością, motoryzacją, świetnie rozwiniętą gospodarką, pracowitym i doskonale zorganizowanym społeczeństwem oraz tragicznymi informacjami o trzęsieniach ziemi i ofiarach tsunami. Wszystkie te skojarzenia mają pokrycie w rzeczywistości, ale współczesna Japonia to także żywe tradycje cesarzy, shogunów i samurajów, świątynie buddyjskie i chramy shintoistyczne, kapliczki poświęcone „świętym drzewom” czy bogini ryżu, urokliwe ogrody z ich wielowymiarową symboliką. Największym fenomenem tego kraju jest harmonijna koegzystencja tradycji i nowoczesności – ultranowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i przyświątynnych ogrodów z bramami torii, elektronicznych gadżetów i animistycznych wierzeń shinto, maklerów giełdowych i gejszy, a to wszystko w cieniu świętej góry Fuji, wieżowców Shinjuku, drewnianych świątyń Kioto i kwitnących wiśni.
miejsce i zasady udziału:
Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, sala widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 446035255, edukacja@mdkradomsko.pl (Dział Edukacji Kulturalnej MDK w Radomsku).

Wulkany, klimat, człowiek – relacje środowisko przyrodnicze – człowiek (wykład, lekcja festiwalowa)

Wilcza Góra, fot. Piotr Czubla 2016

Wilcza Góra, fot. Piotr Czubla 2016

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Piotr Czubla
termin:
14 marca 2017 (wtorek) 9:00 – 10:30
zarys treści:
Wulkanizm wielokrotnie prowadził do katastrofalnych zmian w środowisku. Niewiele brakowało by około 75 tys. lat temu ofiarą jednej z takich katastrof padł nasz gatunek. Na szczęście udało nam się przetrwać, ale ślady kataklizmu w postaci znikomego zróżnicowania genetycznego czytelne są do dziś. Również i w czasach historycznych wielkie erupcje wulkaniczne pociągały za sobą zmiany klimatyczne, których skutkiem bywały klęski głodu, rozruchy, a ostatnio problemy z komunikacją lotniczą. Od 2010 roku nikt już nie musi nas przekonywać, że zagrożenia wulkaniczne dotyczą również naszego kraju, mimo że ostatni wybuch wulkanu na obszarze dzisiejszej Polski miał miejsce ponad 3 mln lat temu.
miejsce i zasady udziału:
Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, Bełchatów, pl. Narutowicza 3, sala teatralno-widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 446351919, ewelina.sobaniec@mck.belchatow.pl (Ewelina Sobaniec).

Wietnam, Kambodża, Laos – różne drogi rozwoju społeczno-gospodarczego. Fakty i refleksje podróżnicze (wykład)

fot. Agnieszka Rochmińska 2016

fot. Agnieszka Rochmińska 2016

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Agnieszka Rochmińska
termin:
14 marca 2017 (wtorek) 10:45 – 11:45
zarys treści:
Wietnam, Kambodża, Laos - to kraje sąsiadujące ze sobą o wielu wspólnych cechach, ale jednocześnie pod wieloma względami całkiem odmienne. Kraje, w których bardzo trzeba uważać, żeby przeżyć nie natykając się na zaminowane tereny – ale to też kraje o niesamowitej historii, bardzo ciekawych atrakcyjnych turystycznych i różnym poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego.
Wietnam zachwyca zróżnicowaniem i bogactwem atrakcji turystycznych oraz wielkim dynamizmem rozwoju gospodarczego; to w tym kraju coraz większe znaczenie odgrywa hasło „Made in Vietnam”. Wietnam to też pole kontrowersyjnych wojen indochińskich, gdzie ciągle żywe są wspomnienia związane z zaangażowaniem Amerykanów w walki.
Kambodża – to kraj dla turysty kojarzący się z Angkor Wat, w którym ciągle są żywe cierpienia związane z rządami Pol Pota i Czerwonych Khmerów. Poznając to społeczeństwo, można zrozumieć cierpienie i moc przebaczenia. To jedyny kraj, w którym po rządach komunistycznych przywrócono monarchię, ale cesarz (bezdzietny kawaler po 60-tce) jest marionetką przebywającą głównie w Pekinie. Kraj mocno skorumpowany, w którym bogaci jeżdżą amerykańskimi samochodami, a biedni żyją w niesamowitej nędzy.
Laos – sztuczny twór, ciągle szukający swojej tożsamości państwowej. Kraj materialnie biednych ludzi, ale bogatych duchowo. Państwo, w którym można zrozumieć czym jest dobroczynność, a świątynie i pomarańczowe szaty mnichów wpisują się mocno w krajobraz kraju.
miejsce i zasady udziału:
Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, Bełchatów, pl. Narutowicza 3, sala teatralno-widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 446351919, ewelina.sobaniec@mck.belchatow.pl (Ewelina Sobaniec).

Gazy cieplarniane w atmosferze – fakty i mity (wykład)

graf. Włodzimierz Pawlak 2017

graf. Włodzimierz Pawlak 2017

prowadzący:
dr Włodzimierz Pawlak
termin:
14 marca 2017 (wtorek) 12:00 – 12:45
zarys treści:
Zapraszam na wykład dotyczący gazów cieplarnianych – w świecie naukowym, a w ślad za tym w mediach trwa obecnie bardzo ożywiona dyskusja dotycząca ich wpływu na ocieplenie klimatu. Wykład dotyczył będzie zagadnień w większości przypadków pomijanych w medialnych „newsach” dotyczących gazów cieplarnianych. Jaka jest ich rzeczywista rola w systemie klimatycznym Ziemi? Skąd się biorą? Jaka jest ich koncentracja w powietrzu i jak ją dokładnie zmierzyć? Jak wygląda ich obieg na kuli ziemskiej? Czy sposób użytkowania ziemi przez człowieka wpływa na intensywność emisji/pochłaniania gazów cieplarnianych? W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną wiadomości ogólne oraz wyniki badań dotyczących gazów cieplarnianych, prowadzonych w Katedrze Meteorologii i Klimatologii UŁ.
miejsce i zasady udziału:
Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, Bełchatów, pl. Narutowicza 3, sala teatralno-widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 446351919, ewelina.sobaniec@mck.belchatow.pl (Ewelina Sobaniec).

Oblicza Nowego Jorku – magiczne miejsca (wykład)

Zachodni brzeg Dolnego Manhattanu, fot. Sławomir Kobojek 2014

Zachodni brzeg Dolnego Manhattanu, fot. Sławomir Kobojek 2014

prowadzący:
dr Sławomir Kobojek
termin:
14 marca 2017 (wtorek) 13:00 – 14:00
zarys treści:
Nowy Jork jest miastem wyjątkowym. Światowa metropolia powstała na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej w estuarium rzeki Hudson. Jej narodziny związane były z eksploracją wybrzeży Ameryki przez żeglarzy włoskich, francuskich, holenderskich i angielskich. W roku 1609 do brzegów wyspy Mannahatta (w języku tutejszych Indian – pagórkowata wyspa) dotarł na okręcie „Halve Mean” angielski kapitan w służbie holenderskiej Kompanii Zachodnioindyjskiej, Henry Hudson. Kilka lat później na południowym cyplu wyspy powstaje holenderskie miasto Nowy Amsterdam. Po przejęciu kolonii „Nowe Niderlandy” przez Brytyjczyków w roku 1664 zmieniona zostaje nazwa miasta na Nowy Jork. W ciągu 400 lat mała faktoria przekształciła się w olbrzymie centrum światowych finansów, handlu, kultury i nauki; tygiel narodów, ras i kultur. Ten kosmopolityczny moloch posiada jednak swoją „duszę” – genius loci – obiekty nadające miastu indywidualność i niepowtarzalną aurę, funkcjonujące w kulturze oraz świadomości społecznej.
miejsce i zasady udziału:
Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy, Bełchatów, pl. Narutowicza 3, sala teatralno-widowiskowa. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 446351919, ewelina.sobaniec@mck.belchatow.pl (Ewelina Sobaniec).

Mikroklimat jaskiń i podziemnych komór solnych – czy przyjazny dla człowieka? (wykład)

graf. Agnieszka Podstawczynska 2017

graf. Agnieszka Podstawczynska 2017

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
termin:
4 kwietnia 2017 (wtorek) 9:00 – 9:45
zarys treści:
Zapraszam na wykład o klimacie jaskiń i pokopalnianych wyrobisk solnych, gdzie brak światła oraz izolacja od wpływów środowiska zewnętrznego stwarza „świat ekstremalny” dla organizmu człowieka. Czy ów podziemny świat jest wrogiem czy dobroczyńcą dla ludzkości? W jakich dziedzinach życia człowieka mikroklimat podziemi może być wykorzystywany? Odpowiedzi na powyższe pytania zostaną przedstawione m.in. na tle charakterystyki czynników klimatotwórczych determinujących cechy mikroklimatu podziemnego, ekstremalnego świata.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, Aula. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655950, iwona.gajda@geo.uni.lodz.pl (mgr Iwona Gajda-Pijanowska).

Lekcja o przestrzeni (wykład)

prowadzący:
Katarzyna Peredzyńska, Agnieszka Podyma, dr Bartosz Bartosiewicz
termin:
4 kwietnia 2017 (wtorek) 9:00 – 10:30
zarys treści:
Czym jest przestrzeń? W jaki sposób można gospodarować przestrzenią? Jakie wyzwania muszą podejmować podmioty publiczne? Motywem przewodnim wykładu jest ukazanie słuchaczom 'przestrzeni' jako dobra ograniczonego, wymagającego od jej użytkowników określonych zachowań. Głównym celem tych zachowaniem powinno być dbanie o otaczającą nas przestrzeń, zarówno w sensie ilościowym (dostępności przestrzeni), jak i w sensie jakościowym, czyli sposobu jej zagospodarowania. Słuchacze w trakcie wykładu zapoznają się również z systemem planowania przestrzennego w Polsce wraz z jego zaletami i wadami. Tematyka wykładu jest przeznaczona zarówno dla młodzieży szkolnej, jak i dorosłych chcących poznać uwarunkowania otaczającej nas rzeczywistości oraz problemów związanych z racjonalnym planowaniem.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, sala 14 (parter). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: agnieszka.podyma1@gmail.com (Agnieszka Podyma).

Mapa - zrób to sam! (warsztaty)

prowadzący:
dr Marcin Jaskulski, mgr Łukasz Lechowski, mgr Piotr Kosmowski
termin:
4 kwietnia 2017 (wtorek) 9:00 – 10:30
zarys treści:
Jednym ze współczesnych obliczy geografii jest GIS (Geographic Information System). Wykonywanie map dzięki dostępnemu oprogramowaniu staje się dostępne dla coraz szerszej grupy osób. W ramach warsztatu uczniowie zapoznają się z elementami mapy oraz kartograficznymi metodami prezentacji danych, poznają również profesjonalne oprogramowanie ArcGIS za pomocą którego wykonają kilka map. Wykonane w trakcie warsztatu mapy zostaną na koniec wydrukowane i rozdane uczestnikom.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, sala 219 (II piętro). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: tel. 426354550, mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl (mgr Mariola Milewska).

Kamperem przez Śródziemie Władcy Pierścieni i Hobbitów (wykład)

graf. Elżbieta Papińska 2017

graf. Elżbieta Papińska 2017

prowadzący:
dr Elżbieta Papińska
termin:
4 kwietnia 2017 (wtorek) 10:00 – 11:30
zarys treści:
Czy urzekła Cię sceneria trylogii Władcy Pierścieni czy Hobbita – wspaniałe krajobrazy, krystalicznie czyste jeziora i rzeki, wysokie góry z lodowcami, tajemnicze opary wydobywające się spod ziemi, wysokie klify i piękne plaże – to wszystko i znacznie więcej możesz zobaczyć w relacji z wyprawy do Nowej Zelandii. Podczas wykładu multimedialnego zostaną przedstawione zdjęcia i fragmenty filmu zrealizowanego podczas miesięcznego pobytu na Wyspach Północnej i Południowej.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, Aula. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: tel. 426655930, aleksandra.retkiewicz@geo.uni.lodz.pl (mgr Aleksandra Retkiewicz).

Twoja własna mapa, czyli GIS dla każdego (warsztaty)

prowadzący:
mgr Kalina Pędziwiatr, prof. UŁ dr hab. Iwona Jażdżewska, Witold Kuleczko
termin:
4 kwietnia 2017 (wtorek) 11:00 – 12:30
zarys treści:
Celem warsztatów jest przygotowanie przez każdego z uczestników mapy tematycznej. Podczas zajęć przedstawione zostaną podstawowe funkcje programu QGis (oprogramowanie open source) oraz źródła danych. Ich wykorzystanie umożliwi uczestnikom samodzielnie wykonanie mapy o dowolnej tematyce, także w domu! Po wykonanym ćwiczeniu każdy z uczestników otrzyma wydruk swojej pracy, materiały z warsztatów, a także GIS-owy upominek.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, sala 219 (II piętro). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: tel. 426354550, mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl (mgr Mariola Milewska).

Jak klimat wpływa na nasze życie codzienne? (wykład)

Zamglone szczyty Ałtaju, fot. Joanna Wibig

Zamglone szczyty Ałtaju, fot. Joanna Wibig

prowadzący:
prof. dr hab. Joanna Wibig i mgr Adam Skomorowski
termin:
4 kwietnia 2017 (wtorek) 11:45 – 12:30
zarys treści:
Zapraszam na wykład o zjawiskach klimatycznych, które potrafią wpłynąć na naszą codzienną aktywność. Jednocześnie piękne i uciążliwe. Czasem zachwycają, a czasem budzą grozę. Mgły, zamglenia, potężne opady śniegu lub deszczu, pioruny i błyskawice, szron, zamróz i gołoledź – jak powstają i jak z nimi żyć.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, Aula. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: tel. 426655950, iwona.gajda@geo.uni.lodz.pl (mgr Iwona Gajda-Pijanowska).

Przemiany obszarów wiejskich w Polsce a odnowa wsi (wykład)

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Marcin Wójcik, mgr Oskar Wolski
termin:
4 kwietnia 2017 (wtorek) 12:45 – 13:30
zarys treści:
Wieś w Polsce wskutek procesów urbanizacyjnych i przemian rolnictwa przechodzi wyraźne zmiany. Dodatkowo, na te zmiany wpływają szersze procesy przemian społecznych i gospodarczych zachodzących w kraju. Rośnie ponadto świadomość konieczności ochrony krajobrazu wiejskiego i środowiska przyrodniczego.
W jaki sposób dyskutować o tych przemianach i jak rozwiązywać problemy wsi?
Zapraszamy na wykład poświęcony odnowie wsi – koncepcji rozwoju wsi z poszanowaniem jej wartości, zmierzającej do pobudzenia aktywności społeczeństwa i lokalnej gospodarki.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, Aula. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354586, georeg@geo.uni.lodz.pl (dr Danuta Walkiewicz).

Geografia – proces, forma, obiekt (wernisaż wystawy fotograficznej)

Taki zwykły lub niezwykły widok, fot. Stanisław Zych

Taki zwykły lub niezwykły widok, fot. Stanisław Zych

Tajemnica transcendencji, fot. Wiktoria Kozłowska

Tajemnica transcendencji, fot. Wiktoria Kozłowska

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Piotr Czubla, prof. UŁ dr hab. Joanna Petera-Zganiacz
termin:
4 kwietnia 2017 (wtorek) 17:00 – 17:20
zarys treści:
Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w piątej edycji konkursu fotograficznego "Geografia – proces, forma, obiekt". Uczestnikami konkursu byli uczniowie i studenci, którzy zgłosili liczne fotografie przedstawiające m.in. interesujące zjawiska przyrodnicze, formy krajobrazu i dzieła człowieka. Podczas wernisażu autorom najlepszych prac wręczone zostaną nagrody.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31, hol na parterze.

Przyroda oczami fotografów Związku Polskich Fotografów Przyrody (pokaz, prezentacja multimedialna)

Sprzeczka, fot. Michał Ludwiczak ZPFP

Sprzeczka, fot. Michał Ludwiczak ZPFP

prowadzący:
Michał Ludwiczak, Michał Stanecki, Joanna Petera-Zganiacz
termin:
4 kwietnia 2017 (wtorek) 17:30 – 18:30
zarys treści:
Zapraszamy na pokaz multimedialny, podczas którego członkowie Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody zaprezentują poprzez swoje fotografie piękno dzikiej przyrody ożywionej i nieożywionej. Postaramy się pokazać wszelkie możliwe aspekty dzikiej przyrody – będzie można zobaczyć życie największych polskich ssaków, tajemnice mikroświata owadów, jak i ulotność impresji uchwyconych przy pomocy aparatu fotograficznego.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, Aula.

Gazy cieplarniane w atmosferze – fakty i mity (wykład)

graf. Włodzimierz Pawlak 2017

graf. Włodzimierz Pawlak 2017

prowadzący:
dr Włodzimierz Pawlak
termin:
5 kwietnia 2017 (środa) 9:00 – 9:45
zarys treści:
Zapraszam na wykład dotyczący gazów cieplarnianych – w świecie naukowym, a w ślad za tym w mediach trwa obecnie bardzo ożywiona dyskusja dotycząca ich wpływu na ocieplenie klimatu. Wykład dotyczył będzie zagadnień w większości przypadków pomijanych w medialnych „newsach” dotyczących gazów cieplarnianych. Jaka jest ich rzeczywista rola w systemie klimatycznym Ziemi? Skąd się biorą? Jaka jest ich koncentracja w powietrzu i jak ją dokładnie zmierzyć? Jak wygląda ich obieg na kuli ziemskiej? Czy sposób użytkowania ziemi przez człowieka wpływa na intensywność emisji/pochłaniania gazów cieplarnianych? W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną wiadomości ogólne oraz wyniki badań dotyczących gazów cieplarnianych prowadzonych w Katedrze Meteorologii i Klimatologii UŁ.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, Aula. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: tel. 426655950, iwona.gajda@geo.uni.lodz.pl (mgr Iwona Gajda-Pijanowska).

Wietnam, Kambodża, Laos – różne drogi rozwoju społeczno-gospodarczego. Fakty i refleksje podróżnicze (wykład)

fot. Agnieszka Rochmińska 2016

fot. Agnieszka Rochmińska 2016

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Agnieszka Rochmińska
termin:
5 kwietnia 2017 (środa) 10:00 – 11:15
zarys treści:
Wietnam, Kambodża, Laos - to kraje sąsiadujące ze sobą o wielu wspólnych cechach, ale jednocześnie pod wieloma względami całkiem odmienne. Kraje, w których bardzo trzeba uważać, żeby przeżyć nie natykając się na zaminowane tereny – ale to też kraje o niesamowitej historii, bardzo ciekawych atrakcyjnych turystycznych i różnym poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego.
Wietnam zachwyca zróżnicowaniem i bogactwem atrakcji turystycznych oraz wielkim dynamizmem rozwoju gospodarczego; to w tym kraju coraz większe znaczenie odgrywa hasło „Made in Vietnam”. Wietnam to też pole kontrowersyjnych wojen indochińskich, gdzie ciągle żywe są wspomnienia związane z zaangażowaniem Amerykanów w walki.
Kambodża – to kraj dla turysty kojarzący się z Angkor Wat, w którym ciągle są żywe cierpienia związane z rządami Pol Pota i Czerwonych Khmerów. Poznając to społeczeństwo, można zrozumieć cierpienie i moc przebaczenia. To jedyny kraj, w którym po rządach komunistycznych przywrócono monarchię, ale cesarz (bezdzietny kawaler po 60-tce) jest marionetką przebywającą głównie w Pekinie. Kraj mocno skorumpowany, w którym bogaci jeżdżą amerykańskimi samochodami, a biedni żyją w niesamowitej nędzy.
Laos – sztuczny twór, ciągle szukający swojej tożsamości państwowej. Kraj materialnie biednych ludzi, ale bogatych duchowo. Państwo, w którym można zrozumieć czym jest dobroczynność, a świątynie i pomarańczowe szaty mnichów wpisują się mocno w krajobraz kraju.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, Aula. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: tel. 426354581, andrzej.nowak@geo.uni.lodz.pl (mgr Andrzej Nowak).

Wulkany, klimat, człowiek – relacje środowisko przyrodnicze – człowiek (wykład, lekcja festiwalowa)

Ostrzyca, fot. Piotr Czubla 2016

Ostrzyca, fot. Piotr Czubla 2016

prowadzący:
prof. UŁ dr hab. Piotr Czubla
termin:
5 kwietnia 2017 (środa) 11:30 – 13:00
zarys treści:
Wulkanizm wielokrotnie prowadził do katastrofalnych zmian w środowisku. Niewiele brakowało by około 75 tys. lat temu ofiarą jednej z takich katastrof padł nasz gatunek. Na szczęście udało nam się przetrwać, ale ślady kataklizmu w postaci znikomego zróżnicowania genetycznego czytelne są do dziś. Również i w czasach historycznych wielkie erupcje wulkaniczne pociągały za sobą zmiany klimatyczne, których skutkiem bywały klęski głodu, rozruchy, a ostatnio problemy z komunikacją lotniczą. Od 2010 roku nikt już nie musi nas przekonywać, że zagrożenia wulkaniczne dotyczą również naszego kraju, mimo że ostatni wybuch wulkanu na obszarze dzisiejszej Polski miał miejsce ponad 3 mln lat temu.
miejsce i zasady udziału:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 88, Aula. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426655913, piotr.czubla@geo.uni.lodz.pl (Piotr Czubla).

Ślady dawnej Łodzi – od osady rolniczej po miasto przemysłowe (wycieczka piesza)

Ślady dawnej Łodzi, graf. Anna Majewska i Olga Sikora

Ślady dawnej Łodzi, graf. Anna Majewska i Olga Sikora

prowadzący:
mgr Anna Majewska, mgr Olga Sikora
termin:
4 kwietnia 2017 (wtorek) 11:00 – 13:00
zarys treści:
Wybierzcie się z nami w przeszłość! Zapraszamy na wędrówkę przez miejską dżunglę, podczas której… odwiedzimy średniowieczną osadę, znajdziemy w terenie relikty „zaginionego kwartału” i pokażemy, gdzie archeolodzy poszukiwali śladów Alte Szil. Wyśledzimy, którędy płynie Łódka i jak wyglądała dawniej. Odpowiemy też na inne pytania, m.in. dlaczego śródmiejskie podwórka to tzw. studnie i jakie kryją tajemnice? Jak można przenieść się dzięki nim 200 lat wstecz?
Wydarzenie, na które zapraszamy jest nie tylko wycieczką - to wyprawa, podczas której każdy z uczestników może stać się odkrywcą. Wykład plenerowy na temat morfologii i morfogenezy miasta uzupełniony zostanie informacjami przekazywanymi w trakcie rozwiązywania zagadek i aktywnego udziału uczestników spaceru w zadaniach terenowych.
miejsce i zasady udziału:
Zbiórka przy wejściu na Cmentarz Żydowski, Łódź, ul. Zmienna. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354590 (mgr Anna Araszkiewicz); sladydawnejlodzi@gmail.com (mgr Anna Majewska, mgr Olga Sikora).

Cmentarz Żydowski w Łodzi – osobliwość w skali Europy (wycieczka piesza)

Cmentarz Żydowski, graf. Małgorzata Ambrozik w oparciu o fot. z Wikipedii

Cmentarz Żydowski, graf. Małgorzata Ambrozik w oparciu o fot. z Wikipedii

prowadzący:
mgr Małgorzata Ambrozik
termin:
6 kwietnia 2017 (czwartek) 11:00 – 13:00 (uwaga! zmiana godzin!)
zarys treści:
Zapraszam na spotkanie dotyczące historii i kultury ludności żydowskiej zamieszkującej Łódź, które odbędzie się na terenie zajmowanym przez największą w Polsce pod względem powierzchni nekropolię żydowską – cmentarz żydowski przy ulicy Brackiej. W czasie spaceru alejami cmentarza będziemy mieć okazję poznać zwyczaje pogrzebowe (Dom Przedpogrzebowy) i przyjrzeć się wielu nagrobkom. Zobaczymy monumentalne miejsce spoczynku Rodziny Poznańskich czy Silbersteinów lub niczym niewyróżniający się grób legendarnego łódzkiego gangstera, Manachema Bornsztajna lepiej znanego jako Ślepy Maks lub łódzki Al Capone. Na naszej trasie znajdą się również nagrobki Adeli i Izydora Tuwimów (rodziców Juliana Tuwima) oraz Felicji i Izaaka Rubinsteinów (rodziców Artura Rubinsteina).
miejsce i zasady udziału:
Zbiórka przy wejściu na Cmentarz Żydowski, Łódź, ul. Zmienna.
Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354550; miastur@geo.uni.lodz.pl (Instytut Geografii Miast i Turyzmu).
Koszt wstępu na cmentarz: 6 zł.
Mężczyźni muszą być w nakryciu głowy.

Niszczenie źródeł na Wzniesieniach Łódzkich (wycieczka piesza)

Naturalny wypływ wód podziemnych pogrzebany w dnie stawu, fot. Maciej Ziułkiewicz

Naturalny wypływ wód podziemnych pogrzebany w dnie stawu, fot. Maciej Ziułkiewicz

Piękne źródło, fot. Piotr Knysak

Piękne źródło, fot. Piotr Knysak

prowadzący:
mgr Michał Górecki (WNG UŁ); mgr Piotr Knysak (WBiOŚ UŁ); prof. UŁ dr hab. J. Żelazna-Wieczorek (WBiOŚ UŁ); dr M. Ziułkiewicz (WNG UŁ)
termin:
7 kwietnia 2017 (piątek) 9:00 – 15:00
zarys treści:
Dolina Młynówki, położona na obszarze Wzniesień Łódzkich, jest jedną z silniej uźródłowionych dolin rzecznych w środkowej Polsce. Cechuje się dużym zróżnicowaniem morfologicznym i geologicznym. W krajobrazie, poza czytelnymi śladami XIX i XX-wiecznej działalności człowieka, wyraźnie zaznacza się asymetria doliny: strome i pocięte parowami zbocza południowo-wschodnie wyróżniają się na tle łagodnie nachylonych zboczy północnych i północno-zachodnich. Współczesne osadnictwo rezydencjonalne (podmiejskie „Beverly Hills”) przyczynia się do systematycznego pogarszania jakości wód źródlanych, a nisze źródliskowe ulegają stopniowej degradacji. Celem wycieczki jest zaprezentowanie uczestnikom negatywnych zmian, widocznych zarówno „gołym okiem” jak i tych bardziej „skrytych”, związanych z modyfikacją warunków hydrochemicznych, zachodzących w obrębie rezerwatu i w jego otoczeniu oraz przedstawienie nowoczesnych metod biologicznej oceny stanu jakości wód źródliskowych.
miejsce i zasady udziału:
Zbiórka na przystanku MPK Kopcińskiego/Rondo Solidarności (dojazd autobusem MPK). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 664-668-951; michal.gorecki@geo.uni.lodz.pl (mgr Michał Górecki).

Na Gubałówkę! Czyli pieszo przez Skotniki, Klęk i Modrzew (wycieczka piesza)

Klęk, fot. Zuzanna Mrowińska

Klęk, fot. Zuzanna Mrowińska

prowadzący:
Zuzanna Mrowińska
termin:
7 kwietnia 2017 (piątek) 10:00 – 13:30
zarys treści:
Wyprawa na Gubałówkę bez wyjeżdżania z Łodzi? To naprawdę jest możliwe! Koło Naukowe Młodych Geografów „Geoholicy” zaprasza na pieszą wycieczkę po zachodniej części Wzniesień Łódzkich. Powspinamy się na polodowcowe pagórki w Lesie Łagiewnickim, obejrzymy głębokie parowy i zachwycimy się panoramą ze wzgórza Dobra-Nowiny. Gwarantujemy solidną dawkę ruchu na świeżym powietrzu oraz porcję fachowej wiedzy przyrodniczej i historycznej! Długość trasy ok. 10 km.
miejsce i zasady udziału:
Zbiórka na pętli autobusowej w Łagiewnikach (przystanek Okólna/Łagiewniki). Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 665-837-474; zuzanna.mrowinska@gmail.com (Zuzanna Mrowińska).

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – rzeźba, walory przyrodnicze i krajoznawcze (wycieczka autokarowa)

Bobrowa tama na Moszczenicy, fot. Sławomir Kobojek

Bobrowa tama na Moszczenicy, fot. Sławomir Kobojek

Wycieczka w Byszewach 2016, fot. Sławomir Kobojek

Wycieczka w Byszewach 2016, fot. Sławomir Kobojek

prowadzący:
prof. dr hab. Józef K. Kurowski (WBiOŚ UŁ); dr Sławomir Kobojek (WNG UŁ); mgr Katarzyna Krakowska (PKWŁ)
termin:
8 kwietnia 2017 (sobota) 9:00 – 16:00
zarys treści:
Położony na wschód od Łodzi, częściowo w granicach administracyjnych miasta, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, to niezwykle cenny z punktu widzenia przyrodniczo-krajobrazowego obiekt. Obejmuje on najwyżej położone fragmenty krainy geograficznej nazwanej Wzniesieniami Łódzkimi (zachodni fragment Wzniesień Południowomazowieckich), a przez środowisko geomorfologów i geologów łódzkich określanej mianem „Wyżyny Łódzkiej”. Obszar Parku posiada urozmaiconą rzeźbę powstałą w plejstocenie w wyniku akumulacji i erozji nasuwających się od północy lądolodów skandynawskich, modelowaną później w zmiennych warunkach klimatycznych przez wiatr, wodę płynącą i procesy stokowe. Obok atrakcyjnego, polodowcowego krajobrazu w podłódzkich terenach znajdujemy wiele cennych obiektów florystycznych, będących pozostałością prastarej Puszczy Łódzkiej między innymi: „Rezerwat Struga Dobieszkowska” oraz „Rezerwat Parowy Janinowskie”. Dopełnieniem krajobrazu Parku są cenne zabytki historyczne. Celem proponowanej wycieczki jest zapoznanie uczestników z unikatowym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym podłódzkich terenów.
miejsce i zasady udziału:
Wyjazd spod gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź, ul. Banacha 12/16; wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie: 426354563; s_kob@interia.eu (dr Sławomir Kobojek). W przypadku zgłoszeń ze szkół przyjmowane są grupy liczące maksymalnie do 7 osób (6 uczniów i nauczyciel).

Tajemnice świata – pokaz

prowadzący:
mgr Dorota Brzozowicz, mgr Agnieszka Mroczkowska, mgr Patryk Orlewski, mgr Wiktor Piech
termin:
8-9 kwietnia 2017 (sobota, niedziela) 10:00 – 18:00
zarys treści:
Interesują Cię inne państwa, ich kultura, przyroda oraz zabytki, a twoim idolem jest Wojciech Cejrowski? Również u nas możesz pogłębić swoją wiedzę geograficzną. Zabierzemy Cię w podróż po wielu państwach bez wychodzenia poza granice Manufaktury. Jeżeli tylko chcesz otrzymać ciekawe informacje o innych nacjach, usłyszeć rzeczy, których nie znajdziesz w podręczniku szkolnym, to zapraszamy Cię do stoiska geografów. W tym miejscu będziesz mógł zobaczyć charakterystyczne pamiątki z wielu miejsc, usłyszeć najciekawsze historie i dowiedzieć się, co warto zobaczyć będąc na wakacjach.
miejsce i zasady udziału:
Centrum Handlowe Manufaktura, Łódź, ul. Karskiego 5.