Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni
Wydział Nauk Geograficznych
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
e-mail dziekan@geo.uni.lodz.pl
Wydział Nauk Geograficznych – Collegium Geographicum
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź