Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Biblioteka WNG

Zasady korzystania

W bibliotece każdorazowo należy okazywać aktywowaną elektroniczną legitymację studencką. Legitymacja aktywowana jest w Wypożyczalni Biblioteki Głównej, ul. Matejki 32/38.

Szczegółowe zasady korzystania określa REGULAMIN BIBIOTEKI GEOGRAFICZNEJ (kliknij tutaj)

Potrzebne publikacje wyszukujemy w katalogu głównym Uniwersytetu Łódzkiego, dostępnym na stronie https://elibrary.lib.uni.lodz.pl

Zbiory biblioteczne

Zbiory Biblioteki Geograficznej w katalogu głównym Uniwersytetu Łódzkiego oznaczone są skrótem ZBG po nim następuje sygnatura wewnętrzna Biblioteki, np. ZBG 7894, lub ZBG KLIMAT M3579. W katalogu zapisane są również informacje o miejscu ustawienia książki lub czasopisma w bibliotece.

Książki z magazynu zamawiamy drogą elektroniczną, poprzez katalog on-line. Ten księgozbiór udostępniany jest tylko na miejscu.

Wolny dostęp

Książek z wolnego dostępu nie zamawiamy komputerowo tylko samodzielnie wyszukujemy na półkach. Wolny dostęp ustawiony jest według dziedzin geograficznych, np. geologia, klimatologia, gospodarka przestrzenna, turystyka. Dla tych pozycji sygnaturą w katalogu jest topograf, którym oznaczony jest również regał.

Limit wypożyczeń dla studentów to 6 książek. Na 1 miesiąc pożyczane są tylko podręczniki wieloegzemplarzowe, pozostałe książki na tydzień.

Księgozbiór podręczny, czasopisma i publikacje statystyczne udostępniane są na miejscu.

ZA NIETERMINOWY ZWROT KSIĄŻEK CZYTELNIK PŁACI KARĘ.

Biblioteka Cyfrowa

W ramach projektu digitalizacji map geograficznych ze zbiorów Biblioteki Geograficznej WNG UŁ została utworzona:
Biblioteka Cyfrowa Wydziału Nauk Geograficznych UŁ

Zapraszamy do korzystania z udostępnionych pozycji:

 1. Mapa Hydrogeologiczna Polski (MHP)
 2. Potencjalna Roślinność Naturalna Polski (PRNP)
 3. Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna Polski (PMGP)
 4. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski
 5. Mapa Gleb Polski
 6. Mapa Hydrograficzna (MH)
 7. Mapa Sozologiczna Polski (MSP)
 8. Mapa Geologiczna Polski
 9. Mapa pochodna sytuacyjno-wysokościowa Łodzi 1:2000
 10. Mapa Topograficzna Polski Główny Geodeta Kraju Sztab Generalny WP 1:50000
 11. Mapa Topograficzna Region Łódzki 1:50000 Układ 42
 12. Mapa Topograficzna Region Łódzki 1:50000 Układ 65
 13. Mapa Topograficzna Polski 1:10000
 14. Mapa Topograficzna Polski 1:25000
 15. Atlas Geologiczno-Surowcowy Gór Świętokrzyskich z sozologiczną kwalifikacją kopalin:

Polecane zasoby na innych stronach:

 • Geportal krajowy - mapa topograficzna
 • Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939

 • Wszystkie zasoby biblioteki cyfrowej są dostępne tylko z lokalnej sieci komputerowej Wydziału. Dostęp do map spoza Wydziału jest zablokowany ze względu na wiążace je prawa autorskie i zasady udostępniania zbiorów.

  Multiwyszukiwarka Ebsco Discovery Search


  Jest to najnowocześniejsze narzędzie wyszukiwawcze wykorzystywane przez wiodące uczelnie na świecie. Multiwyszukiwarka umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu sieciowych zasobów informacji: baz danych, serwisów czasopism i książek elektronicznych, a także katalogu bibliotecznego, Repozytorium UŁ oraz Biblioteki Cyfrowej UŁ.