Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Ćwiczenia terenowe


Dokumenty

  • Zarządzenie Rektora nr 30 z dnia 2010-02-09

    w sprawie: zmiany zarządzenia nr 21 Rektora UŁ z dnia 28.12.2007 r. w sprawie pokrywania przez wydziały Uniwersytetu Łódzkiego niektórych kosztów związanych z organizacją ćwiczeń terenowych.

Mapa do ćwiczeń terenowych Gospodarka Przestrzenna 2017


Relacja z ćwiczeń terenowych studentów II roku Geografii 2017