Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Druki dla Studentów

Druki wniosków dostępne do pobrania.

 • KARTA INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW DOCX, PDF
 • OŚWIADCZENIE O ADRESIE ZAMIESZKANIA DOC, PDF
 • OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI ZE STUDIÓW DOCX, PDF
 • PODANIE O DUPLIKAT LEGITYMACJI DOCX, PDF
 • PODANIE O INDYWIDUALNĄ ORGANIZACJĘ STUDIÓW DOCX, PDF
 • PODANIE O ODPIS DYPLOMU W J. ANGIELSKIM DOCX, PDF
 • PODANIE O POWTARZANIE DOCX, PDF
 • PODANIE O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZALICZENIA SEMINARIUM DOCX, PDF
 • PODANIE O WARUNKOWE ZALICZENIE SEMESTRU DOCX, PDF
 • PODANIE O WYZNACZENIE DODATKOWEGO TERMINU ZALICZENIA/EGZAMINU DOCX, PDF
 • PODANIE O WZNOWIENIE STUDIÓW DOCX, PDF
 • PODANIE O ZMIANĘ FORMY STUDIÓW DOCX, PDF
 • PODANIE O ZMIANĘ UCZELNI, WYDZIAŁU DOC, PDF
 • PODANIE OGÓLNE DOCX, PDF
 • UPOWAŻNIENIE PDF
 • WNIOSEK DO REKTORA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ DOC, PDF
 • WNIOSEK DO REKTORA O PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA EGZAMINU DOC, PDF
 • WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA EGZAMIN KOMISYJNY DOCX, PDF
 • WNIOSEK O ULGĘ W OPŁATACH DOCX, PDF
 • WNIOSEK O URLOP DOCX, PDF
 • WNIOSEK O ZWROT OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE (LEGITYMACJĘ) DOCX, PDF
 • WNIOSEK O ZALICZENIE SEMESTRU - ERASMUS DOCX, PDF
 • ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA DOCX, PDF