Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Habilitacje 2015 r.

Prowadzone postępowania habilitacyjne z 2015 roku: