Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Habilitacje 2018 r.

Prowadzone postępowania habilitacyjne z 2018 roku: