Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Struktura Wydziału Nauk Geograficznych

Katedra Geografii Fizycznej

Adres:

ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź

Strona WWW:

http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl/
https://www.facebook.com/Katedra.Geografii.Fizycznej

Adres e-mail jednostki:

geogrfiz@geo.uni.lodz.pl

Kierownik:

Pracownicy:

Doktoranci jednostki:

  • mgr Małgorzata Frydrych

Historia jednostki:

http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=historia-katedry

Problematyka badawcza:

http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=badania

Realizowane granty badawcze:

http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=historia-katedry

Ważniejsze publikacje:

http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=repozytorium

Informacje o konferencjach:

http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=historia-katedry

Informacje dla studentów (komunikaty, ogłoszenia):

http://geoeko.geo.uni.lodz.pl oraz http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=dydaktyka

Wykaz magistrantów i tematów realizowanych prac magisterskich (licencjackich):

http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=dydaktyka

Jednostki podległe: