Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Struktura Wydziału Nauk Geograficznych

Muzeum Geologiczne

Adres:

ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Strona WWW:

http://muzeum.geo.uni.lodz.pl/

Adres e-mail jednostki:

muzgeol@geo.uni.lodz.pl

Kierownik:

Pracownicy:

Jednostki podległe: