Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Struktura Wydziału Nauk Geograficznych

Pracownia Geoekologii

Adres:

ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź

Kierownik:

Pracownicy:

Jednostki podległe: