Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Jakość kształcenia

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 • Dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ – przewodnicząca
 • Dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ
 • Dr hab. Piotr Czubla, prof. UŁ
 • Prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
 • Dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ
 • Dr Elżbieta Papińska
 • Dr hab. Agnieszka Podstawczyńska, prof. UŁ
 • Dr hab. Agnieszka Rochmińska, prof. UŁ
 • Dr hab. Sławoj Tanaś, prof. UŁ
 • Dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ
 • Prof. dr hab. Joanna Wibig
 • mgr Marek Lawin - praktyk
 • Anna Drożdżyńska – studentka