Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Kierunek Geografia lic.

Prace licencjackie obronione przez absolwentów studiów na WNG UŁ na kierunku Geografia

Rok Autor Tytuł Promotor
Recenzent
2005Adamczyk
Bartosz
Monografia sołectwa Zelgoszczdr Stanisław Mordwa
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2005Adamowicz
Piotr
Powodzie na Wiśledr Piotr Moniewski
dr Adam Bartnik
2005Apanowicz
Katarzyna
Wpływ wybranych czynników środowiska przyrodniczego na klimat lokalnyprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Baranowski
Jakub Aleksander
Monografia sołectwa Michałówekdr Stanisław Mordwa
dr Wojciech Retkiewicz
2005Bartczak
Patrycja Sylwia
Monografia rezerwatu Góry Pieprzoweprof. dr hab. Włodzimierz Mizerski
dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz
2005Bartos
Katarzyna
Monografia środowiska przyrodniczego Pieninprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Bergner
Karolina Magdalena
Monografia geograficzna sołectwa Jerwonice w gminie Lutomierskdr hab. Marek Barwiński
dr Danuta Walkiewicz
2005Białecki
Paweł Zdzisław
Wpływ środowiska geograficznego na działalność człowieka w okolicach Inowłodzaprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2005Bierut-Mordylak
Angelika Łucja
Monografia przyrodnicza Lasu Łagiewnickiego w Łodzidr Elżbieta Papińska
dr Stanisław Krysiak
2005Błachnio
Elżbieta Małgorzata
Monografia sołectwa Gałków Dużyprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2005Błajda
Aleksander Krzysztof
Monografia sołectwa Sosnowiec-Pieńkidr Wojciech Retkiewicz
dr Stanisław Mordwa
2005Błaszczyk
Monika
Monografia wsi Budy Wolskie i Izabelinprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2005Bors
Ewelina
Monografia sołectwa Zdziechówprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2005Chmielecki
Paweł Jan
Monografia okolic Gorzewadr Władysław Baliński
dr Anna Trawczyńska
2005Chojecka
Karolina Irena
Monografia sołectwa Prusinowiceprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2005Chojnacka
Justyna Agata
Monografia geograficzna sołectwa Czołczyn w gminie Lutomierskdr hab. Marek Barwiński
dr Danuta Walkiewicz
2005Cieślak
Dorota Agnieszka
Walory przyrodnicze doliny Warty w okolicach miejscowości Wartadr Anna Majchrowska
dr Stanisław Krysiak
2005Cłapa
Sylwia Marta
Monografia geograficzna sołectwa Sosnowiec w gminie Strykówdr Wojciech Retkiewicz
dr Wacław Musiał
2005Dembek
Arkadiusz Marcin
Geograficzne uwarunkowania lokalizacji zbiorników retencyjnych w Karpatach Polskichdr Piotr Moniewski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2005Detmer
Martyna
Japoniaprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Drozdowska
Joanna
Monografia geograficzna miasta i gminy Zelówdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2005Dylakiewicz
Monika Weronika
Monografia międzyrzecza Widawki, Grabi i Niecierzydr Elżbieta Papińska
dr Stanisław Krysiak
2005Fater
Piotr Jerzy
Walory turystyczne obiektów wodnych Tatrzańskiego Parku Narodowegodr hab. Edmund Tomaszewski
dr Piotr Moniewski
2005Fudała
Radomir Jan
Dorzecze Dunajudr hab. Edmund Tomaszewski
dr Adam Bartnik
2005Gadzinowska
Anna
Monografia sołectwa Ostrowskodr Wojciech Retkiewicz
dr Stanisław Mordwa
2005Ginglas
Marta Ewa
Monografia sołectwa Parzniewiceprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2005Głowacki
Kamil Damian
Najsłynniejsze wodospady światadr Adam Bartnik
dr hab. Edmund Tomaszewski
2005Gnyp
Michał
Monografia gminy Jaworzno.prof. dr hab. Włodzimierz Mizerski
dr Dominik Pawłowski
2005Graczyk
Piotr
Wpływ podłoża mezozoicznego na środowisko geograficzne okolic Tomaszowa Mazowieckiegoprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Jaksa
2005Grotowski
Jakub Zbigniew
Monografia okolic Ozorkowadr Anna Trawczyńska
dr Stanisław Krysiak
2005Gryńkowska
Anna Danuta
Monografia sołectwa Bechcicedr hab. Marek Barwiński
dr Danuta Walkiewicz
2005Grzelkowska
Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Sierakowice Prawedr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2005Grzeszkiewicz
Aneta Renata
Monografia sołectwa Parzęczewdr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2005Grzybowska
Marta
Główne formacje roślinne Afryki i ich związek z klimatem i glebamiprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Guz
Jagoda Barbara
Monografia sołectwa Prawęciceprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2005Habrych
Ewa
El Niňo i jego rola w światowym systemie klimatycznymprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Herman
Jolanta Anna
Monografia gminy Świnice Warckieprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2005Holajda
Emil Paweł
Monografia geograficzna sołectwa Jeziorko w gminie Zapolicedr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2005Iwanicka
Agnieszka
Monografia sołectwa Smardzewicedr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Lidia Groeger
2005Jarocka
Anna Marzena
Monografia sołectwa Królowa Woladr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2005Jarocka
Justyna Anna
Monografia sołectwa Franciszków w gminie Lutomierskdr Danuta Walkiewicz
dr hab. Marek Barwiński
2005Jarszak
Magda Dorota
Warunki naturalne Roztoczaprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Jasińska
Magdalena Irena
Monografia sołectwa Rogówprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2005Jońska
Anna Małgorzata
Monografia geograficzna sołectwa Mikołajewicedr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2005Jóźwiak
Beata Magdalena
Monografia geograficzna sołectwa Izabelów w gminie Zduńska Woladr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2005Juszczyk
Katarzyna Alicja
Monografia sołectwa Lutomierskdr hab. Marek Barwiński
dr Danuta Walkiewicz
2005Kabarowska
Agata Krystyna
Monografia sołectwa Katarzynów-Zygmuntówdr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2005Kacprzak
Karol Piotr
Monografia sołectwa Dobradr Stanisław Mordwa
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2005Kaczyńska
Dorota Edyta
Monografia sołectwa Babiczkidr hab. Marek Barwiński
dr Danuta Walkiewicz
2005Karp
Olga Katarzyna
Monografia sołectwa Jastrzębie Górneprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2005Kasprzak
Sylwia
Monografia sołectwa Psarydr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2005Kaszyńska
Dominika
Monografia sołectwa Brudzewdr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2005Kmieciak
Sebastian Szczepan
Monografia sołectwa Babicedr Danuta Walkiewicz
dr hab. Marek Barwiński
2005Kopka
Alicja Dorota
Monografia geograficzna sołectwa Wrzącadr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2005Korek
Jan Michał
Monografia Bełdowa i okolicdr Władysław Baliński
dr Stanisław Krysiak
2005Kosek
Justyna Weronika
Warunki naturalne i ochrona środowiska Kaszubskiego Parku Krajobrazowegoprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Kostanek
Jolanta Helena
Monografia sołectwa Ciebłowice Dużedr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2005Kostrzewa
Wojciech Aleksander
Warunki naturalne Wysoczyzny Łaskiej ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska mgłyprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Kowalczyk
Karolina Katarzyna
Indie - środowisko geograficzne z uwzględnieniem kultury i religiiprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Kowalska
Karina Magdalena
Monografia wsi Sobótka Staradr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2005Kowara
Sylwia
Monografia geograficzna sołectwa Wojsławice w gminie Zduńska Woladr Stanisław Kozłowski
dr Jacek Nalewajko
2005Kozubowicz
Karol Mikołaj
Monografia sołectwa Restarzew Cmentarnydr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2005Kranik
Anna Monika
Monografia geograficzna sołectwa Długie w gminie Koluszkiprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2005Krasko-Krzeszewska
Agnieszka Katarzyna
Warunki naturalne Republiki Słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem klimatu oraz ich wpływ na turystykęprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Krasoń
Agnieszka Ewa
Przegląd zanieczyszczeń atmosferyprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Kret
Aleksandra Joanna
Monografia sołectwa Bratoszewicedr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2005Kubiak
Monika Ewa
Monografia sołectwa Bałuczprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2005Kulik
Marta Elżbieta
Monografia sołectwa Borowaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2005Kuran
Żaneta Dominika
Środowisko geograficzne gminy Puszcza Mariańskaprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2005Kutal
Marta Agnieszka
Monografia sołectwa Bogdanówprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2005Kwilman
Anna Maria
Monografia wsi Wola Grzymkowa i Grunwaldprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2005Ładno
Jarosław
Charakterystyka klimatologiczna Polski. Współczesne zmiany klimatu Polski.prof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Łęczycki
Roman Marcin
Monografia geograficzna sołectw Michałów i Ostrówek w gminie Zduńska Woladr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2005Leńczyk
Anna Katarzyna
Charakterystyka środowiska przyrodniczego i walory turystyczne okolic Łańcutadr Elżbieta Papińska
dr Anna Majchrowska
2005Lepiarska
Marlena Agnieszka
Monografia sołectwa Męcka Woladr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2005Lesisz
Adam Grzegorz
Monografia sołectwa Ldzańprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2005Lisiewicz
Kamil Wiktor
Charakterystyka środowiska geograficzno-przyrodniczego rezerwatu Mianówdr Arkadiusz Jaksa
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2005Łochowska
Aleksandra
Monografia sołectwa Charłupia Małaprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2005Łuczyński
Michał Dawid
Środowisko przyrodnicze okolic Słowikadr Elżbieta Papińska
dr hab. Jan Degirmendžić
2005Łukaszewska
Monika
Monografia sołectwa Albertówdr hab. Marek Barwiński
dr Danuta Walkiewicz
2005Malinowska
Karolina Jolanta
Monografia Puszczy Białowieskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polany Białowieskiej i wsi Białowieżadr Elżbieta Papińska
dr Stanisław Krysiak
2005Marciniak
Daniel Marcin
Zbiornik Jeziorsko - monografia przyrodnicznadr Adam Bartnik
dr Piotr Moniewski
2005Marciniak
Dorota
Środowisko przyrodnicze okolic Poddębicdr Elżbieta Papińska
dr Anna Majchrowska
2005Matuszak
Anita
Środowisko geograficzne górnego odcinka doliny Bzuryprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
dr Sławomir Kobojek
2005Mazgaj
Anna
Niebieskie źródła na tle źródeł krasowych w Polsceprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Sławomir Kobojek
2005Miałkos
Wioleta
Monografia sołectwa Gradówdr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2005Michalak
Anna
Monografia sołectwa Krzemienicaprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2005Michalak
Łukasz
Środowisko geograficzne Doliny Rybiego Potoku w Tatrachdr Arkadiusz Jaksa
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2005Mielczarek
Michał Paweł
Monografia sołectwa Legendzindr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2005Milczarek
Kamila
Monografia geograficzna wsi Plecka Dąbrowadr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2005Miśkiewicz
Elżbieta
Monografia geograficzna sołectwa Mostkidr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2005Miśkiewicz
Marta
Kąpieliska łódzkie, historia, położenie i walory rekreacyjneprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Adam Bartnik
2005Miszczak
Michał Tomasz
Monografia geograficzna sołectwa Warszewice w gminie Strykówdr Wojciech Retkiewicz
dr Stanisław Mordwa
2005Młodawska
Sylwia Anna
Monografia sołectwa Glinnikdr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2005Młynarczyk
Anna Genowefa
Monografia Przedborskiego Parku Krajobrazowegoprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Moskal
Marcin Andrzej
Wpływ zjawiska konwekcji swobodnej na powstawanie burz. Prognozowanie zjawisk burzowych metodą radiosondażuprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Murawa
Sylwia Elżbieta
Monografia miejscowości Wójcindr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2005Nowak-Cherkaoui
Ewa
Monografia sołectwa Dziektarzewdr Danuta Walkiewicz
dr hab. Marek Barwiński
2005Nowak
Kamila Anna
Monografia ogólonogeograficzna sołectwa Rąbieńprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2005Okupski
Marcin Stanisław
Monografia sołectwa Kiełminiadr Stanisław Mordwa
dr Wojciech Retkiewicz
2005Olczyk
Karolina Agnieszka
Walory krajoznawczo-turystyczne środowiska przyrodniczego miejscowości letniskowej Grotnikidr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2005Oleksiewicz
Maurycy Kazimierz
Środowisko przyrodnicze okolic Zbiornika Cieszanowice na Luciążydr Stanisław Krysiak
dr Elżbieta Papińska
2005Owczarek
Justyna Irena
Monografia geograficzna sołectwa Krobanów w gminie Zduńska Woladr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2005Paczkowski
Krzysztof
Monografia ogólnogeograficzna sołectwa Suchoczasy w gminie Zduńska Woladr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2005Paprocka
Karolina Agnieszka
Monografia sołectwa Florentynów w gminie Lutomierskprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2005Pąśko
Justyna Renata
Monografia geograficzna sołectwa Młodawin w gminie Zapolicedr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2005Pawlak
Monika
Monografia sołectwa Bratoszewiceprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2005Piechocka
Małgorzata
Monografia ogólnogeograficzna sołectwa Karsznice w gminie Zduńska Woladr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2005Pilżys
Łukasz Wojciech
Środowisko geograficzne Lasu Łagiewnickiego w Łodziprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2005Piórek
Natalia Małgorzata
Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania rozwoju Woli Zaradzyńskiejdr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2005Plesińska
Joanna Izabela
Monografia geograficzna sołectwa Zygrydr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2005Pogoda
Kamila
Warunki naturalne Spalskiego Parku Krajobrazowegoprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Polit
Monika Agnieszka
Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej w rejonie gminy Ochotnica Dolna na tle monografii regionuprof. dr hab. Włodzimierz Mizerski
dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz
2005Przybylska
Agata Dorota
Monografia wsi Dzierżąznadr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Lidia Groeger
2005Przybylska
Anna Bogusława
Monografia geograficzna wsi Gorczyn w gminie Łaskdr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2005Przybylski
Piotr Jakub
Wpływ środowiska przyrodniczego na osadnictwo w pradolinie Bzury w okolicach Łęczycyprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2005Przyżycka
Monika
Środowisko geograficzne Rezerwatu Las Kabackidr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2005Radomska
Anna Katarzyna
Monografia sołectwa Kaletnikprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2005Reszpondek
Gabriela Karolina
Kwaśne opady jako efekt wzmożonej antropopresji na atmosferęprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Rosiak
Anna Agnieszka
Monografia geograficzna sołectwa Smardzewdr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2005Rudnicka
Renata
Monografia geograficzna sołectwa Biały Ług w gminie Zduńska Woladr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2005Rumik
Katarzyna Edyta
Monografi sołectwa Kruszynadr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Lidia Groeger
2005Rutkowski
Piotr Arkadiusz
Miasto jako czynnik wpływający na klimatprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Rybak
Katarzyna Dorota
Monografia sołectwa Dąbrówka Wielka i Dąbrówka Strumiany w gminie Zgierzprof. dr hab. Włodzimierz Mizerski
dr Dominik Pawłowski
2005Sadło
Łukasz Tomasz
Rola wulkanizmu i zlodowaceń w rozwoju rzeźby Islandiiprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2005Sadowska
Aneta Małgorzata
Monografia ogólnogeograficzna sołectwa Sadkowicedr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2005Seweryniak
Karolina
Monografia geograficzna sołectwa Stanisławów Starydr Danuta Walkiewicz
dr hab. Marek Barwiński
2005Sierpińska
Lucyna
Monografia geograficzna osiedla E. Kwiatkowskiego w Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2005Sikora
Marcin
Monografia wsi Janinów wraz z terenami przyległymiprof. dr hab. Włodzimierz Mizerski
dr Dominik Pawłowski
2005Skorek
Adam
Monografia sołectwa Bełdówprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2005Skowrońska
Katarzyna Julia
Monografia geograficzna sołectwa Góra Świętej Małgorzatydr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2005Skrzypczak
Joanna Magdalena
Środowisko przyrodnicze gminy Nowosolnaprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
dr Arkadiusz Jaksa
2005Smętkiewicz
Karolina Katarzyna
Perspektywy wykorzystania wód geotermalnych w gminie Uniejów i Poddębice na tle charakterystyki fizycznogeograficznejprof. dr hab. Włodzimierz Mizerski
dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz
2005Sobczak
Krzysztof
Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie doliny Bełdówkiprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
dr Arkadiusz Jaksa
2005Sobieraj
Patrycja Agnieszka
Monografia sołectwa Kazimierzdr Danuta Walkiewicz
dr hab. Marek Barwiński
2005Sokół
Marta Maria
Środowisko przyrodnicze i konsekwencje zmian antropogenicznych na terenie dzielnicy Widzew w Łodzidr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2005Sośniak
Karolina Ewa
Walory krajobrazowe i turystyczne, wykorzystanie obszaru Pagórów Kłobuckichdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2005Sosnowski
Mariusz Karol
Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie doliny Neru w gminie Lutomierskprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2005Sowa
Dorota
Monografia sołectwa Kędziorkidr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2005Stefanowicz
Bartosz Jan
Monografia geograficzna wsi Felicjanów w gminie Koluszkidr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2005Szablińska
Julita Magdalena
Cyklony tropikalneprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Szadkowska
Karolina Teresa
Wpływ ukształtowania na rozwój osadnictwa w gminie Głownodr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2005Szałwińska
Małgorzata
Fotometeory. Zjawiska optyczne w atmosferzeprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Szczepara
Norbert Kajusz
Monografia masywu Chełmca w rejonie Wałbrzychaprof. dr hab. Włodzimierz Mizerski
dr Piotr Czubla
2005Szcześniewska
Joanna Agnieszka
Chmury - powstawanie, budowa, klasyfikacjaprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Szwarocki
Ernest Paweł
Monografia geograficzna sołectwa Żurawieniecdr hab. Marek Barwiński
dr Danuta Walkiewicz
2005Szymczyk
Marcin
Monografia geograficzna sołectwa Charbice Górne w gminie Lutomiersk, w powiecie pabianickimdr Danuta Walkiewicz
dr hab. Marek Barwiński
2005Twardowski
Łukasz Daniel
Opis działalności człowieka w regionie Białej Góry nad Wisłą na przestrzeni wiekówdr Arkadiusz Jaksa
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2005Urbańska
Aldona Paulina
Przestrzenno-ekonomiczne aspekty rozwoju sołectwa Wola Zaradzyńskadr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2005Wanago-Walczyk
Joanna Magdalena
Monografia geograficzna sołectwa Florentynówdr hab. Marek Barwiński
dr Danuta Walkiewicz
2005Warszawski
Arkadiusz Czesław
Rzeźba glacjalna Tatrprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Sławomir Kobojek
2005Wasilewska
Monika Kinga
Monografia sołectwa Kosówdr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Lidia Groeger
2005Wnuk
Katarzyna Dominika
Monografia geograficzna sołectwa Szydłówdr Danuta Walkiewicz
dr hab. Marek Barwiński
2005Wojciechowska
Magdalena Jadwiga
Środowisko fizyczno-geograficzne Wysp Brytyjskich.prof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2005Wojkowska
Kinga Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Wólka Wojsławska w gminie Zduńska Woladr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2005Wójtowicz
Piotr Wojciech
Monografia sołectwa Madeje Nowe w gminie Lutomierskdr Danuta Walkiewicz
dr hab. Marek Barwiński
2005Wróbel
Krystyna Wanda
Monografia geograficzna sołectwa Ksawerów Południedr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2005Zajączkowski
Jarosław
Monografia sołectwa Dobra Nowinydr Stanisław Mordwa
dr Wojciech Retkiewicz
2005Zajdler
Magdalena Anna
Zjawiska krasowe na tle środowiska geograficznego Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnichdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2005Żebiałowicz-Łach
Agnieszka Urszula
Monografia regionu Bobrowników i Węży Załęczańskiego Parku Krajobrazowegoprof. dr hab. Włodzimierz Mizerski
dr Piotr Czubla
2005Zieziula
Justyna Maria
Środowisko geograficzne wydmy w Teodorach na tle pól wydmowych w okolicach Łodziprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
dr Sławomir Kobojek
2005Ziółkowska
Anna Dorota
Monografia geograficzna sołectwa Mirosławicedr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2006Adamczewska
Marta Dorota
Monografia geograficzna sołectwa Justynówdr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2006Adamczewski
Paweł Narcyz
Monografia sołectwa Rydzynydr Wojciech Retkiewicz
prof. dr hab. Ewa Klima
2006Andrzejczak
Ewa Dorota
Monografia geograficzna sołectwa Zakrzewki w gminie Dobrońprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2006Aniśkiewicz
Beata Anna
Monografia geograficzna sołectwa Marcinów w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Tadeusz Marszał
2006Antos
Mateusz Michał
Szkody górnicze na terenie Katowicdr Marek Walisch
dr Piotr Czubla
2006Bąba
Eliza Monika
Monografia sołectwa Budziszewicedr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2006Banasiak
Tomasz
Charakterystyka ogólno-geograficzna Finlandiiprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Bątal
Krystian Marcin
Monografia wsi Borowa, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałków Parcela i Zielona Góra wchodzących w skład dawnej gminy Gałkówdr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz
dr Marek Walisch
2006Będkowski
Kamil Mateusz
Charakterystyka ogólnogeograficzna Nowej Zelandiiprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Białecki
Dariusz
Analiza przyrodnicza i rekreacyjna wybranych stawów wędkarskich okolic Głownadr Piotr Moniewski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2006Bicz
Krzysztof Bartłomiej
Monografia geograficzna sołectwa Dobroń Małyprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr Danuta Walkiewicz
2006Bilecki
Filip Jakub
Monografia Karkonoszyprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Bińczyk
Mateusz Dominik
Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne okolic Białej Górydr Stanisław Krysiak
dr Anna Majchrowska
2006Bogusławska
Magdalena Anna
Monografia geograficzna sołectwa Orpelów w gminie Dobrońdr Danuta Walkiewicz
dr hab. Marek Barwiński
2006Bożyk
Jarosław Piotr
Monografia geograficzna sołectwa Kotlinyprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2006Budzyńska
Małgorzata Ewa
Monografia geograficzna sołectwa Wygodaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2006Charuba
Julitta Maria
Monografia geograficzna sołectwa Orzeszków w gminie Uniejówdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2006Chorąży
Agata Anna
Monografia geograficzna sołectwa Stara Gadkadr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2006Cichocka
Joanna Maria
Monografia sołectwa Konindr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2006Cichorska
Joanna Ewa
Babiogórski Park Narodowyprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Czyżykowska
Aleksandra Ewa
Monografia geograficzna sołectwa Kraszewdr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2006Dembek-Zalewska
Milena
Środowiska przyrodnicze okolic Nagórzycdr Władysław Baliński
dr Anna Trawczyńska
2006Druch
Adam Michał
Monografia geograficzna sołectwa Wola Rakowaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2006Dudkiewicz
Rafał Piotr
Monografia geograficzna wsi Stefanówprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2006Dulnikiewicz
Gabriela Anna
Monografia sołectwa Janowicedr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Lidia Groeger
2006Durys
Anna Katarzyna
Studnie publiczne Łodziprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Piotr Moniewski
2006Dziadkiewicz
Krystian Jacek
Monografia sołectwa Lichawadr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2006Dziędziela
Joanna Elżbieta
Monografia geograficzna sołectwa Stefanów (bez wsi Stefanów)prof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2006Dziuda
Paulina Magdalena
Monografia geograficzna sołectwa Porszewicedr Wojciech Retkiewicz
prof. dr hab. Ewa Klima
2006Ejbich
Magdalena
Monografia sołectwa Terenindr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2006Figlus
Tomasz Krzysztof
Monografia geograficzna sołectw Szydłów i Szydłów Koloniaprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2006Fijałkowska
Monika Anna
Monografia geograficzna sołectwa Wardzynprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2006Florczak
Ewa Grażyna
Środowisko ogólnogeograficzne Majorkiprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Gajewska
Anna
Monografia geograficzna sołectwa Bełchów w gminie Nieborówdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2006Garstka
Łukasz
Monografia sołectwa Pawlikowicedr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2006Gasek
Ewelina Helena
Monografia geograficzna sołectwa Pałczewprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2006Gąsiniak
Agnieszka Ewa
Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie doliny Bobrówki w okolicach Rogóźnaprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2006Gawinek
Agnieszka
Monografia geograficzna sołectwa Markówka w gminie Dobrońprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2006Gawłowski
Andrzej Grzegorz
Środowisko geograficzne gminy Poddębicaprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Jaksa
2006Gintowt
Agnieszka
Środowisko fizyczno-geograficzne Włochprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Gintowt
Przemysław Mirosław
Monografia gminy i miasta Konstantynowa Łódzkiegodr Marek Walisch
dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz
2006Głębocki
Przemysław Piotr
Monografia geograficzna sołectwa Wincentów w gminie Dobrońprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2006Głogowska
Aleksandra Małgorzata
Monografia środowiska przyrodniczego Ojcowskiego Parku Narodowegoprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Godala
Karolina Justyna
Monografia geograficzna sołectwa Zadzim w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2006Goworska
Katarzyna Agnieszka
Monografia geograficzna sołectwa Przypustkaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2006Graczyk
Anna Justyna
Monografia geograficzna sołectwa Świątniki w gminie Pabianicedr Wojciech Retkiewicz
prof. dr hab. Ewa Klima
2006Gromada
Justyna Barbara
Środowisko fizyczno-geograficzne Chorwacjiprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Gruszczyński
Robert
Środowisko geograficzne Morza Kaspijskiegodr Joanna Petera-Zganiacz
dr hab. Jacek Forysiak
2006Hasik
Sylwia Marta
Środowisko geograficzne zlewni Strugi Dobieszkowskiejdr Joanna Petera-Zganiacz
dr hab. Jacek Forysiak
2006Jabłoński
Tomasz Piotr
Miejska wyspa ciepłaprof. dr hab. Joanna Wibig
prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
2006Jaskułowski
Krzysztof
Walory turystyczno-krajoznawcze doliny Mrogi w okolicach Rochnydr Anna Majchrowska
dr Stanisław Krysiak
2006Jędruszkiewicz
Joanna
Monografia geograficzna Biebrzańskiego Parku Narodowegodr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
2006Joachimiak-Tyniec
Magdalena
Monografia wsi Grabicadr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2006Jop
Magdalena
Monografia sołectwa Nietulisko Dużedr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2006Józefiak
Izabela Barbara
Monografia wsi Siedlcedr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2006Kabała
Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Piorunów w gminie Wodzieradydr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2006Kaczmarek
Albin Robert
Monografia geograficzna sołectwa Dobroń Poduchownyprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2006Kaczmarek
Aleksandra
Walory przyrodniczo-rekreacyjne zespołu stawów Bugaj w Piotrkowie Trybunalskimdr hab. Edmund Tomaszewski
prof. dr hab. Paweł Jokiel
2006Kałwak
Łukasz Mariusz
Zagospodarowanie środowiska wodnego w gminie Działoszyndr Maciej Ziułkiewicz
dr Marek Walisch
2006Kania
Joanna
Monografia wsi Rogóźnoprof. dr hab. Jerzy Skrzypski
dr Roman Szkup
2006Kania
Katarzyna Izabela
Monografia geograficzna sołectwa Wola Czarnyska w gminie Wodzieradydr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Mykoła Habrel
2006Kawecka
Monika Reneta
Cyrkulacja monsunowa na kuli ziemskiej - monografia geograficznadr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
2006Kazimierczak
Dominik Andrzej
Huragany Północnego Atlantyku w 2005 rokuprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Kazimierczak
Monika Natalia
Monografia geograficzna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiejdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
2006Klemba
Marta Małgorzata
Monografia geograficzna sołectwa Bronisin Dworskidr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2006Klimczuk
Martyna Joanna
Monografia wsi Grabnodr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2006Kłodawska
Karolina Katarzyna
Wody geotermalne Uniejowa i ich praktyczne wykorzystaniedr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2006Knopik
Adrian Sebastian
Monografia środowiska przyrodniczego Szwecjiprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Kobos
Dorota Delfina
Monografia geograficzna sołectwa Jedlicze Bdr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2006Kolibabka
Katarzyna
Środowisko przyrodnicze doliny Strugi Dobieszkowskiejdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2006Kosiński
Wojciech Stanisław
Środowisko geograficzne Lasów Spalskich na północ od doliny Pilicyprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Sławomir Kobojek
2006Kowalczyk
Kalina
Monografia geograficzna sołectwa Bukowiecprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2006Kowalczyk
Paweł Maksymilian
Środowisko geograficzne gminy Góra Św. Małgorzatyprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
dr Sławomir Kobojek
2006Kozubowicz
Izabela Mariola
Monografia geograficzna gminy Kleszczówdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
2006Kożuchowski
Paweł Adam
Woda w parkach i ogrodach Łodziprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr hab. Edmund Tomaszewski
2006Krokocki
Łukasz
Monografia geograficzna Holandiidr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Joanna Wibig
2006Krysiak
Marek Stanisław
Użytkowanie ziemi w okolicach Góry Czartoryidr Elżbieta Papińska
dr Wojciech Tołoczko
2006Krzewicka
Aneta Ilona
Monografia geograficzna sołectwa Petrykozyprof. dr hab. Ewa Klima
dr Wojciech Retkiewicz
2006Księżak
Emilia
Monografia geograficzna Słowiańskiego Parku Narodowegodr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
2006Kujawski
Piotr Oskar
Linda - monografia przyrodniczadr Piotr Moniewski
dr Adam Bartnik
2006Kuras
Katarzyna Karolina
Olechówka - monografia przyrodniczadr Adam Bartnik
dr Piotr Moniewski
2006Kuźmińska
Katarzyna Barbara
Monografia geograficzna sołectwa Górka Pabianickaprof. dr hab. Ewa Klima
dr Wojciech Retkiewicz
2006Lach
Dorota
Środowisko geograficzne doliny dolnej Ochni i jej najbliższego sąsiedztwadr Joanna Petera-Zganiacz
dr hab. Jacek Forysiak
2006Langner
Karolina Ewa
Monografia Tatr, ze szczególnym uwzględnieniem klimatu tatrzańskiegoprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Łatkowski
Bartosz Eligiusz
Środowisko geograficzne Kazimierza nad Nerem i okolicdr Władysław Baliński
dr Stanisław Krysiak
2006Lechowski
Łukasz Sławomir
Monografia sołectwa Piątkowiskoprof. dr hab. Ewa Klima
dr Wojciech Retkiewicz
2006Łęcka
Aleksandra
Monografia geograficzna sołectwa Pradzew w powiecie łęczyckimdr Danuta Walkiewicz
dr hab. Marek Barwiński
2006Lewandowska
Marta Elżbieta
Monografia geograficzna sołectwa Bratków w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2006Lis
Arkadiusz Grzegorz
Monografia geograficzna sołectwa Dobroń Dużyprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2006Łuczyńska
Joanna Maria
Środowisko przyrodnicze wybranych miejscowości wypoczynkowych Polski środkowejprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Sławomir Kobojek
2006Machałowska
Katarzyna Agnieszka
Monografia geograficzna sołectwa Dzierżąznadr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2006Maczugowska
Renata Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Huta Dłutowska w gminie Dłutówprof. dr hab. Mykoła Habrel
dr Jacek Nalewajko
2006Maj
Tomasz Jacek
Monografia geograficzna sołectwa Kudrowice w gminie Pabianiceprof. dr hab. Ewa Klima
dr Wojciech Retkiewicz
2006Makowska
Aneta Beata
Monografia przyrodnicza zlewni Bełdówkidr Piotr Moniewski
dr Adam Bartnik
2006Małecka
Katarzyna Izabela
Młyny nad Grabiądr Piotr Moniewski
prof. dr hab. Paweł Jokiel
2006Malicka
Anna Stanisława
Środowisko naturalne i przekształcenia antropogeniczne terenów leśnych na północ od Szczercowadr Joanna Petera-Zganiacz
dr hab. Jacek Forysiak
2006Malinowska
Agnieszka Maria
Wpływ klimatu na życie roślin, zwierząt i człowiekaprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Manios
Idalia Anna
Monografia geograficzna sołectwa Wymysłów w gminie Zduńska Woladr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Mykoła Habrel
2006Matczak
Marcin Grzegorz
Środowisko geograficzne Dąbrówki Wielkiej i Dąbrówki Strumiany koło Zgierzadr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2006Matczak
Marta Barbara
Środowisko geograficzne środkowej części gminy Olszówkadr Żaneta Papiernik
dr hab. Jan Degirmendžić
2006Michałek
Jarosław Cezary
Walory przyrodnicze i rekreacyjne zbiornika zaporowego Cieszanowicedr Adam Bartnik
prof. dr hab. Paweł Jokiel
2006Michałowski
Łukasz Roman
Monografia geograficzna sołectwa Leśne Odpadkiprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2006Mielnikow
Kamila Anna
Monografia przyrodnicza dorzecza Dobrzynkidr hab. Edmund Tomaszewski
dr Piotr Moniewski
2006Mieszek
Barbara Anna
Środowisko geograficzne zachodniej części Wzniesień Łódzkichprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Jaksa
2006Misiuk
Wiktor Leszek
Warunki naturalne i klimatyczne Parku Narodowego Bory Tucholskieprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Mistrzak
Magdalena
Monografia sołectwa Żytowicedr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Lidia Groeger
2006Mizerny
Adam Michał
Monografia geograficzna sołectwa Rębieskie w gminie Zduńska Woladr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2006Morzyk
Bartłomiej
Monografia geograficzna sołectwa Kotków w gminie Grabówprof. dr hab. Mariusz Kulesza
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2006Muzal
Marcin Maciej
Monografia sołectwa Chechło I (Pierwsze) gmina Dobrońprof. dr hab. Mariusz Kulesza
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2006Naremski
Marcin Przemysław
Monografia środowiska przyrodniczego południowej części Kordylierów Środkowychprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Niewiadomski
Paweł Adam
Monografia geograficzna sołectwa Zborowskie w gminie Zduńska Woladr Stanisław Kozłowski
dr Jacek Nalewajko
2006Obrzydowski
Jakub Adam
Monografia geograficzna sołectwa Jedlicze Adr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2006Olczak
Monika Anna
Monografia geograficzna sołectwa Wandzin w gminie Wodzieradydr Stanisław Kozłowski
dr Jacek Nalewajko
2006Opuchowska
Jolanta Krystyna
Charakterystyka fizycznogeograficzna rezerwatu Siwica i okolic w Bolimowskim Parku Krajobrazowym oraz fragmentu doliny Skierniewkidr Żaneta Papiernik
dr Anna Majchrowska
2006Orłamowska
Aleksandra Maria
Monografia geograficzna sołectwa Swędówdr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2006Ossowska
Marta Agnieszka
Monografia geograficzna sołectwa Stefanów w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Tadeusz Marszał
2006Pakulska
Agata
Charakterystyka środowiska przyrodniczego dolnego fragmentu zbiornika Jeziorsko z uwzględnieniem zmian związanych z jego budowądr Anna Majchrowska
dr Elżbieta Papińska
2006Paluszyńska
Marta
Monografia sołectwa Buczekdr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2006Paprota
Zbigniew
Monografia geograficzna sołectwa Przyrownica w gminie Wodzieradydr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2006Pawlak
Bartłomiej Michał
Fale gorąca w Europieprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Piekarska
Katarzyna Elżbieta
Monografia geograficzna sołectwa Karpinprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2006Piestrzeniewicz
Agnieszka Monika
Monografia geograficzna sołectwa Charchow Księży w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2006Pietrzak
Agnieszka Ewa
Monografia geograficzna sołectwa Kwiatkowice w gminie Wodzieradydr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Mykoła Habrel
2006Pietrzykowska
Klaudyna Anna
Monografia geograficzna Walewic nad rzeką Mrogąprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
dr Sławomir Kobojek
2006Pilichowska
Renata Maria
Monografia geograficzna sołectwa Andrespoldr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2006Pintera
Włodzimierz
Monografia geograficzna sołectwa Bałdrzychów w Gminie Poddębicedr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2006Piotrowski
Łukasz Przemysław
Monografia geograficzna Bieszczadzkiego Parku Narodowegodr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Joanna Wibig
2006Płoszaj
Tomasz Paweł
Monografia geograficzna sołectwa Mogilno Małedr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2006Pluta
Alicja Anna
Monografia środowiska przyrodniczego Krainy Wielkich Jezior Mazurskichprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Podsiedlik
Łukasz Mariusz
Monografia wsi Lipkadr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Lidia Groeger
2006Polak
Magdalena
Środowisko geograficzne obszaru miedzy Pabianicami a Konstantynowem Łódzkimprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2006Polewski
Jakub Wojciech
Główne formy powierzchni Marsadr Arkadiusz Jaksa
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2006Popek
Anna
Meksykprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Potocka
Zuzanna Elżbieta
Monografia środowiska geograficznego Suwalskiego Parku Krajobrazowegoprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Pruszczyk
Kamil Jacenty
Monografia geograficzna wyspy Wolindr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
2006Prządo
Izabela Barbara
Monografia geograficzna sołectwa Modliszewice w gminie Końskiedr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2006Przybyłek
Piotr Hubert
Środowisko geograficzne Rezerwatu "Parowy Janinowskie" i okolic w gminie Brzezinydr Anna Trawczyńska
dr Stanisław Krysiak
2006Replińska
Anna Mirosława
Zagospodarowanie obszarów aktywnych geologicznie na przykładzie Islandiidr Piotr Czubla
dr Marek Walisch
2006Ristok
Artur
Monografia geograficzna sołectwa Prawdadr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2006Robert
Monika
Monografia sołectwa Huta Dłutowskadr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Lidia Groeger
2006Rosak
Magdalena Maria
Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju rolnictwa w okolicach Bratoszewicdr Anna Trawczyńska
dr Stanisław Krysiak
2006Rozensztrauch
Krystyna
Charakterystyka fizycznogeograficzna okolic Klukdr Elżbieta Papińska
dr Stanisław Krysiak
2006Rozmaryn
Dominika
Wpływ zbiornika Jeziorsko na środowisko geograficznedr Adam Bartnik
dr hab. Edmund Tomaszewski
2006Rzepecka
Anna
Monografia geograficzna sołectwa Łagiewniki Nowe w powiecie zgierskimdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2006Saktura
Grzegorz
Rezerwat "Ciosny" na tle środowiska geograficznego obszaru między Zgierzem i Ozorkowemprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Jaksa
2006Salwa
Magdalena Anna
Monografia geograficzna sołectwa Pratków w gminie Zduńska Wolaprof. dr hab. Mykoła Habrel
dr Jacek Nalewajko
2006Sędziwa
Aleksandra
Środowisko geograficzne wydm w okolicach Wadlewadr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2006Sękowska
Agata
Walory przyrodnicze okolic Bełdowadr Elżbieta Papińska
dr Anna Trawczyńska
2006Serdeń
Michał Józef
Monografia geograficzna sołectwa Szynkielewdr Wojciech Retkiewicz
prof. dr hab. Ewa Klima
2006Siemiński
Tomasz Radosław
Monografia geograficzna sołectwa Mogilno Duże w gminie Dobrońdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2006Sikorska
Katarzyna Ewa
Monografia geograficzna sołectwa Róża w Gminie Dobrońdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2006Skoczylas
Anna Iwona
Monografia sołectwa Sędziejowicedr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2006Skolimowska
Karolina Wanda
Bolimowski Park Krajobrazowyprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Skrzek
Tomasz Adam
Monografia geograficzna sołectwa Bolesławiecdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2006Smołuch
Tomasz Julian
Himalajeprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Sokół
Michał Paweł
Środowisko przyrodnicze doliny Neru pomiędzy Konstantynowem Łódzkim a Lutomierskiemdr Anna Majchrowska
dr Wojciech Tołoczko
2006Spikowski
Łukasz
Monografia Załęczańskiego Parku Krajobrazowegoprof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Stańczyk
Robert Łukasz
Monografia geograficzna Morza Bałtyckiegodr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Joanna Wibig
2006Stefaniak
Agata Patrycja
Monografia geograficzna sołectwa Kurowice i Kurowice Kościelneprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2006Stępień
Joanna Magdalena
Monografia sołectwa Kalinkodr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2006Stępień
Łukasz
Monografia geograficzna sołectwa Wodzierady w gminie Wodzieradydr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Mykoła Habrel
2006Stępniak
Piotr
Monografia geograficzna sołectwa Grodzisko w gminie Rzgówdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2006Strojek
Piotr Paweł
Monografia wsi Grądydr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2006Sych
Julita Paulina
Monografia sołectwa Pruszkówdr Roman Szkup
prof. dr hab. Iwona Jażdżewska
2006Szewczyk
Piotr Kamil
Walory przyrodnicze i rekreacyjne podłódzkich kąpielisk na przykładzie "Malinki", Strykowa i Zgniłych Błotdr hab. Edmund Tomaszewski
dr Piotr Moniewski
2006Szkup
Gabriela Zofia
Monografia sołectwa Przygoń w gminie Dobrońdr Danuta Walkiewicz
dr hab. Marek Barwiński
2006Szum
Joanna Maria
Monografia geograficzna sołectwa Ogrodzisko w gminie Zduńska Woladr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2006Szymański
Mariusz Piotr
Japonia. Środowisko geograficzne Kraju Wschodzącego Słońcaprof. dr hab. Joanna Wibig
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2006Szymczak
Kinga Anna
Monografia rezerwatu "Torfowisko Rąbień"dr Wojciech Tołoczko
dr Anna Trawczyńska
2006Szymczak
Monika Izabella
Monografia geograficzna sołectwa Brójcedr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2006Tazbir
Piotr Grzegorz
Wpływ Zbiornika Sulejowskiego na środowisko geograficznedr hab. Edmund Tomaszewski
dr Adam Bartnik
2006Wajberg
Weronika Irena
Monografia geograficzna sołectwa Stróżadr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2006Wasiak
Andrzej Grzegorz
Wydmy śródlądowe jako formy ukształtowania powierzchni gminy Dalikówdr Maciej Ziułkiewicz
dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz
2006Wejman
Marlena Ewa
Monografia sołectwa Wola Żytowskadr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Lidia Groeger
2006Wiatr
Karol Rafał
Monografia geograficzna sołectwa Chechło IIprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2006Wieczorek
Michał Grzegorz
Monografia Republiki Czeskiej ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznychdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Joanna Wibig
2006Wiktorowski
Szymon Jerzy
Monografia geograficzna sołectwa Giemzówprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2006Wiśnik
Agnieszka
Monografia geograficzna sołectwa Wiśniowa Góradr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2006Witkowska
Małgorzata Jadwiga
Środowisko geograficzne rynny Warta - Gopło na odcinku Jeziora Mikorzyńskiegodr Joanna Petera-Zganiacz
dr hab. Jacek Forysiak
2006Włodarczyk
Magdalena Irena
Monografia Baryczy i okolicdr Władysław Baliński
dr Anna Trawczyńska
2006Włosowska
Monika Anna
Monografia geograficzna sołectwa Gajewniki-Kolonia w gminie Zduńska Woladr Stanisław Kozłowski
prof. dr hab. Mykoła Habrel
2006Wojciechowska
Anna
Monografia sołectwa Łobudziceprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2006Wójcik
Jacek Łukasz
Monografia geograficzna sołectwa Dąbrowa nad Czarnądr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2006Wójcik
Marta
Środowisko geograficzne doliny Mrogi pomiędzy Mrogą Górną i Koziołkamidr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2006Wojnarowicz
Natalia Katarzyna
Środowisko geograficzne Kotliny Grabowskiejdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2006Wojtaszek
Piotr Sylwester
Charakterystyka środowiska przyrodniczego Doliny Grabi w okolicy Grabnadr Stanisław Krysiak
dr Wojciech Tołoczko
2006Wojtczak
Przemysław Maksymilian
Monografia geograficzna sołectwa Morgiprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2006Wojtkiewicz
Aleksandra Magdalena
Monografia geograficzna Morza Śródziemnegodr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Joanna Wibig
2006Wołosińska
Ewa Małgorzata
Monografia sołectwa Barycz w gminie Dobrońdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2006Woźniak
Artur Jerzy
Monografia geograficzna Węgierdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Joanna Wibig
2006Woźniak
Katarzyna Anna
Monografia geograficzna sołectwa Janówkadr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2006Wróbel
Iwona Magdalena
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Kamiona nad Wartą w Załęczańskim Parku Krajobrazowymdr Stanisław Krysiak
dr Elżbieta Papińska
2006Wroński
Krzysztof Tadeusz
Środowisko przyrodnicze międzyrzecza Miazgi i Wolbórkidr Arkadiusz Jaksa
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2006Wychowaniec
Magdalena Maria
Monografia geograficzna sołectwa Poleszyn w gminie Dobrońdr Danuta Walkiewicz
dr hab. Marek Barwiński
2006Zając
Joanna Zofia
Środowisko geograficzne pola wydmowego między Tuszynem a Hutą Dłutowskądr Joanna Petera-Zganiacz
dr hab. Jacek Forysiak
2006Zaman
Sylwia Magdalena
Środowisko przyrodnicze i działalność człowieka w dolinie Dobrzynkiprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Sławomir Kobojek
2006Zasada
Dawid
Monografia sołectwa Gorzew i Okołowiceprof. dr hab. Ewa Klima
dr Wojciech Retkiewicz
2006Żebrowska
Aleksandra Katarzyna
Monografia wsi Ldzań i okolicdr Władysław Baliński
dr Stanisław Krysiak
2006Zgierska
Zofia Aleksandra
Charakterystyka środowiska przyrodniczego Doliny Mrogi w okolicy Kołacinadr Elżbieta Papińska
dr Stanisław Krysiak
2006Zych
Hubert
Monografia geograficzna sołectwa Wymysłówprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2007Andrzejczak
Damian
Monografia sołectwa Spycimierzdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2007Aniszewska
Joanna Marta
Charakterystyka środowiska geograficznego obszaru pogranicza gmin Zelów i Szczercówdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2007Bąk
Joanna Kinga
Monografia geograficzna sołectwa Chojne w gminie Sieradzdr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Tadeusz Marszał
2007Banacińska
Katarzyna Małgorzata
Monografia geograficzna sołectwa Dąbrowa w gminie Dłutówdr Wojciech Retkiewicz
prof. dr hab. Ewa Klima
2007Banaszczyk
Paweł Tomasz
Monografia geograficzna sołectwa Pałki w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2007Beda
Karolina Maria
Osobliwości przyrodnicze obszaru źródłowego oraz górnego biegu Ciosenki między Rosanowem a Dzierżąznądr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2007Bińczyk
Michał
Środowisko przyrodnicze progu jurajskiego w hrabstwie Gloucestershire, Angliaprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Sławomir Kobojek
2007Blaźlak
Łukasz Waldemar
Monografia geograficzna sołectwa Wola Kleszczowadr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2007Bogusz
Agata
Środowisko przyrodnicze torfowisk w okolicach Łodzidr Arkadiusz Jaksa
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2007Bryjak
Paulina Dorota
Formy erozyjne na prawym zboczu doliny Mrożycy, między Kolonią Niesułków a Dąbrówką Dużądr Sławomir Kobojek
dr Arkadiusz Jaksa
2007Brylska-Michałek
Kamila Joanna
Monografia sołectwa Klementynówdr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2007Brzeziński
Jakub
Monografia sołectwa Węgrzynowicedr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2007Brzeziński
Kamil Krzysztof
Monografia sołectwa Humindr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2007Bulder
Michał Piotr
Monografia osiedla Piaskowiec w Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2007Cajsel
Natalia Halszka
Monografia geograficzna sołectwa Kruszówprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Chachuła
Monika
Monografia sołectwa Drzewociny w gminie Dłutówdr Wojciech Retkiewicz
prof. dr hab. Ewa Klima
2007Chwiałkowski
Łukasz Kamil
Monografia sołectwa Wartkowicedr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2007Ciebiada
Jakub
Monografia geograficzna sołectwa Zalesie w gminie Wodzieradydr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Tadeusz Marszał
2007Ciesielska
Małgorzata Teresa
Monografia doliny Neru na południe od Konstantynowa Łódzkiegodr Anna Trawczyńska
dr Wojciech Tołoczko
2007Cieśliczka
Ewelina Magdalena
Monografia geograficzna sołectwa Charchów Pański w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Tadeusz Marszał
2007Ćwirko
Natalia
Monografia geograficzna sołectwa Dłutówdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2007Cyrek
Malwina
Monografia geograficzna doliny Czarnawkidr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2007Czekała
Paweł Jan
Monografia geograficzna sołectwa Słodków w gminie Turekdr Wojciech Retkiewicz
prof. dr hab. Ewa Klima
2007Człapa
Karolina Agnieszka
Środowisko geograficzne okolic Dobronia i Chechładr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2007Człapa
Karol
Charakterystyka środowiska geograficznego obszaru położonego na południe od miasta Wartadr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2007Czumaczenko
Piotr Michał
Środowisko przyrodnicze okolic Edynburga, Szkocjadr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2007Dolaczyńska
Justyna Anna
Środowisko geograficzne obszaru ujściowego Neru od Dąbia do Rzuchowadr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2007Domińczak
Paulina Ewa
Zagospodarowanie doliny rzeki Mrogi w okolicach Głownaprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2007Drzewiecka
Dorota Anna
Monografia geograficzna wsi Ostrówekprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2007Drzewiecki
Piotr Rafał
Monografia geograficzna wsi Różyca w gminie Koluszkidr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2007Dudczak
Dorota Paulina
Monografia geograficzna sołectwa Zygry w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Mykoła Habrel
2007Dzimiński
Radosław Marek
Monografia geograficzna okolic Grotnik i Lućmierzadr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2007Fiszer
Elżbieta Alicja
Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju miasta i gminy Strykówprof. dr hab. Tadeusz Marszał
dr Jacek Nalewajko
2007Frymus
Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Krasnodęby Stareprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2007Furmańska
Magdalena
Monografia geograficzna sołectwa Magdalenów w gminie Wodzieradydr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Tadeusz Marszał
2007Gajda
Konrad Bogdan
Monografia geograficzna sołectwa Starowa Góra w gminie Rzgówprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Gajewska
Agnieszka Natalia
Monografia geograficzna sołectwa Redzeń Staryprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2007Gawot
Żaklina Roksana
Struktura przestrzenna rolnictwa w gminie Strykówprof. dr hab. Tadeusz Marszał
dr Jacek Nalewajko
2007Głębska
Aleksandra Anna
Monografia geograficzna sołectwa Rokiciny Koloniadr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2007Góral
Julia
Środowisko przyrodnicze na obszarze między Pabianicami a Tuszynemprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Jaksa
2007Gorczyczewska
Emilia Maria
Monografia geograficzna sołectwa Małyń w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2007Grajoszek
Mateusz Andrzej
Monografia doliny Warty w okolicach Rychłocic i Konopnicydr Elżbieta Papińska
dr Anna Majchrowska
2007Grelewski
Michał Stefan
Monografia geograficzna sołectwa Wola Kazubowadr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2007Grodkowska
Agata
Monografia geograficzna sołectwa Lesieniec w Gminie Dłutówdr Wojciech Retkiewicz
prof. dr hab. Ewa Klima
2007Hertel
Justyna Anna
Parowy Janinowskie i otaczające je miejscowości - opracowanie monograficznedr Anna Trawczyńska
dr Wojciech Tołoczko
2007Jałmużna
Bartosz Jakub
Monografia sołectwa Modlicyprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Janas
Milena Arletta
Środowisko geograficzne doliny Neru między Konstantynowem Łódzkim a Lutomierskiemprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Sławomir Kobojek
2007Janiak
Marcin
Monografia sołectwa Jutroszewprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Jastrzębska
Joanna
Monografia sołectwa Grabina Wolaprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Jastrzębski
Kamil
Monografia sołectwa Rzepkiprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2007Jawor
Marcin
Rezerwat Struga Dobieszkowska i okolice - monografiadr Anna Majchrowska
dr Anna Trawczyńska
2007Jędrzejczyk
Elżbieta
Monografia geograficzna wsi Będzelinprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2007Jończyk
Marcin
Środowisko geograficzne okolic Plichtowa na Wzniesieniach Łódzkichdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2007Jóźwiak
Katarzyna
Fizycznogeograficzna charakterystyka okolic wsi Węże w Załęczańskim Parku Krajobrazowym - jaskinie Rezerwatu Wężedr Wojciech Tołoczko
dr Anna Trawczyńska
2007Jurga
Joanna Maria
Monografia geograficzna sołectwa Ślądkowiceprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2007Kacprzak
Beata Emilia
Monografia sołectwa Ostrowodr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2007Kamieniak
Justyna Anna
Monografia geograficzna sołectwa Jamborek i Kolonia Karczmydr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Lidia Groeger
2007Karasiewicz
Mateusz Andrzej
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Srockadr Elżbieta Papińska
dr Wojciech Tołoczko
2007Karczemski
Michał Adam
Monografia geograficzna sołectwa Łąckodr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2007Karpińska
Emilia
Monografia geograficzna sołectwa Ralewice w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2007Kaźmierczak
Magdalena
Środowisko geograficzne doliny Skrwy między Gostyninem a Sierakówkiemdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2007Kaźmierski
Michał Krzysztof
Monografia geograficzna sołectwa Górki Małe w gminie Tuszynprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Kępka
Piotr
Monografia geograficzna sołectwa Garbówdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2007Kępska
Izabela Maria
Charakterystyka geograficzna północno-zachodniej części otoczenia Zbiornika Sulejowskiego ze szczególnym uwzględnieniem walorów klimatu lokalnegodr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2007Kliche
Anna Beata
Środowisko przyrodnicze i działalność człowieka w dolinie Bzury na północ od Aleksandrowa Łódzkiegoprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2007Kobylarz
Adam
Monografia sołectwa Gorzew-Okołowiceprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Kołodziejczak
Krzysztof Maciej
Monografia sołectwa Dłutówekdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2007Kotecka
Sylwia Kamila
Monografia geograficzna sołectwa Jesionna w gminie Wodzieradydr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Tadeusz Marszał
2007Kowalska
Zofia Maria
Monografia geograficzna gminy Więczyca Wielkadr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2007Kowalski
Grzegorz
Środowisko przyrodnicze okolic Mirowa koło Zawierciadr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2007Kowalski
Krzysztof Kazimierz
Środowisko przyrodnicze okolic Barkowic Mokrych nad Jeziorem Sulejowskimdr Sławomir Kobojek
dr Arkadiusz Jaksa
2007Kowalski
Michał Dariusz
Monografia geograficzna obszaru ujściowego Sokołówki do Bzury i Lasu Krogulecdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2007Kowal
Krzysztof Marek
Monografia sołectwa Świerczynadr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Lidia Groeger
2007Kozakowska
Iwona Maria
Monografia sołectwa Piętkówdr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Lidia Groeger
2007Kozarski
Paweł Rafał
Monografia sołectwa Lubieniecdr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2007Kozioł
Ewa
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Rogowa i doliny rzeki Mrogidr Elżbieta Papińska
dr Anna Trawczyńska
2007Krasowska
Agnieszka Mariola
Środowisko geograficzne okolic Rogóźna i Celestynowadr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2007Krawczyk
Katarzyna Karolina
Osobliwości przyrodnicze okolic Tomaszowa Mazowieckiego (rejon Białej Góry, Nagórzyc, rezerwatu "Niebieskie Żródła")dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2007Krawczyk
Marta Sylwia
Monografia sołectwa Redocinydr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Lidia Groeger
2007Królik
Piotr Bogdan
Monografia Lasku Karolewskiego i okolic wsi Różadr Wojciech Tołoczko
dr Anna Trawczyńska
2007Kubiak
Danuta Eugenia
Monografia sołectwa Tążewydr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Lidia Groeger
2007Kubiak
Michał
Monografia geograficzna sołectwa Sobieńprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2007Kubiak
Milena Barbara
Monografia sołectwa Mierzączka Dużadr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2007Kubicka
Agnieszka
Środowisko geograficzne doliny Neru i Olechówki od Rzgowa do Chocianowicdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2007Kukulska
Agata Krystyna
Środowisko geograficzne okolic Turku ze szczególnym uwzględnieniem antropopresji w otoczeniu Kopalni "Adamów"dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2007Kulak
Wojciech Bartosz
Monografia geograficzna sołectwa Kolonia Łobudzicedr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2007Kuleczko
Beata Maria
Środowisko geograficzne doliny Lindy, między Grotnikami a Chociszewemdr Sławomir Kobojek
dr Arkadiusz Jaksa
2007Kulesza
Bartłomiej Mirosław
Monografia sołectwa Górki Dużeprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Kuna
Joanna Alicja
Monografia Szadkudr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2007Kunikowska
Patrycja
Monografia sołectwa Złaków Borowydr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2007Kusiak
Magdalena Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Chorzeszówdr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Tadeusz Marszał
2007Kuś
Anna
Monografia geograficzna sołectwa Ciężkówprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2007Lenart
Bartłomiej Michał
Monografia geograficzna sołectwa Grabina w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Tadeusz Marszał
2007Lenart
Grzegorz Michał
Monografia geograficzna sołectwa Huta Wiskickaprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Leśniewska
Katarzyna
Monografia sołectwa Żeromindr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2007Lewicka
Aleksandra Anna
Środowisko geograficzne okolic Drezdenka nad Noteciądr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2007Lipski
Piotr Bogumił
Monografia geograficzna sołectwa Zofiówkadr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2007Łuczak
Joanna
Monografia geograficzna sołectwa Oporówdr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2007Łukaszewska
Beata Izabela
Monografia sołectwa Nowa Gadkaprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Mackiewicz
Natalia Bogna
Walory turystyczne obszaru w północnej części Zbiornika Sulejowskiegodr Stanisław Krysiak
dr Anna Majchrowska
2007Majchrzak
Marcin Krzysztof
Torfowiska pradoliny warszawsko-berlińskiej pomiędzy Kterami i Czarnopolemdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2007Majchrzyk
Justyna Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Mroczków Gościnnydr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2007Majda
Łukasz Patryk
Monografia geograficzna sołectwa Piotrków w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2007Majewska
Barbara Anna
Monografia fizycznogeograficzna wsi Malanów i okolicdr Anna Majchrowska
dr Stanisław Krysiak
2007Małek
Kamila
Charakterystyka fizyczno-geograficzna Łyszkowic i terenów sąsiadującychdr Anna Majchrowska
dr Władysław Baliński
2007Manista
Karol
Monografia geograficzna sołectwa Józefów w gminie Wodzieradydr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Tadeusz Marszał
2007Marciniak
Łukasz Patryk
Monografia geograficzna sołectwa Stemplewprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Miętkiewicz
Dominik Marek
Monografia geograficzna sołectwa Kosewdr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2007Nałęcz
Adam Maciej
Hydroenergetyczne wykorzystanie rzek Pojezierza pomorskiegodr Władysław Baliński
dr Stanisław Krysiak
2007Napieraj
Kamil
Antropogeniczne formy terenu w Łęczycy i okolicachdr Sławomir Kobojek
dr Arkadiusz Jaksa
2007Niewiarowski
Jakub Piotr
Środowisko geograficzne okolic Imielnika i Dobieszkowadr Elżbieta Papińska
dr Anna Trawczyńska
2007Nowacki
Piotr
Sieć osadnicza gminy Strykówprof. dr hab. Tadeusz Marszał
dr Jacek Nalewajko
2007Nowak
Adam Włodzimierz
Monografia fizycznogeograficzna wsi Piorunówek i okolicdr Anna Majchrowska
dr Stanisław Krysiak
2007Okupny
Daniel
Wpływ górnictwa odkrywkowego na środowisko przyrodnicze w Konińskim Zagłębiu Węglowymprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Jaksa
2007Olczak
Dorota Monika
Struktura przestrzenno-funkcjonalna miasta Strykówprof. dr hab. Tadeusz Marszał
dr Jacek Nalewajko
2007Oleksiak
Marta
Monografia fizycznogeograficzna okolic wsi Sromutkadr Władysław Baliński
dr Anna Majchrowska
2007Olkowicz
Magdalena Anna
Monografia geograficzna sołectwa Głuchówprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2007Orłowski
Marek
Perspektywy wykorzystania wód geotermalnych w gminie Mszczonów i mieście Skierniewicach na tle uwarunkowań środowiskowychdr Maciej Ziułkiewicz
dr Piotr Czubla
2007Ozimek
Aneta Ewa
Warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa okolic Kocierzewadr Anna Trawczyńska
dr Anna Majchrowska
2007Patora
Magdalena
Walory przyrodnicze i kulturowe miasta i gminy Szadek na tle sieci osadniczejprof. dr hab. Tadeusz Marszał
dr Jacek Nalewajko
2007Pawlak
Kamila
Monografia sołectwa Jadwinindr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2007Piechut
Magdalena
Monografia geograficzna Szadku-Bobowniprof. dr hab. Tadeusz Marszał
dr Jacek Nalewajko
2007Piekarska
Magdalena Katarzyna
Charakterystyka fizycznogeograficzna dolnej części dorzecza Luciąży w okolicy wsi Przygłówdr Stanisław Krysiak
dr Anna Majchrowska
2007Piotrowska
Ewa Maria
Monografia geograficzna sołectwa Siedlątkówdr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2007Plamowska
Agata Anna
Walory przyrodnicze i kulturowe obszaru Gór Świętokrzyskich (okolice Nowej Słupi i Świętego Krzyża)dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2007Poliszak
Piotr
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa okolic Kwiatkowicdr Elżbieta Papińska
dr Wojciech Tołoczko
2007Popa
Sylwia
Monografia okolic Ksawerowa i Gadki Starejdr Anna Trawczyńska
dr Wojciech Tołoczko
2007Ptaszek
Mariusz Karol
Monografia geograficzna sołectwa Wodzinekprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Pytlińska
Anna Karolina
Monografia geograficzna sołectwa Żerniki w gmnie Zadzimdr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Tadeusz Marszał
2007Rachubiński
Andrzej Mirosław
Monografia sołectwa Wronowicedr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Lidia Groeger
2007Radojičić
Vojislav
Monografia geograficzna sołectwa Czyżeminekdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2007Rodkiewicz
Magdalena Aleksandra
Monografia geograficzna sołectwa Iwonie w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2007Rogala
Łucja
Środowisko przyrodnicze obrzeża Kotliny Warszawskiej na przykładzie międzyrzecza Czarnej i Mienidr Arkadiusz Jaksa
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2007Rogowska
Martyna Anna
Monografia geograficzna sołectwa Kuciny w gminie Dalikówdr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Tadeusz Marszał
2007Rolka
Piotr Wojciech
Charakterystyka fizycznogeograficzna okolic Sulejowa i południowej części Zalewu Sulejowskiegodr Stanisław Krysiak
dr Elżbieta Papińska
2007Rosińska
Agnieszka
Środowisko geograficzne okolic Godzianowa na Wysoczyźnie Skierniewickiejdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2007Rytczak
Roman Adam
Monografia sołectwa Chodówprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Schab
Arkadiusz Tomasz
Charakterystyka geograficzno-fizyczna Białowieskiego Parku Narodowegodr Anna Majchrowska
dr Stanisław Krysiak
2007Siekierska
Sylwia
Monografia geograficzna sołectwa Włodzimierz w gminie Wodzieradydr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Mykoła Habrel
2007Sieradzka
Katarzyna Elżbieta
Wpływ Góry Kamieńsk i odkrywki KWB Bełchatów na środowisko przyrodnicze i działalność człowiekaprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Sławomir Kobojek
2007Skrzypińska
Marta Ewa
Środowisko geograficzno-społeczne obszaru między Zygrami a Zadzimiem na Wysoczyźnie Łasliejdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2007Sobolewski
Łukasz Adam
Fizyczno-geograficzna charakterystyka górnego odcinka doliny Dobrzynki na obszarze gminy Tuszyndr Wojciech Tołoczko
dr Elżbieta Papińska
2007Sosin
Monika
Monografia geograficzna sołectwa Stanisławów w gminie Wodzieradydr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Mykoła Habrel
2007Stachów
Tomasz
Środowisko przyrodnicze wąwozu Rokita w Puszczy Bolimowskiejprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2007Stasiak
Marta Alicja
Środowisko geograficzne doliny Wolbórki w okolicach Tuszyna ze szczególnym uwzględnieniem obszaru źródłowegodr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2007Stawska
Anna Katarzyna
Monografia sołectwa Brużyca Wielkaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2007Stępień
Bartosz
Rodzaje deformacji glacitektonicznych na obszarze zlodowacenia Warty w Polscedr Arkadiusz Jaksa
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2007Stępniak
Agata Joanna
Monografia geograficzna sołectwa Jeżew w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Tadeusz Marszał
2007Stokłosa
Justyna Lucyna
Charakterystyka fizycznogeograficzna okolic Andrzejowadr Elżbieta Papińska
dr Stanisław Krysiak
2007Supera
Karolina
Monografia geograficzna wsi Słupiaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2007Świeszczak
Tomasz Mateusz
Środowisko geograficzne doliny Grabi od Jamborek do Kolumny ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wydmowegodr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2007Sztuka
Joanna Magdalena
Monografia geograficzna sołectwa Barczew w gminie Brzeźniodr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2007Sztybel-Boberek
Martyna Anna
Monografia geograficzna wsi Żakowicedr Jolanta Latosińska
prof. dr hab. Anita Wolaniuk
2007Szukała
Rafał Marcin
Monografia geograficzna sołectwa Wólki w gminie Wartkowicedr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2007Szybińska
Marta
Środowisko przyrodnicze doliny Pilicy w okolicach Wyśmierzycprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Jaksa
2007Toma
Michał
Monografia geograficzna sołectwa Bądzyńprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2007Tomaszewska
Kamila
Monografia geograficzna sołectwa Sanieprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2007Tomczyk
Stanisław Szymon
Monografia ogólnogeograficzna okolic Konopnicy i Szynkielowadr Anna Majchrowska
dr Anna Trawczyńska
2007Tręda
Iwona Janina
Środowisko geograficzne Równiny Piotrkowskiej w okolicy Rozprzydr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2007Tyburski
Kamil Tomasz
Monografia sołectwa Syskiprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Urbańczyk
Justyna Agata
Monografia geograficzna sołectwa Tuszynek Majorackiprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2007Walaszczyk
Agata Barbara
Monografia geograficzna jednostki urbanistycznej miasta Szadek - Szosa Uniejowskaprof. dr hab. Tadeusz Marszał
dr Jacek Nalewajko
2007Walaszkiewicz
Agata
Środowisko geograficzne okolic Swolszewic nad Jeziorem Sulejowskimdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2007Walczak
Przemysław
Charakterystyka środowiska przyrodniczego Rezerwatu "Grądy nad Moszczenicą" i okolicdr Anna Majchrowska
dr Stanisław Krysiak
2007Wałowski
Grzegorz Filip
Monografia sołectwa Wodzin Prywatnyprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Warzecha
Katarzyna Anna
Monografia geograficzna Szadku-Grabowinyprof. dr hab. Tadeusz Marszał
dr Jacek Nalewajko
2007Wieczorkiewicz
Daniel
Monografia geograficzna sołectwa Skęczno w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Mykoła Habrel
2007Wierzbowska
Ewelina Maria
Środowisko przyrodnicze i krajobrazy Australiidr Władysław Baliński
dr Wojciech Tołoczko
2007Wieszczek
Marta Wioleta
Walory przyrodnicze i kulturowe okolic Łęczycydr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2007Winkiel
Katarzyna Anna
Walory przyrodnicze i kulturowe okolic Ujazdudr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2007Wiosna
Sławomir Wiktor
Monografia sołectwa Jasieńprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Wiśniak
Piotr Michał
Monografia sołectwa Wodzin Majorackiprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2007Wiśniewska
Marta Sylwia
Działalność człowieka na tle procesów naturalnych w dolinie Grabi, między Ldzaniem a Łaskiemprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2007Wiśniewska-Żydak
Agata Emilia
Monografia geograficzna sołectwa Leszczyny Małe w gminie Dłutówdr Wojciech Retkiewicz
prof. dr hab. Ewa Klima
2007Wróbel
Michał Łukasz
Środowisko geograficzne Pagórków Psarskich na Wysoczyźnie Łaskiejdr Sławomir Kobojek
dr Arkadiusz Jaksa
2007Wulkiewicz
Joanna Maria
Środowiskowa analiza występowania kompleksów leśnych w okolicach Łodzidr Arkadiusz Jaksa
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2007Zaborowska
Karolina Marta
Monografia fizycznogeograficzna wsi Kwiatkowice i okolicdr Władysław Baliński
dr Stanisław Krysiak
2007Zborowska
Ewa Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Chrośnoprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2007Zięba
Jędrzej
Monografia geograficzna sołectwa Pęczniewdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2007Żołnowska-Wągrowska
Marieta Barbara
Monografia geograficzna dzielnicy blokowej w Szadkuprof. dr hab. Tadeusz Marszał
dr Jacek Nalewajko
2008Ałaszewska
Dagmara Elżbieta
Monografia sołectwa Witów Koloniadr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Anna Janiszewska
2008Andruszkiewicz
Wirginia
Monografia środowiska przyrodniczego Lasu Łagiewnickiego, z uwzględnieniem walorów turystyczno-krajoznawczychdr Władysław Baliński
dr Anna Majchrowska
2008Antczak
Paulina
Monografia geograficzna sołectwa Wrząsawa w gminie Wodzieradydr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Mykoła Habrel
2008Antczak
Rafał
Monografia obszaru Smardzewicdr hab. Jan Degirmendžić
dr Stanisław Krysiak
2008Antosik
Beata
Monografia sołectwa Janisławiceprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2008Arent
Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Psary w gminie Dalikówdr Jacek Nalewajko
dr Bartosz Bartosiewicz
2008Bartosik
Katarzyna Paulina
Sołectwo Polesie w gminie Grabica - Monografia geograficznadr Jacek Nalewajko
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2008Berlińska
Paulina Teresa
Monografia geograficzna kwartału ulic: Piotrkowska-G. Narutowicza - H. Sienkiewicza - R. Trauguttaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Szymon Marcińczak
2008Bień
Sylwia
Monografia sołectwa Brudnówdr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Anna Janiszewska
2008Bogusz
Przemysław Michał
Monografia Zbiornika Włocławskiegodr hab. Edmund Tomaszewski
dr Piotr Moniewski
2008Bonusiak
Maciej Damian
Środowisko geograficzne wsi Inowłódz i okolicdr Żaneta Papiernik
dr Stanisław Krysiak
2008Boroś
Monika Magdalena
Sołectwa Adamka w gminie Zadzim - monografia geograficznadr Arkadiusz Niewiadomski
dr Władysław Baliński
2008Borowska
Dominika Natalia
Monografia geograficzna sołectwa Dobruchów w gminie Wodzieradydr Jacek Nalewajko
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2008Borowska-Stefańska
Marta Małgorzata
Monografia geograficzna kwartału ulic: Piotrkowska - S. Jaracza - Wschodnia - Rewolucji 1905 r.prof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Szymon Marcińczak
2008Bors
Ewa
Monografia geograficzna okolic Domaniewic koło Nowego Miasta nad Pilicądr Wojciech Tołoczko
dr Anna Trawczyńska
2008Brzeziński
Tomasz Piotr
Monografia geograficzna kwartału ulic: Legionów - Piotrkowska - A. Próchnika - Zachodniaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2008Burzyk
Łukasz
Monografia geograficzna sołectwa Kłoniszew w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Mykoła Habrel
2008Bździon
Ewelina Henryka
Monografia fizycznogeograficzna okolic Łaszewa Rządowegodr Wojciech Tołoczko
dr Anna Trawczyńska
2008Charbat
Justyna
Monografia dorzecza Renudr hab. Edmund Tomaszewski
dr Piotr Moniewski
2008Choiński
Mariusz
Monografia geograficzna sołectwa Brodnia w gminie Pęczniewdr Jacek Nalewajko
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2008Ciuksza
Mariusz
Środowisko przyrodnicze Pagórków Rudzkich w Łodzidr Sławomir Kobojek
dr Marcin Jaskulski
2008Czaja
Wojciech Jerzy
Środowisko geograficzne gminy Parzęczewdr Sławomir Kobojek
dr Marcin Jaskulski
2008Czarnek
Kinga Justyna
Monografia geograficzna sołectwa Grotniki w gminie Zgierzprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2008Dąbrowska
Celestyna Wioleta
Monografia geograficzna sołectwa Lubania w gminie Sadkowice (powiat rawski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2008Dałek
Magdalena
Monografia geograficzna kwartału ulic: Piotrkowska - Zielona - 6 Sierpnia- Al. Kościuszkiprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Szymon Marcińczak
2008Dratkiewicz
Aneta
Monografia fizycznogeograficzna wsi Dmosin i okolicdr Żaneta Papiernik
dr hab. Jan Degirmendžić
2008Drzazga
Katarzyna Stefania
Monografia geograficzna okolic Rzgowadr Żaneta Papiernik
dr hab. Jan Degirmendžić
2008Dyląg
Anna Barbara
Monografia geograficzna sołectwa Sieniec w gminie Wieluń - powiat wieluńskiprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2008Dzbanek
Andrzej Janusz
Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie dna pradoliny Bzury między Łowiczem a Kęszycamiprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
dr Marcin Jaskulski
2008Ekner
Łukasz Henryk
Wpływ wybranych wychodni podłoża mezozoicznego na środowisko geograficzne w województwie łódzkimdr Arkadiusz Jaksa
dr Sławomir Kobojek
2008Firlej-Śliwińska
Sylwia Malwina
Monografia geograficzna sołectwa Stara Błotnicaprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2008Frydrych
Daniel
Monografia okolic wsi Kalinodr Stanisław Krysiak
dr Arkadiusz Niewiadomski
2008Gajda
Bartłomiej
Monografia przyrodnicza zlewni Czarnawkidr Piotr Moniewski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2008Gala
Paweł Krzysztof
Monografia geograficzna sołectwa Hermanów w gminie Pabianicedr Anna Janiszewska
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2008Gańko
Małgorzata Joanna
Monografia geograficzna sołectwa Budzynek w gminie Dalikówdr Jacek Nalewajko
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2008Głuszkiewicz
Anna Marta
Monografia geograficzna sołectwa Gajówka w gminie Dalikówdr Jacek Nalewajko
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2008Góra
Krzysztof Mieczysław
Monografia geograficzna sołectwa Gajkowiceprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Szymon Marcińczak
2008Grot
Mariusz Michał
Monografia sołectwa Łobudzicedr Wojciech Retkiewicz
2008Grzanek
Anna
Monografia dorzecza Wołgidr hab. Edmund Tomaszewski
dr Piotr Moniewski
2008Grzywacz
Piotr Jerzy
Monografia geograficzna kwartału ulic: A. Próchnika - Piotrkowska - S. Więckowskiego - Zachodniaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Szymon Marcińczak
2008Hardy
Hipolit Jan
Przyroda Pagórków Warciańskichdr Arkadiusz Jaksa
dr Sławomir Kobojek
2008Jakubowska
Katarzyna Anna
Środowisko przyrodnicze doliny Widawki między Rogóźnem a Chociwiemdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2008Jędrusiak
Aneta
Monografia geograficzna sołectwa Imielno w gminie Nowe Ostrowyprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2008Jóźwiak
Łukasz Piotr
Środowisko geograficzne Lasu Grotnickiegodr Sławomir Kobojek
dr Arkadiusz Jaksa
2008Juniak
Aleksandra
Monografia geograficzna obszarów leżących w okolicach Janowicdr Władysław Baliński
dr Stanisław Krysiak
2008Jurek
Monika Stefania
Monografia geograficzna kwartału ulic: Piotrkowska - G. Narutowicza - Wschodnia - S. Jaraczaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Szymon Marcińczak
2008Kabała
Anna
Monografia geograficzna sołectwa Domiechowice w gminie Bełchatów (powiat bełchatowski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2008Kacprzak
Beniamin
Środowisko przyrodnicze okolic Dłutowa (powiat pabianicki)dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2008Kacprzak
Natalia Magdalena
Ocena stopnia antropogenicznego przekształcenia wybranych odcinków cieków dorzecza górnego Nerudr Adam Bartnik
dr hab. Edmund Tomaszewski
2008Kaczmarek
Katarzyna Anna
Monografia geograficzna kwartału ulic: S. Więckowskiego - Piotrkowska - Zielona - Zachodniaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Szymon Marcińczak
2008Kaczorowski
Michał Władysław
Monografia rynku i obszarów przyległych w Zelowiedr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2008Kałuża
Kamil Tomasz
Monografia geograficzna sołectwa Krzemieniew w gminie Dalikówdr Jacek Nalewajko
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2008Kamińska
Marzena
Monografia geograficzna sołectwa Gołuchów w gminie Gołuchówprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2008Karasińska
Ewelina
Monografia sołectwa Luboladr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2008Kędzierska
Magda Barbara
Monografia geograficzna sołectwa Adamka w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2008Kędzierski
Tomasz Jan
Monografia geograficzna sołectwa Sarnów w gminie Dalikówdr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Tadeusz Marszał
2008Kikowska
Beata Anna
Środowisko geograficzne międzyrzecza Warty i Widawkidr Elżbieta Papińska
dr Stanisław Krysiak
2008Klepacz
Anna Katarzyna
Walory przyrodnicze i rekreacyjne stawów "Młynek"prof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Piotr Moniewski
2008Kleszcz
Damian Paweł
Monografia geograficzna sołectwa Rokitnica w gminie Strykówprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2008Klimkiewicz
Małgorzata
Charakterystyka fizyczno-geograficzna Wróblewa i jego okolicdr Anna Majchrowska
dr Wojciech Tołoczko
2008Kmiecik
Grzegorz Bartosz
Monografia geograficzna kwartału ulic: Piotrkowska - A. Struga - Al. T.Kościuszki - L.Zamenhofaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Szymon Marcińczak
2008Knistoft
Tomasz Marian
Monografia geograficzna sołectwa Sadówka w gminie Stryków (powiat zgierski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2008Kocemba
Adam Marcin
Walory przyrodniczo-rekreacyjne stawów Arturówekdr Adam Bartnik
dr Piotr Moniewski
2008Konieczny
Michał Tomasz
Monografia geograficzna sołectwa Szczukwinprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2008Kopczyńska
Klaudia Maria
Środowisko geograficzne doliny rzeki Mrogi między Rogowem a Rochnądr Sławomir Kobojek
dr Arkadiusz Jaksa
2008Kopka
Wioleta
Walory przyrodnicze i rekreacyjne stawów Stefańskiegoprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Piotr Moniewski
2008Kowalczyk
Łukasz Jakub
Charakterystyka fizyczno-geograficzna doliny Bzury i Sokołówki pomiędzy Aleksandrowem Łódzkim a Zgierzemdr Wojciech Tołoczko
dr Arkadiusz Niewiadomski
2008Kozanecka
Bogusława Sylwia
Monografia sołectwa Mauryców w gminie Zelówdr Wojciech Retkiewicz
2008Koźba
Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Wola Zaleska w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2008Kozłowska
Kamila
Monografia geograficzna sołectwa Pludwiny w gminie Stryków (powiat zgierski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2008Krakowiak
Justyna Władysława
Monografia fizyczno-geograficzna Dobieszkowa i jego okolicdr Anna Majchrowska
dr Wojciech Tołoczko
2008Krasowski
Michał
Walory przyrodnicze i rekreacyjne zbiornika Słokdr Adam Bartnik
dr hab. Edmund Tomaszewski
2008Krawczyk
Sebastian Zenon
Monografia geograficzna sołectwa Bąki w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
dr Bartosz Bartosiewicz
2008Kubiszewska
Kinga
Monografia geograficzna sołectwa Borowaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
2008Kuchciak
Aleksandra Danuta
Monografia geograficzna sołectwa Małków w gminie Wartadr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Mykoła Habrel
2008Kuchciak
Damian Błażej
Środowisko geograficzne doliny Miazgi między Kurowicami a Karpinemdr Sławomir Kobojek
dr Marcin Jaskulski
2008Kwiatkowska
Monika
Monografia geograficzna okolic Kępy Polskiejdr Władysław Baliński
dr Stanisław Krysiak
2008Łacna
Małgorzata Stanisława
Środowisko geograficzne Gminy Wodzieradydr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2008Lechowska
Sylwia Małgorzata
Monografia sołectwa Wielka Woladr Wojciech Retkiewicz
2008Leginowicz
Sylwia Marta
Środowisko przyrodnicze doliny Warty pomiędzy Burzeninem a Sieradzemprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2008Lipiński
Konrad Tomasz
Monografia sołectwa Pożdżenicedr Wojciech Retkiewicz
2008Łuczak
Artur Konrad
Monografia geograficzna wsi Ujazd koło Tomaszowa Mazowieckiegodr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2008Majewski
Witold Ryszard
Monografia geograficzna wsi Rosanów i okolicdr Anna Trawczyńska
dr Wojciech Tołoczko
2008Małecki
Michał
Monografia geograficzna okolic Bolimowadr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2008Marosek
Agnieszka Elżbieta
Monografia sołectwa Witów-Koloniadr Wojciech Retkiewicz
dr Stanisław Mordwa
2008Marusiak
Mariola Cecylia
Środowisko przyrodnicze Szczercowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazuprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2008Mazurkiewicz
Piotr Andrzej
Walory przyrodnicze Sokolnikdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2008Męcina
Artur
Charakterystyka środowiska geograficznego Kurzeszynaprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
dr Sławomir Kobojek
2008Mielczarek
Tomasz Karol
Środowisko przyrodnicze doliny Pilicy na południe od Sulejowadr Sławomir Kobojek
dr Marcin Jaskulski
2008Mikinko
Ewa
Walory turystyczno-krajobrazowe górnego odcinka Moszczenicy i Młynówkidr hab. Jan Degirmendžić
dr Żaneta Papiernik
2008Milczarska
Agnieszka Arleta
Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju miasta i gminy Strykówdr Jacek Nalewajko
dr Bartosz Bartosiewicz
2008Milewski
Kamil
Zagłębienia bezodpływowe między Wolą Rogozińską a Nowym Wypychowemdr Sławomir Kobojek
dr Marcin Jaskulski
2008Młodawska
Marzena
Monografia geograficzna sołectwa Chodaki w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Mykoła Habrel
2008Nastałek
Piotr Bogusław
Monografia geograficzna sołectwa Bogucice w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
dr Bartosz Bartosiewicz
2008Nitecka-Burzawa
Ewelina
Monografia geograficzna sołectwa Pietrachy w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Mykoła Habrel
2008Nowakowska
Anna Maria
Monografia sołectwa Lubstówprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2008Nowak
Justyna Mirosława
Monografia sołectwa Popielawyprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2008Nowicka
Gabriela Elżbieta
Monografia geograficzna kwartału ulic: Piotkowska - J. Tuwima - H. Sienkiewicza - Nawrotprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Szymon Marcińczak
2008Ozga
Aleksandra Anna
Środowisko przyrodnicze okolic Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" ze szczególnym uwzględnieniem zmian wywołanych antropopresjądr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2008Paderewski
Jarosław Paweł
Monografia sołectwa Czyżemindr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Anna Janiszewska
2008Pałyska
Damian
Monografia geograficzna kwartału ulic: 6 Sierpnia - Piotrkowska - A.Struga - Aleja Kościuszkiprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2008Paszkiewicz
Jacek
Środowisko geograficzne okolic Rząsawydr Arkadiusz Niewiadomski
dr Wojciech Tołoczko
2008Pawlak
Marta Karolina
Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie górnego odcinka doliny Bobrówkiprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
dr Arkadiusz Jaksa
2008Piątek
Paulina Martyna
Monografia sołectwa Wykno w gminie Ujazddr Wojciech Retkiewicz
2008Pietras
Paulina Agata
Monografia geograficzna kwartału ulic: L. Zamenhofa - Piotrkowska - Al. A. Mickiewicza - Al. T.Kościuszkiprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2008Platokos
Beata
Monografia sołectwa Bocheńprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2008Racka
Dorota
Monografia gminy Młodzieszyndr Piotr Piotrowski
dr Włodzimierz Pawlak
2008Radecka
Aleksandra
Monografia geograficzna sołectwa Piętno w gminie Tuliszków (powiat turecki)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2008Rybarczyk
Rafał Piotr
Monografia geograficzna sołectwa Pawłówekdr Anna Janiszewska
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2008Sadowska
Agnieszka Dorota
Monografia geograficzna Nadleśnictwa Smardzewice ze szczególnym uwzględnieniem Tomaszowskiej Kopalni Surowców Mineralnych "Biała Góra"dr Piotr Piotrowski
dr Włodzimierz Pawlak
2008Ścibiorek
Krzysztof
Monografia sołectwa Różyca - Żakowicedr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2008Siekacz
Renata
Monografia geograficzna Kanału Ślesińskiegodr Piotr Piotrowski
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2008Sieroń
Łukasz
Walory krajobrazowe obszaru na południowy wschód od Olsztyna k/Częstochowydr Piotr Piotrowski
dr Włodzimierz Pawlak
2008Skrobecka
Elżbieta
Monografia sołectwa Wadlewdr Anna Janiszewska
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2008Śliwka
Andrzej Józef
Monografia środowiska przyrodniczego okolic Opocznadr Wojciech Tołoczko
dr Arkadiusz Niewiadomski
2008Sobkiewicz
Łukasz Konrad
Monografia sołectwa Dalkówprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2008Sokołek
Aneta Helena
Charakterystyka środowiska geograficznego Strońska i okolicdr Anna Trawczyńska
dr Wojciech Tołoczko
2008Śpionek
Krzysztof Stanisław
Charakterystyka fizyczno-geograficzna doliny dolnej Dobrzynkidr Elżbieta Papińska
dr hab. Jan Degirmendžić
2008Sumera
Iga Marta
Monografia geograficzna sołectwa Domaniewice w gminie Domaniewice (powiat łowicki)prof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2008Szadkowski
Marcin Jacek
Monografia geograficzna sołectwa Erazmów-Lisowice w gminie Koluszki (powiat łódzki wschodni)prof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2008Szczepaniak
Damian
Monografia geograficzna sołectwa Strzygi w gminie Chodecz (powiat włocławski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2008Szenfeld
Michał Marek
Monografia geograficzna doliny Miazgi na południe od Justynowadr Włodzimierz Pawlak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2008Szpakowski
Aleksander Paweł
Środowisko przyrodnicze doliny Borchówki w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkichdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2008Szpak
Agnieszka Aneta
Monografia geograficzna Złotoryidr Sławomir Kobojek
dr Marcin Jaskulski
2008Szustka
Marcin
Monografia geograficzna wsi Janinów i okolicdr Anna Trawczyńska
dr Stanisław Krysiak
2008Szymański
Karol
Środowisko geograficzne okolicy Brużyca Wielkadr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2008Tkaczyk
Magdalena
Monografia geograficzna sołectwa Tomczyce w gminie Mogielnica (powiat grójecki)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2008Tomczyk
Agnieszka
Monografia sołectwa Spaładr Stanisław Mordwa
2008Trawińska
Karolina Ewa
Lasy obszaru gminy Łódź. Uwarunkowania przyrodnicze i antropogeniczneprof. dr hab. Zbigniew Klajnert
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2008Trojanowski
Jakub Stanisław
Monografia geograficzna sołectwa Szynkielew w gminie Pabianice (powiat pabianicki)prof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2008Tronina
Olga
Monografia geograficzna okolic górnego biegu Moszczenicydr Władysław Baliński
dr Stanisław Krysiak
2008Uzarczyk
Judyta
Monografia sołectwa Józefówdr Anna Janiszewska
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2008Wawrzyniak
Paula Karolina
Monografia sołectwa Dąbrówkadr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Anna Janiszewska
2008Weber
Dorota Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Brzykówdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2008Węgrzyn
Łukasz Tomasz
Monografia geograficzna sołectwa Zelówek w gminie Zelówdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2008Witczak
Katarzyna
Monografia geograficzna obszaru położonego na północ od Justynowa ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu przyrody "Gałków"dr Włodzimierz Pawlak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2008Witecki
Janusz Bernard
Monografia geograficzna sołectwa Sławno w gminie Sławno (powiat opoczyński)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2008Włodarczyk
Edyta Anna
Monografia geograficzna sołectwa Rzechta Drużbińska w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
prof. dr hab. Mykoła Habrel
2008Włodarczyk
Piotr Tomasz
Monografia geograficzna sołectwa Wyrębów w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2008Wojda
Iwona Maria
Monografia geograficzna sołectwa Mroczków w gminie Bliżyn (powiat skarżyski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2008Woźniak
Milena
Monografia geograficzna doliny Białki w okolicach miejscowości Babsk ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu przyrody "Babsk"dr Włodzimierz Pawlak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2008Wudarczyk
Waldemar Marcin
Monografia geograficzna sołectwa Wrzos w gminie Przytyk (powiat radomski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2008Wujek
Katarzyna Natalia
Monografia geograficzna okolic Smardzewa koło Kłockadr Władysław Baliński
dr Stanisław Krysiak
2008Wyłuda
Tomasz
Monografia geograficzna sołectwa Grabowo w gminie Grabowo (powiat koleński)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2008Zaręba
Szczepan Jan
Monografia geograficzna doliny Maliny z uwzględnieniem zmian wywołanych antropopresją (na wybranych przykładach)dr Włodzimierz Pawlak
dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
2008Zieliński
Mariusz Rafał
Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie doliny Luciąży od zbiornika Cieszanowickiego do Dąbrówkidr Arkadiusz Jaksa
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2008Ziętek
Natalia
Przemiany środowiska geograficznego związane z pracą KWB "Adamów"dr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2008Żołnowska
Aldona Beata
Monografia geograficzna sołectwa Kalinów w gminie Strykówprof. dr hab. Andrzej Rykała
prof. dr hab. Mariusz Kulesza
2009Bagrowski
Mateusz Tadeusz
Monografia geograficzna sołectwa Puczniew (gmina Lutomiersk, powiat pabianicki)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2009Banasiak
Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Chajczynydr Wojciech Retkiewicz
dr Marcin Jaskulski
2009Bis
Mateusz Daniel
Monografia geograficzna okolic Nowego Glinnikadr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2009Błaszczyk
Łukasz Piotr
Monografia sołectwa Jaskółki w gminie Raszkówdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2009Bobrowska
Joanna
Studnie publiczne Konina - monografia geograficznaprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Piotr Moniewski
2009Borowik
Remigiusz Emanuel
Monografia geograficzna okolic wsi Rączkidr hab. Jan Degirmendžić
dr Żaneta Papiernik
2009Brzękowska
Marta Teresa
Ujęcia wody Aleksandrowa i Konstantynowa Łódzkiegodr Piotr Moniewski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2009Brzezicka
Anna Florentyna
Monografia sołectwa Bujny Szlacheckiedr Wojciech Retkiewicz
dr Marcin Jaskulski
2009Brzeziński
Dominik
Monografia sołectwa Kociszewdr Wojciech Retkiewicz
dr Marcin Jaskulski
2009Brzycki
Przemysław
Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie doliny rzeki Pisiprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2009Buda
Edyta
Monografia sołectwa Przykonadr Anna Janiszewska
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2009Budziak
Sylwia
Monografia sołectwa Kowale Księżedr Anna Janiszewska
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2009Bułeczka
Kamila Teresa
Monografia zespołu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Zduńskiej Woliprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2009Chrzanowska
Aneta
Monografia sołectwa Karczmydr Wojciech Retkiewicz
dr Marcin Jaskulski
2009Chudy
Michał
Walory przyrodnicze i kulturowe obszaru położonego na południowy-zachód od Aleksandrowa Łódzkiegodr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2009Cichocka
Aneta Paulina
Monografia sołectwa Jamborekdr Wojciech Retkiewicz
dr Marcin Jaskulski
2009Czarnecki
Wiktor Piotr
Monografia geograficzna okolic Brzeźniadr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Mariusz Siedlecki
2009Czempińska
Małgorzata Aleksandra
Monografia geograficzna kwartału ulic: Piotrkowskiej - J. Tuwima- H. Sienkiewicza - S. Moniuszkiprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2009Depta
Karolina Jolanta
Monografia geograficzna kwartału ulic: Ks. I. Skorupki - Piotrkowska - Czerwona - Wólczańskaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2009Dyoniziak
Ewelina Maria
Monografia geograficzna sołectwa Marzenindr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2009Dziewulska
Sylwia Barbara
Monografia geograficzna osiedla Montwiłła Mireckiego w Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2009Fiks
Justyna Maria
Monografia sołectwa Parzno w gminie Klukidr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2009Gajewczyk
Wiktor
Monografia geograficzna sołectwa Karnice w gminie Poddębice, powiat Poddębicedr Jacek Nalewajko
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2009Gawroński
Kamil
Monografia geograficzna sołectwa Dzierżązna w gminie Zadzimdr Jacek Nalewajko
dr Bartosz Bartosiewicz
2009Glinka
Daria Katarzyna
Monografia geograficzna kwartału ulic: Radwańska - Piotrkowska - Ks. I. Skorupki-Wólczańskaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2009Gniwecka
Magdalena
Charakterystyka środowiska geograficznego i walory turystyczne okolic Chodczadr Stanisław Krysiak
dr Wojciech Tołoczko
2009Gołębiewska
Monika Ewa
Monografia geograficzna kwartału ulic: Piotrkowska - Brzeźna - Sienkiewicza - Tymienieckiegoprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2009Gołygowski
Krzysztof
Monografia geograficzna sołectwa Kraski (gmina Świnice Warckie, powiat łęczycki)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2009Goworek
Marcin Michał
Kompleksowa charakterystyka środowiska geograficznego okolic wsi Wiadernodr Władysław Baliński
dr Anna Majchrowska
2009Grabarz
Natalia
Monografia sołectwa Pukawica w gminie Zelówdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2009Gralewska
Sylwia
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Strzegocinadr Wojciech Tołoczko
dr Anna Trawczyńska
2009Gula
Anna
Monografia geograficzna okolic Mirosławicdr Anna Trawczyńska
dr Wojciech Tołoczko
2009Gutowska
Magdalena
Monografia geograficzna kwartału ulic: Piotrkowska - Nawrot - H. Sienkiewicza - al. J. Piłsudskiegoprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2009Hamera
Małgorzata Bogumiła
Monografia geograficzna sołectwa Pogorzałe Ługi w gminie Rokiciny, powiat Tomaszów Mazowieckidr Katarzyna Milewska-Osiecka
dr Bartosz Bartosiewicz
2009Jakiel
Urszula Jolanta
Monografia sołectwa Zgórze w gminie Miastków Kościelnydr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2009Janiak
Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Strumiany w gminie Burzenin, powiat Sieradzdr Katarzyna Milewska-Osiecka
dr Bartosz Bartosiewicz
2009Jeziorska
Karolina Regina
Monografia okolic wsi Zofiówkadr Żaneta Papiernik
dr hab. Jan Degirmendžić
2009Johanowicz
Aneta Magdalena
Monografia geograficzna kwartału ulic: Piotrkowska - Wigury - Sienkiewicza - Brzeźnaprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2009Jurkiewicz
Dariusz Janusz
Monografia geograficzna sołectwa Balin w gminie Poddębicedr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Anna Janiszewska
2009Klich
Paulina Sylwia
Środowisko geograficzne Rosanowa i okolicdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2009Klimczak
Radosław Konrad
Nieciecz - monografia geograficznadr Piotr Moniewski
dr Adam Bartnik
2009Kluska
Paweł Wawrzyniec
Środowisko przyrodnicze i działalność człowieka na obrzeżeniu odkrywki bełchatowskiej w rejonie Czubatej Góryprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Jaksa
2009Kolasa
Marta Joanna
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Baryczy nad Grabiądr Marek Walisch
dr Maciej Ziułkiewicz
2009Komor
Sylwia Magdalena
Środowisko przyrodnicze rezerwatu "Węże" na Wyżynie Wieluńskiejdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2009Koperska
Beata Barbara
Ujęcie wody pitnej "Miłaczki" w Radomsku - monografia geograficznaprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Piotr Moniewski
2009Kotecka
Magdalena Maria
Monografia geograficzna wsi Czatolin i okolicdr Władysław Baliński
dr Stanisław Krysiak
2009Kowalczyk
Błażej Jacek
Monografia geograficzna Rudzkiej Górydr Piotr Moniewski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2009Kowalska
Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Pawłowa w gminie Zelówdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2009Kubiak
Katarzyna Dorota
Charakterystyka środowiska geograficznego i walory turystyczne okolic Zgniłego Błotadr Maciej Ziułkiewicz
dr Marek Walisch
2009Kulesza
Piotr Sławomir
Środowisko przyrodnicze Lasu Wiączyńskiegodr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2009Kurasik
Dominika Róża
Monografia wsi Bukowina Tatrzańskadr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2009Kurzysz
Łukasz Marcin
Monografia sołectwa Wrzask - Bronindr Anna Janiszewska
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2009Łaszczewski
Jakub Michał
Zbiorniki wodne Brzezin - monografia geograficznadr hab. Edmund Tomaszewski
dr Piotr Moniewski
2009Ledzion
Michał Sebastian
Monografia sołectwa Ciołekdr Anna Janiszewska
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2009Lehman
Jakub Karol
Walory przyrodnicze i rekreacyjne zbiornika "Rochna"prof. dr hab. Paweł Jokiel
dr hab. Edmund Tomaszewski
2009Lewandowska
Paulina
Monografia geograficzna Jeziora Ślesińskiegodr hab. Edmund Tomaszewski
dr Piotr Moniewski
2009Lodowski
Piotr Paweł
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Rydzynekdr Stanisław Krysiak
dr Wojciech Tołoczko
2009Łuczak
Justyna Teresa
Ujęcie wody pitnej "Chojny" - monografia geograficznaprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Piotr Moniewski
2009Łuszczyński
Bartosz
Środowisko przyrodnicze i działalność człowieka pomiędzy Ozorkowem a Dalikowemprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Sławomir Kobojek
2009Macjewicz
Rafał
Monografia geograficzna sołectwa Dubicze Cerkiewne (gmina Dubicze Cerkiewne, powiat hajnowski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2009Madaj
Katarzyna Ewa
Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie doliny Warty w okolicach zbiornika Jeziorskoprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Jaksa
2009Małkowska
Katarzyna
Charakterystyka środowiska geograficznego i walory turystyczne okolic Spychowa w Puszczy Piskiejdr Marek Walisch
dr Maciej Ziułkiewicz
2009Maluga
Ewelina
Monografia sołectwa Mniewo w gminie Olszówkadr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2009Matusiak
Jakub Dariusz
Monografia sołectwa Pszczółkidr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2009Melon
Paweł Piotr
Uwarunkowania środowiskowe kompleksu leśnego we wschodniej części nadleśnictwa bełchatowskiegodr Arkadiusz Jaksa
dr Sławomir Kobojek
2009Mendyk
Grzegorz
Monografia sołectwa Zagłoba (gmina Stryków)dr Anna Janiszewska
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2009Mikas
Katarzyna Paulina
Walory przyrodnicze i rekreacyjne Zbiornika "Wawrzkowizna"dr Adam Bartnik
dr hab. Edmund Tomaszewski
2009Milczarek
Elżbieta Monika
Monografia geograficzna kwartału ulic: Mickiewicza - Piotrkowska - Żwirki - Kościuszkiprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2009Miszkiewicz
Magdalena Karolina
Monografia sołectwa Łaznówdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2009Misztela
Zbigniew
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Tomawydr Stanisław Krysiak
dr Wojciech Tołoczko
2009Mizera
Seweryn Krzysztof
Środowisko przyrodnicze gminy Widawadr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2009Miziołek
Adam Szymon
Warunki naturalne i zagospodarowanie Góry Kamieńsk Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów"prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Jaksa
2009Mołojec
Monika
Walory przyrodnicze i rekreacyjne Zbiornika "Tatar"dr Piotr Moniewski
prof. dr hab. Paweł Jokiel
2009Niedzielski
Kamil Bogumił
Charakterystyka środowiska geograficznego górnej części dorzecza Wolbórkidr Stanisław Krysiak
dr Arkadiusz Niewiadomski
2009Nowosiad
Martyna
Monografia sołectwa Błonie w gminie Łęczycadr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2009Olak
Ewelina Anna
Rezerwat "Torfowisko Rąbień" - monografia przyrodniczadr Adam Bartnik
prof. dr hab. Paweł Jokiel
2009Olczak
Rafał Kamil
Monografia geograficzna sołectwa Solca Wielka w gminie Ozorkówprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2009Olejnik
Wioleta Julia
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Lutomierskadr Maciej Ziułkiewicz
dr Marek Walisch
2009Ordziński
Piotr
Monografia geograficzna sołectwa Kiełczówka w gminie Moszczenicadr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2009Orzechowska
Aldona
Środowisko geograficzne Puszczy Kozienieckiej w okolicach Jedlnidr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2009Owczarek
Barbara Maria
Monografia przyrodnicza uroczyska Święte Ługi w Kotlinie Szczercowskiejdr Sławomir Kobojek
dr Arkadiusz Jaksa
2009Owczarek
Dorota Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Popielawy w gminie Rokicinydr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2009Pacholski
Janusz
Monografia geograficzna sołectwa Ponętów Górny Pierwszy w gminie Olszówka, powiat Koło (województwo wielkopolskie)dr Bartosz Bartosiewicz
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2009Parszewski
Krzysztof
Monografia geograficzna sołectwa Gąsawy Rządowe Niwy w gminie Jastrząb, powiat Szydłowiec (woj. mazowieckie)dr Bartosz Bartosiewicz
dr Jacek Nalewajko
2009Paszkiewicz
Jakub Paweł
Monografia sołectwa Tychów, gminy Czarnocinprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2009Pawlik
Monika Paula
Monografia geograficzna kwartału ulic: Piotrkowska - Al. J. Piłsudskiego - H.Sienkiewicza - S. Wiguryprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2009Pęczak
Michał Adam
Monografia sołectwa Rękoraj w gminie Moszczenica w powiecie piotrkowskim w województwie łódzkimdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2009Pękacz
Rafał
Monografia geograficzna sołectwa Piła (gmina Końskie)dr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2009Pękała
Agnieszka Monika
Walory przyrodnicze i rekreacyjne zalewu "Borki" w Radomiuprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr hab. Edmund Tomaszewski
2009Piątek
Ilona Barbara
Zbiornik "Próba" - monografia geograficznadr Piotr Moniewski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2009Piestrzeniewicz
Marta Olga
Środowisko geograficzne okolic Kalinowadr Władysław Baliński
dr Stanisław Krysiak
2009Pietras
Adam Tomasz
Prognoza zmian środowiskowych związanych z budową drogi S-14dr Arkadiusz Jaksa
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2009Pietruszczak
Małgorzata Anita
Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie doliny Słudwiprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
dr Sławomir Kobojek
2009Pietrzyk
Dariusz Sylwester
Środowisko przyrodnicze i działalność człowieka w okolicy Księżych Młynów nad Wartądr Sławomir Kobojek
dr Arkadiusz Jaksa
2009Plichta
Aleksandra Wioleta
Monografia sołectwa Wąkczew w gminie Łęczycadr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2009Podlaszczuk
Łukasz Filip
Monografia sołectwa Budy Dłutowskiedr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Anna Janiszewska
2009Polański
Paweł Marek
Monografia sołectwa Pilawy w gminie Sadkowicedr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Anna Janiszewska
2009Prusinowski
Dawid Łukasz
Monografia sołectwa Rokitnicadr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Anna Janiszewska
2009Radziun
Wojciech Grzegorz
Monografia geograficzna okolic wsi Zielęcice (dolina Grabi)dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2009Rajczak
Agata Ada
Monografia sołectwa Lubień w gminie Łęczycadr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2009Rajewski
Rafał Jan
Monografia sołectwa Wola Pszczółeckadr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2009Rakoczy
Monika
Monografia geograficzna sołectwa Kolonia Pożdżenice w gminie Zelówdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2009Rau
Konrad Piotr
Monografia geograficzna sołectwa Mielinek ( gmina Chodecz, powiat włocławski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2009Romanowska
Kamila Izabela
Monografia geograficzna sołectwa Rawicz w gminie Drużbicedr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2009Rosiak
Radosław Bartosz
Monografia geograficzna sołectwa Mikulice (gmina Dobra, powiat turecki)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2009Rybicka
Anna Agnieszka
Monografia sołectwa Gorzkowice w gminie Gorzkowicedr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2009Rzętkiewicz
Jędrzej Ignacy
Monografia geograficzna sołectwa Babydr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2009Ścibek
Anna
Monografia geograficzna sołectwa Białusny Lasek (gmina Myszyniec, powiat ostrołęcki)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2009Sękulski
Piotr Jerzy
Monografia geograficzna sołectwa Skęczniew (gmina Dobra, powiat turecki)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2009Sitkowska
Sylwia Karolina
Monografia geograficzna okolic wsi Nowostawy Dolnedr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2009Skwierczyńska
Paulina Aleksandra
Monografia geograficzna sołectwa Bukowiec Opoczyńskidr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2009Śliwiak
Maria
Monografia geograficzna okolic wsi Dobre (województwo kujawsko-pomorskie)dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2009Słocińska
Anna
Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa epoki kamienia w Borach Tucholskichdr Arkadiusz Jaksa
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2009Słomka
Olga Agnieszka
Środowisko przyrodnicze i działalność człowieka w okolicach Rawy Mazowieckiejprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Jaksa
2009Smykała
Przemysław Dariusz
Środowisko geograficzne Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu"prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Jaksa
2009Sobutka
Karolina Agnieszka
Monografia sołectwa Leźnica Mała w gminie Łęczycadr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2009Sołdon
Marek
Walory przyrodnicze i kulturowe okolic rezerwatu Popieńdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2009Spychała
Milena Izabela
Monografia sołectwa Wichrów w gminie Łęczycadr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2009Stanisławczyk
Beata Małgorzata
Wybrane stawy parkowe w północnej części Łodzi - monografia przyrodniczaprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Adam Bartnik
2009Stasiak
Magdalena Aneta
Środowisko geograficzne okolic Gostyninadr Sławomir Kobojek
dr Arkadiusz Jaksa
2009Stawicki
Łukasz Karol
Monografia geograficzna sołectwa Kałów w gminie Poddębice, powiat Poddębicedr Jacek Nalewajko
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2009Stępień
Piotr Michał
Struktura przestrzenna pozarolniczej działalności gospodarczej w mieście i gminie Strykówprof. dr hab. Tadeusz Marszał
dr Jacek Nalewajko
2009Strąkowska
Paulina Anna
Monografia geograficzna sołectwa Sworawa w gminie Poddębice, powiat Poddębicedr Jacek Nalewajko
dr Bartosz Bartosiewicz
2009Sujecka
Justyna
Monografia geograficzna sołectwa Karlindr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2009Świnoga
Aleksandra Łucja
Monografia geograficzna okolic Ślądkowicdr Władysław Baliński
dr Stanisław Krysiak
2009Szczepaniak
Małgorzata Karolina
Monografia geograficzna sołectwa Łaniętadr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2009Szczesio
Anna Maria
Walory przyrodnicze i kulturowe obszaru ujściowego Grabi do Widawkidr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2009Szymański
Arkadiusz Grzegorz
Monografia geograficzna okolic Daszynydr Żaneta Papiernik
dr hab. Jan Degirmendžić
2009Szymczak
Damian Sławomir
Monografia geograficzna sołectwa Wilczków w gminie Poddębice, powiat Poddębicedr Jacek Nalewajko
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2009Szymczak
Lidia Ewa
Monografia geograficzna sołectwa Borysławice Zamkowe w gminie Grzegorzew, powiat Koło (województwo wielkopolskie)dr Bartosz Bartosiewicz
dr Jacek Nalewajko
2009Terczyńska
Telimena Marcelina
Walory przyrodnicze i kulturowe fragmentu Wyżyny Wieluńskiej w okolicach Toporowadr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2009Tomalka
Agnieszka Anna
Monografia geograficzna sołectwa Topola Królewska w gminie Łęczycadr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2009Tomczyk
Paweł
Monogarfia geograficzna wsi Wąwał i okolicdr Arkadiusz Niewiadomski
dr Wojciech Tołoczko
2009Uciński
Damian Paweł
Monografia geograficzna sołectwa Tarnowa w gminie Poddębice, powiat Poddębicedr Jacek Nalewajko
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2009Walaszczyk
Rafał Krzysztof
Monografia sołectwa Sierosław w gminie Moszczenicadr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2009Wardyńska
Magdalena
Ujęcia wód mineralnych w uzdrowisku Wieniec-Zdrój - monografia geograficznadr Piotr Moniewski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2009Wasilewski
Piotr Michał
Wybrane stawy parkowe w południowej części Łodzi - monografia przyrodniczaprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Adam Bartnik
2009Wawrzyniak
Sylwia
Charakterystyka środowiska geograficznego środkowego odcinka rzeki Pilsidr Arkadiusz Niewiadomski
dr Stanisław Krysiak
2009Wierzejska
Magdalena
Monografia geograficzna sołectwa Trzebieszów Drugi w gminie Trzebieszów, powiat Łuków (województwo lubelskie)dr Katarzyna Milewska-Osiecka
dr Jacek Nalewajko
2009Winciorek
Paweł
Młyny wodne na Rawceprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Adam Bartnik
2009Wit
Tomasz
Monografia geograficzna sołectwa Józefów Kolonia w gminie Poddębicedr Katarzyna Milewska-Osiecka
dr Bartosz Bartosiewicz
2009Wróbel
Marta
Monografia sołectwa Ostrów w gminie Opocznodr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2009Wysocka
Małgorzata
Monografia geograficzna sołectwa Golice w gminie Poddębice, powiat Poddębicedr Bartosz Bartosiewicz
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2009Zaraś
Marta Anna
Monografia geograficzna sołectwa Michałówdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2009Zasowski
Przemysław Jakub
Monografia geograficzna sołectwa Nowy Dwór Parcela (gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2009Zawlik
Marcin Tomasz
Monografia sołectwa Nowy Pudłów w gminie Poddębicedr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Anna Janiszewska
2009Zeler
Joanna
Monografia geograficzna okolic Góry Zborówdr hab. Jan Degirmendžić
dr Stanisław Krysiak
2009Zeler
Mariusz
Monografia geograficzna okolic Białobrzegówdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2009Ziarniak
Anna
Monografia geograficzna okolic Małkowadr Władysław Baliński
dr Anna Majchrowska
2009Zmuda
Trzebiatowska Olga Anna
Monografia geograficzna sołectwa Borowy Młyn (gmina Lipnica, powiat bytowski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Andrzejak
Karol Krzysztof
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Kuźnicy Zagrzebskiejdr Arkadiusz Niewiadomski
dr Wojciech Tołoczko
2010Balcerak
Dorian Marcin
Środowisko geograficzne wsi Wola Olszowaprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
dr Arkadiusz Jaksa
2010Balcerzak
Marta
Monografia geograficzna sołectwa Arkadia w gminie Nieborów (powiat łowicki)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Barwas
Anna Grażyna
Monografia sołectwa Radoszewicedr Anna Janiszewska
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2010Białczak
Aneta Maria
Charakterystyka środowiska geograficznego doliny Warty w okolicach Spycimierzadr Stanisław Krysiak
dr hab. Jan Degirmendžić
2010Bielas
Michał
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Kopalni Piasku Kwarcowego "Grudzeń Las"dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2010Biernacki
Bartłomiej Piotr
Monografia geograficzna sołectwa Kopanka w gminie Nowosolna (powiat łódzki wschodni)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Binczyk
Piotr Zbigniew
Monografia geograficzna sołectwa Jawor w gminie Zelówdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2010Birecka
Beata Marta
Charakterystyka środowiska geograficznego doliny Rawki w okolicy wsi Ruda i Samicedr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Czesław Kłysik
2010Błaszczyk
Karolina Anna
Monografia geograficzna sołectwa Kosów w powiecie piotrkowskimprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2010Bobrek
Katarzyna Karolina
Środowisko fizycznogeograficzne wschodniej części Równiny Piotrkowskiejprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2010Bogutczak
Paweł
Środowisko geograficzne obszaru między Bzurą a Nerem na zachód od Łodziprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2010Borkowski
Michał Bogusław
Monografia geograficzna kwartału ulic: Żwirki-Piotrkowska-Radwańska-Kościuszkiprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2010Buda
Agnieszka
Monografia geograficzna bloku mieszkalnego przy ul. Marysińskiej 54/60 w Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2010Budkowska
Maria Emilia
Monografia geograficzna sołectwa Kębilny w gminie Zgierz (powiat zgierski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Burdyka
Krzysztof
Monografia geograficzna sołectwa Lwówek w gminie Sanniki (powiat gostyniński)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Chmielewska
Agata Halina
Możliwości wykorzystania gier dydaktycznych na lekcjach przyrodyprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2010Cieślak
Anna Helena
Środowisko przyrodnicze pagórków pomiędzy Łodzią a Bełchatowemprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Jaksa
2010Ciupa
Paweł Adam
Monografia geograficzna sołectwa Łęka w gminie Łęczycadr Danuta Walkiewicz
2010Cybulski
Marcin Adam
Monografia geograficzna bloku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 6 w Pabianicachprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2010Cyran
Iwona Anna
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Strońskadr Arkadiusz Niewiadomski
dr Wojciech Tołoczko
2010Czajka
Paulina Elżbieta
Monografia geograficzna sołectwa Kolonia Łęka w gminie Łęczycaprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2010Czesny
Marcin Adam
Monografia geograficzna sołectwa Psary w gminie Bielawydr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2010Dałek
Anna
Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie obszaru między Kutnem i Oporowemprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
dr Sławomir Kobojek
2010Durecka
Izabela Anita
Zagospodarowanie sołectwa Stanisławów, gmina Uniejów powiat Poddębicedr Jacek Nalewajko
dr Bartosz Bartosiewicz
2010Durecki
Tomasz Piotr
Zagospodarowanie sołectwa Skotniki, gmina Uniejów powiat Poddębicedr Jacek Nalewajko
dr Bartosz Bartosiewicz
2010Dusza
Krzysztof Paweł
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Kęblindr Wojciech Tołoczko
dr Arkadiusz Niewiadomski
2010Dzielawski
Mateusz
Monografia geograficzna sołectwa Kuźnica Kiedrzyńska w gminie Mykanówdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2010Dziubek
Łukasz Krzysztof
Monografia geograficzna sołectwa Sobocka Wieś w gminie Bielawydr hab. Jan Degirmendžić
dr hab. Marek Barwiński
2010Fater
Krystian Bogdan
Monografia sołectwa Gręboszów w gminie Drużbicedr Anna Janiszewska
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2010Firlej
Joanna Maria
Monografia geograficzna sołectwa Walewice w gminie Bielawydr hab. Agnieszka Rochmińska
dr hab. Marek Barwiński
2010Frankenberg
Aleksandra
Prognoza zmian w środowisku w wyniku budowy autostrady A1 na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkichprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Sławomir Kobojek
2010Galant
Aleksandra Blanka
Monografia geograficzna sołectwa Wola Kałkowa w gminie Bedlnodr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2010Geller
Łukasz Andrzej
Monografia geograficzna sołectwa Chlewiska w gminie Chlewiska (powiat szydłowiecki)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Gil
Łukasz
Monografia geograficzna sołectwa Zawada w gminie Łęczycaprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2010Glińska
Anna Emilia
Głowno jako obiekt dydaktyczny - propozycje zajęć terenowychprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2010Golnik
Edyta Agnieszka
Osadnictwo Żuław na tle środowiska przyrodniczegodr Arkadiusz Jaksa
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2010Grabowski
Paweł
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Skoszew Starychdr Wojciech Tołoczko
dr Anna Trawczyńska
2010Grochala
Joanna
Środowisko fizycznogeograficzne okolic Skierniewicdr Sławomir Kobojek
dr Arkadiusz Jaksa
2010Hałaszkiewicz
Piotr Krzysztof
Monografia geograficzna sołectwa Masłowice w gminie Masłowicedr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2010Hejman
Milena Władysława
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic wsi Pruszków ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju turystyki aktywnejdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Czesław Kłysik
2010Iwańska
Anna Maria
Monografia geograficzna sołectwa Dąbrowa Widawska w gminie Widawa (powiat łaski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Jaciubek
Sylwia
Wybór możliwości wykorzystania fragmentów reportaży Ryszarda Kapuścińskiego, jako tekstów źródłowych w nauczaniu geografii w szkole średniej i gimnazjumprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2010Jakubczyk
Łukasz Kamil
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Michałowadr Anna Trawczyńska
dr Stanisław Krysiak
2010Janiszewska
Anna Agnieszka
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Starachowic (województwo świętokrzyskie)dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Czesław Kłysik
2010Jaros
Agnieszka Beata
Realizacja nowych wymagań programowych w wybranych podręcznikach do geografii dla klasy 1 gimnazjumprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2010Jarząbek
Adam
Monografia geograficzna sołectwa Kiernozia w gminie Kiernozia (powiat łowicki)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Jasion
Anna
Mapa jako źródło wiedzy geograficznej i środek kształtowania umiejętności uczniów w gimnazjumprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2010Jóźwik
Michał Emil
Monografia geograficzna sołectwa Lubochnia Górki w gminie Lubochniadr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2010Juszko
Dawid Jan
Monografia geograficzna sołectwa Osinów Dolny w gminie Cedyniadr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2010Kałczak
Dominika
Zagospodarowanie wsi Pęgów, gmina Uniejów, powiat Poddębice, województwo łódzkiedr Anna Wojnarowska
dr Jacek Nalewajko
2010Karlińska
Dominika Anna
Monografia geograficzna okolic wsi Nowe Chrustydr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Czesław Kłysik
2010Kazimierczak
Klaudia Natalia
Zagospodarowanie wsi Wielenin, gmina Uniejów, powiat Poddębice, województwo łódzkiedr Anna Wojnarowska
dr Bartosz Bartosiewicz
2010Kędziora
Aneta Paulina
Środowisko geograficzne okolic Łowiczadr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2010Kędziora
Karolina Katarzyna
Analiza zmian w środowisku przyrodniczym doliny Pilicy między Sulejowem a Inowłodzemprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Sławomir Kobojek
2010Kikosicka
Katarzyna
Monografia sołectw Dąbrowice I, II, III w gminie Dąbrowicedr Anna Janiszewska
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2010Klimek
Anna Maria
Dobór i przykłady wykorzystania w nauczaniu geografii tekstów źródłowych zaczerpniętych z publikacji Wojciecha Cejrowskiegoprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2010Kociak
Magdalena Paulina
Zagospodarowanie sołectwa Felicjanów, gmina Uniejów, powiat Poddębice, województwo łódzkiedr Anna Wojnarowska
dr Bartosz Bartosiewicz
2010Kośmider
Wioletta Joanna
Monografia geograficzna sołectwa Strzebieszew w gminie Domaniewice (powiat łowicki)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Kowalczyk
Michał Jarosław
Monografia geograficzna solectwa Marywil w gminie Bielawydr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2010Kowalska
Agnieszka Katarzyna
Środowisko przyrodnicze okolic Plichtowaprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2010Kowalska
Martyna Barbara
Monografia geograficzna sołectwa Mikołajew w gminie Łęczycaprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2010Krajewska
Weronika Jadwiga
Monografia geograficzna sołectwa Gospodarz w gminie Rzgów (powiat łódzki wschodni)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Krawentek
Robert Piotr
Monografia sołectwa Srock w gminie Moszczenicadr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2010Królik
Natalia Olga
Propozycje ścieżek dydaktycznych w okolicach Skierniewic przydatnych w edukacji geograficznej i regionalnej w gimnazjumprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2010Kubacki
Marcin
Charakterystyka środowiska geograficznego i walory turystyczne okolic Debrznadr Stanisław Krysiak
dr Anna Majchrowska
2010Kubiak
Małgorzata Marta
Środowisko geograficzne okolic Smardzewadr Anna Majchrowska
dr Anna Trawczyńska
2010Kurzaj
Karol Piotr
Monografia geograficzna sołectwa Skarżyn w gminie Kawęczyndr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2010Kurzynoga
Marta Maria
Monografia geograficzna bloku mieszkalnego przy ul. Michała 10 w Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2010Kwiatkowski
Marcin
Monografia geograficzna bloku mieszkalnego przy ul. Morcinka 4 w Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2010Kwiatkowski
Piotr Marek
Monografia geograficzna sołectwa Kościuszków - Władysławów w gminie Łąckdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2010Lalek
Bogusława
Nauczanie "Przyrody" w szkole wiejskiej i miejskiej - analiza porównawczaprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2010Lasocki
Łukasz Janusz
Charakterystyka środowiska geograficznego wsi Dzieżązna i okolicdr Marek Walisch
dr Anna Majchrowska
2010Lorent
Klaudia Katarzyna
Zagospodarowanie wsi Dąbrowa, gmina Uniejów, powiat Poddębice, województwo łódzkiedr Stanisław Kozłowski
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2010Ludwisiak
Katarzyna Anna
Środowisko przyrodnicze doliny Popradu między Piwniczną-Zdrój a Rytremdr Sławomir Kobojek
dr Arkadiusz Jaksa
2010Maciejewska
Agnieszka
Zagospodarowanie wsi Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna powiat Ciechanówdr Bartosz Bartosiewicz
dr Jacek Nalewajko
2010Maciejewska
Paulina
Możliwości wykorzystania komputera i zasobów Internetu w realizacji wybranych wymagań programowych z zakresu przyrody i geografii w gimnazjumprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2010Mądry
Artur Piotr
Monografia geograficzna sołectwa Czarnocin I w gminie Czarnocin (powiat piotrkowski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Mankiewicz
Marta Agnieszka
Monografia sołectwa Głupice w gminie Drużbicedr Anna Janiszewska
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2010Markowska
Agata Paulina
Monografia geograficzna bloku mieszkalnego przy ul. Milionowej 259 w Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2010Matczak
Piotr Wiktor
Monografia geograficzna sołectwa Kurówek w gminie Zelówdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2010Michalska
Emilia
Możliwość wykorzystania czasopisma National Geographic (z lat 2000-2008) na lekcjach geografii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnejprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2010Morawska
Joanna Krystyna
Monografia geograficzna sołectwa Siedlec w gminie Łęczycaprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2010Mroczkowski
Kamil
Monografia geograficzna sołectwa Nowe Krasnodęby w gminie Aleksandrów Łódzkiprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2010Nisztuk
Karolina Maria
Stawy na Jasieniu - monografia geograficznadr Adam Bartnik
dr Przemysław Tomalski
2010Nykiel
Bożena Marianna
Monografia geograficzna sołectwa Sobota w gminie Bielawydr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2010Ochman
Justyna Marianna
Zagospodarowanie sołectwa Orzeszków, gmina Uniejów powiat Poddębicedr Jacek Nalewajko
dr Bartosz Bartosiewicz
2010Olaczek
Magdalena Monika
Monografia geograficzna sołectwa Pruszki w gminie Łęczycaprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2010Olczak-Szymańska
Ewelina
Środowisko geograficzne okolic Faustynowadr Anna Majchrowska
dr Marek Walisch
2010Opas
Dominik Krzysztof
Monografia geograficzna sołectwa Bielawy w gminie Bielawydr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2010Osuchowska
Kamila Paulina
Wodospady Tatr polskich - monografia geograficznadr hab. Edmund Tomaszewski
dr Piotr Moniewski
2010Pasak
Anna
Monografia doliny środkowej Luciążydr hab. Jacek Forysiak
dr Joanna Petera-Zganiacz
2010Pastusiak
Łukasz Paweł
Monografia fizycznogeograficzna okolic Ksawerowa koło Brzezindr Anna Majchrowska
dr Arkadiusz Niewiadomski
2010Pawlak
Marta Zofia
Środowisko geograficzne punktów osadniczych kultury przeworskiej w dolinie Rawkidr Piotr Kittel
dr hab. Jacek Forysiak
2010Pawłowski
Maciej Lech
Monografia sołectwa Drużbice-Kolonia w gminie Drużbicedr Anna Janiszewska
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2010Pawłowski
Michał Konrad
Charakterystyka środowiska geograficznego i walory rekreacyjne okolic Nagórzycdr Stanisław Krysiak
dr Anna Majchrowska
2010Piętos
Emilia Dominika
Monografia geograficzna sołectwa Chełmo w gminie Masłowicedr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2010Pilarski
Janusz Antoni
Środowisko geograficzne rejonu ujścia Widawkidr hab. Jan Degirmendžić
dr Stanisław Krysiak
2010Pilżys
Tytus Tomasz
Monografia geograficzna sołectwa Siemszyce w gminie Łęczycaprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2010Płatek
Beata
Środowisko fizycznogeograficzne gminy Borowie w powiecie garwolińskimprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Jaksa
2010Poczyczyński
Adrian Piotr
Środowisko geograficzne południowo-zachodniej części poziomu katarzynowskiegodr Joanna Petera-Zganiacz
dr Piotr Kittel
2010Popłońska
Karolina Aneta
Monografia geograficzna wsi Puszcza Mariańska w powiecie żyrardowskimprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2010Przydział
Marta
Środowisko geograficzne obszaru położonego w strefie wysadu solnego Rogoźnodr Joanna Petera-Zganiacz
prof. dr hab. Juliusz Twardy
2010Reguła
Jacek Piotr
Charakterystyka środowiska geograficznego górnego biegu Radomkidr hab. Agnieszka Podstawczyńska
prof. dr hab. Czesław Kłysik
2010Remlein
Michał
Monografia geograficzna dorzecza rzeki Piasecznicydr Joanna Petera-Zganiacz
dr Piotr Kittel
2010Rojek
Michał Stanisław
Monografia sołectwa Janówka w gminie Rozprzadr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2010Rosiecki
Wojciech
Wodowskazy w zlewni Bzuryprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Przemysław Tomalski
2010Sadza
Emilian
Monografia geograficzna sołectwa Bychlew w gminie Pabianice (powiat pabianicki)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Sałagacki
Artur Sławomir
Monografia geograficzna sołectwa Lubochnia w powiecie tomaszowskimprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2010Sałuda
Michał Jan
Monografia geograficzna sołectwa Chruślin w gminie Bielawydr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2010Sawicka
Martyna Barbara
Walory środowiska przyrodniczego rezerwatu Dąbrowa Grotnickadr Joanna Petera-Zganiacz
dr hab. Jacek Forysiak
2010Sęk
Magdalena
Środowisko fizycznogeograficzne gminy Ułęż w powiecie ryckimprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Jaksa
2010Sidor
Adam Daniel
Monografia geograficzna sołectwa Byszewy w gminie Nowosolna (powiat łódzki wschodni)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Siudek
Rafał Wojciech
Monografia geograficzna bloku mieszkalnego przy ul. Gogola 8 w Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2010Sobieszek
Jarosław
Monografia geograficzna sołectwa Goleńsko w gminie Chąśnodr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2010Socha
Robert Michał
Stawy w Gospodarzu. Monografia geograficznadr Adam Bartnik
dr Piotr Moniewski
2010Staciwa
Anna Marta
Monografia geograficzna okolic Puczniewa ze szczególnym uwzględnieniem Puczniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazudr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2010Stańczyk
Anna Elżbieta
Środowisko geograficzne punktów osadniczych ludności kultury przeworskiej na obszarze arkusza Tuszyn SMGPdr Piotr Kittel
dr hab. Jacek Forysiak
2010Stępniak
Paulina Anna
Monografia geograficzna sołectwa Wola Załężna w gminie Opoczno, w województwie łódzkimprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2010Stępnik
Milena Katarzyna
Zagospodarowanie wsi Czekaj, gmina Uniejów powiat Poddębicedr Bartosz Bartosiewicz
dr Jacek Nalewajko
2010Stolarska
Aleksandra
Monografia środowiska geograficznego Charbic nad Nerem i okolicdr Żaneta Papiernik
dr hab. Jan Degirmendžić
2010Strzelczyk
Martyna Agata
Monografia geograficzna okolic Będzynadr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2010Strzemińska
Małgorzata
Monografia sołectwa Krosno w gminie Gorzkowicedr hab. Agnieszka Rochmińska
dr Anna Janiszewska
2010Sumiński
Artur Mateusz
Monografia geograficzna sołectwa Bielawska Wieś w gminie Bielawydr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2010Szachniewicz
Izabela Beata
Monografia geograficzna bloku mieszkalnego przy ul. Inowrocławskiej 3 w Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2010Szczepaniak
Mariusz
Monografia geograficzna sołectwa Baruchowo w gminie Baruchowo (powiat włocławski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Szczepański
Łukasz
Monografia geograficzna sołectwa Dłutów w gminie Dłutów (powiat pabianicki)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Szczurtek
Piotr Michał
Monografia geograficzna sołectwa Rogów Wieś w gminie Rogów (powiat brzeziński)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Szperlik
Beata Aleksandra
Monografia geograficzna sołectwa Milejów w gminie Rozprza (powiat piotrkowski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2010Szulc
Sylwia Anna
Monografia geograficzna okolic Zamościa (województwo łódzkie)dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2010Teysler
Anna Maria
Monografia geograficzna sołectwa Żelechlinek w powiecie tomaszowskimprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2010Tomasik
Michał Damian
Charakterystyka środowiska geograficznego zbiornika Miedzna na rzece Węglankadr Maciej Ziułkiewicz
dr Marek Walisch
2010Urbańska
Joanna
Środowisko geograficzne doliny dolnej Moszczenicydr hab. Jacek Forysiak
dr Joanna Petera-Zganiacz
2010Urbańska
Karolina Maria
Monografia sołectwa Nowe w gminie Krośniewicedr Anna Janiszewska
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2010Wackermann
Bartosz Kacper
Ocena merytoryczna i dydaktyczna fotografii zamieszczonych w podręcznikach "Przyrody" do szkół podstawowychprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2010Więckiewicz
Kamil Paweł
Stawy "Zgniłe Błoto" - monografia geograficznadr Piotr Moniewski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2010Wielądek
Agnieszka
Monografia geograficzna okolic wsi Żdżarydr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2010Wiercińska
Anna Agata
Monografia geograficzna sołectwa Rulice w gminie Bielawydr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2010Wierucka
Dagmara Ewa
Monografia geograficzna sołectwa Wygiełzów w gminie Zelówdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2010Wiśniewska
Karolina
Monografia geograficzna sołectwa Łyna w gminie Nidzica, w województwie warmińsko-mazurskimprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Ewa Szafrańska
2010Włodarczyk
Paulina Magdalena
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Ruścadr hab. Jan Degirmendžić
dr Anna Trawczyńska
2010Wojciechowski
Mateusz
Monografia geograficzna sołectwa Janów w gminie Zelówdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2010Wójtowicz
Magdalena Katarzyna
Środowisko geograficzne gminy Zagnańsk w powiecie kieleckimdr Arkadiusz Jaksa
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2010Wujkowska
Urszula
Monografia geograficzna sołectwa Dąbie w gminie Łęczycaprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2010Zalewska
Monika Joanna
Zagospodarowanie wsi Zaborów, gmina Uniejów powiat Poddębicedr Bartosz Bartosiewicz
dr Jacek Nalewajko
2010Zalewska
Sylwia
Monografia geograficzna okolic wsi Sawin (województwo lubelskie)dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2010Zdyb
Magdalena
Propozycja ścieżki dydaktycznej na obszarze Starego i Nowego Miasta w Łodziprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2010Zięba
Norbert Michał
Wpływ działalności człowieka na środowisko doliny Dobrzynkidr Arkadiusz Jaksa
dr Sławomir Kobojek
2010Zuch
Luiza Teresa
Monografia geograficzna sołectwa Kolonia Kociszew w gminie Zelówdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2010Zyskowska
Małgorzata
Monografia geograficzna sołectwa Niećkowo w gminie Szczuczyndr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Agier
Natalia
Charakterystyka środowiska przyrodniczego i walory turystyczne północnej części Karelii Fińskiejdr Piotr Piotrowski
dr Mariusz Siedlecki
2011Antczak
Monika
Monografia geograficzna sołectwa Żdżary w gminie Nowe Miasto nad Pilicądr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Anteczek
Sylwia Małgorzata
Walory środowiska geograficznego obszaru położonego wzdłuż doliny Pilicy od Inowłodza do wsi Łęgdr Piotr Piotrowski
dr Włodzimierz Pawlak
2011Banaś
Julita Janina
Monografia geograficzna podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ksawerowieprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2011Banaszkiewicz
Monika
Monografia geograficzna sołectwa Bujny Księże w gminie Zelówdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2011Baranowska
Martyna
Monografia geograficzna ulicy Stawowej we Włocławkuprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2011Beda
Rafał Krzysztof
Monografia geograficzna sołectwa Dąbrowa w gminie Zelówdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2011Białecka
Emilia Honorata
Obraz i słowo w kształtowaniu poczucia piękna krajobrazu w edukacji geograficznejprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2011Biernat
Anna
Walory przyrodnicze i rekreacyjne zbiornika "Domaniów"dr hab. Edmund Tomaszewski
dr Piotr Moniewski
2011Binias
Piotr Jan
Środowisko geograficzne południowo-zachodniej części powiatu radomszczańskiegodr Piotr Piotrowski
dr Mariusz Siedlecki
2011Błaszczyk
Dawid
Środowisko geograficzne południowej części gminy Brzeziny (województwo wielkopolskie)dr Piotr Piotrowski
dr Mariusz Siedlecki
2011Bombalski
Bartosz Jakub
Zagospodarowanie sołectwa Spędoszyn Kolonia - gmina Wartkowice, powiat Poddębicedr Stanisław Kozłowski
dr Anna Wojnarowska
2011Brzozowska
Małgorzata
Monografia geograficzna sołectwa Kompina w gminie Nieborówdr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2011Bukowiec
Justyna
Monografia geograficzna sołectwa Wypychów w gminie Zelówdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2011Burska
Karolina Monika
Najczęściej popełniane błędy w zadaniach pisemnych konkursu "Znaszli swój kraj"prof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2011Chelińska
Magdalena
Środowisko przyrodnicze obszaru położonego między Aleksandrowem Łódzkim a miejscowością Emilia ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych przyrodniczych i społecznych skutków budowy drogi S14dr Piotr Piotrowski
dr Mariusz Siedlecki
2011Chrobot
Arleta Małgorzata
Zagospodarowanie sołectwa Różopole - gmina Krotoszyn, powiat Krotoszyndr Anna Wojnarowska
dr Sławomir Kobojek
2011Chromiński
Bartosz
Środowisko geograficzne obszaru położonego wzdłuż górnego biegu rzeki Grabidr Piotr Piotrowski
dr Włodzimierz Pawlak
2011Chylak
Marta Beata
Monografia geograficzna sołectwa Skrzyńsko w gminie Przysuchadr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2011Cieślak
Kamila Małgorzata
Monografia geograficzna sołectwa Krępa w gminie Domaniewicedr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Cybulski
Paweł Ryszard
Monografia geograficzna sołectwa Babichy w gminie Rzgów (powiat łódzki wschodni)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2011Cyk
Adam
Monografia geograficzna sołectwa Guźnia w gminie Łowiczdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Czak
Marta Dominika
Monografia geograficzna wsi Strońsko w gminie Zapolicedr Jolanta Latosińska
dr Ewa Szafrańska
2011Dąbrowska
Anna Maria
Wykorzystanie doświadczeń i eksperymentów na lekcjach przyrodydr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
prof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
2011Długoszewski
Jacek Michał
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Sielpi Wielkiej (województwo świętokrzyskie)dr Piotr Piotrowski
dr Mariusz Siedlecki
2011Dobrzyńska
Anna Maria
Zagospodarowanie sołectwa Bogucin - gmina Garbów, powiat Lublindr Mariusz Lamprecht
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2011Drohomirecki
Szczepan Maciej
Monografia geograficzna sołectwa Maciejów w gminie Kluczbork (powiat Kluczborski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2011Durańska
Ewa
Monografia geograficzna sołectwa Lipinydr Jolanta Latosińska
dr Ewa Szafrańska
2011Figlus
Aleksandra Marianna
"Geografia w Szkole" jako pomoc dydaktyczna w pracy nauczyciela geografii i przyrodydr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
prof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
2011Frątczak
Justyna
Zbiornik "Przykona" - monografia geograficznadr hab. Edmund Tomaszewski
dr Piotr Moniewski
2011Freliga
Milena Katarzyna
Zagospodarowanie sołectwa Kłudno - gmina Wartkowice, powiat Poddębicedr Mariusz Lamprecht
dr Anna Wojnarowska
2011Gajda
Agnieszka Izabela
Monografia geograficzna sołectwa Gręboszów w gminie Drużbiceprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2011Gajewska-Szymańska
Patrycja
Monografia geograficzna sołectwa Orłów Kolonia w gminie Bedlnoprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2011Gałka
Ewelina Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Boguszyce w gminie Rawa Mazowieckaprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2011Gozdowska
Katarzyna Paulina
Monografia geograficzna sołectwa Reczyce w gminie Domaniewicedr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Goździk
Paulina
Walory środowiska geograficznego obszaru położonego wzdłuż doliny Pilicy od północnych krańców Zbiornika Sulejowskiego do Tomaszowa Mazowieckiegodr Piotr Piotrowski
dr Włodzimierz Pawlak
2011Grandyberg
Maja Angelika
Monografia geograficzna sołectwa Równa w gminie Błaszkidr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2011Grzelak
Karolina
Modelowa sylwetka nauczyciela geografii w opinii uczniów i studentów geografiidr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
prof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
2011Henke
Kamila Teresa
Zagospodarowanie sołectwa Strzyżki - gmina Chodecz, powiat Włocławekdr Mariusz Lamprecht
dr Bartosz Bartosiewicz
2011Iwanowska
Agata
Środowisko geograficzne doliny Pilicy koło Inowłodzadr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2011Izdebska
Ewa Barbara
Środowisko geograficzne obszaru między Lipcami Reymontowskimi a Bobrowąprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2011Jabłoński
Krzysztof Karol
Pozostałości bitwy o Łódź w środowisku geograficznym okolic Pabianicdr Arkadiusz Jaksa
dr Sławomir Kobojek
2011Jabrzyk
Szymon Jan
Zagospodarowanie sołectwa Biernacice - gmina Wartkowice, powiat Poddębicedr Anna Wojnarowska
dr Sławomir Kobojek
2011Jarecka
Kamila Ewa
Monografia geograficzna sołectwa Wygiełzów w gminie Zelówprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2011Jaroszewska
Ewelina Natalia
Środowisko przyrodnicze obszaru między Ozorkowem a Rogóźnemprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Niewiadomski
2011Jarzębski
Daniel
Środowisko przyrodnicze Wysoczyzny Elbląskiejprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Żaneta Papiernik
2011Jarzęcka
Magdalena
Monografia geograficzna sołectwa Stary Waliszew w gminie Bielawydr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Jaszczyk
Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Czarnysz w gminie Wodzieradydr Anna Trawczyńska
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2011Jędrzejczak
Mateusz Igor
Monografia geograficzna sołectwa Prądzew w gminie Łęczycaprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2011Jóźwiak
Emilia
Monografia geograficzna sołectwa Jedlicze A w gminie Zgierzprof. dr hab. Marcin Wójcik
prof. dr hab. Krystyna Rembowska
2011Kaczmarek
Sylwia Agnieszka
Monografia geograficzna sołectwa Zakościele w gminie Inowłódzdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Kalinowska
Jolanta Anna
Monografia geograficzna sołectwa Bratoszewice w gminie Strykówdr Jolanta Latosińska
dr Ewa Szafrańska
2011Kapuścińska
Klaudia Katarzyna
Monografia geograficzna bloku mieszkalnego przy ulicy Przyszkole 15 w Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2011Kapusta
Michał Adam
Środowisko geograficzne okolic Rokitnicydr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2011Karpińska
Ewa Agnieszka
Monografia geograficzna sołectwa Żeronie w gminie Grabicadr Danuta Walkiewicz
dr hab. Marek Barwiński
2011Kiciński
Daniel Michał
Środowisko geograficzne północnych krańców Kotliny Kolskiej ze szczególnym uwzględnieniem warunków klimatycznychdr Piotr Piotrowski
dr Włodzimierz Pawlak
2011Klemińska
Zuzanna Agnieszka
Monografia geograficzna sołectwa Kalinowa w gminie Błaszkidr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Korcz
Sylwia
Monografia geograficzna sołectwa Jedlnia Letnisko w gminie Jedlnia Letnisko (powiat radomski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2011Kowara
Aneta Maria
Monografia sołectwa Tkaczewskiej Góry w gminie Parzęczewprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2011Kozłowski
Tomasz
Monografia geograficzna międzyrzecza Skierniewki i Rawki na północ od Skierniewicdr Żaneta Papiernik
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2011Krasiński
Krzysztof Jerzy
Monografia geograficzna sołectwa Krzywiczyny w gminie Wołczyndr Jolanta Latosińska
dr Ewa Szafrańska
2011Król
Agnieszka
Środowisko geograficzne południowej części gminy Maków (województwo łódzkie)dr Piotr Piotrowski
dr Włodzimierz Pawlak
2011Kryczka
Katarzyna Teresa
Studia przykładowe w nauczaniu geografii. Założenia, propozycje lekcjiprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2011Krzewiniak
Anna
Monografia geograficzna wsi Wilamów w gminie Uniejówprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2011Krzywkowski
Paweł
Zbiornik Drzewicki - monografia geograficznadr Piotr Moniewski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2011Ksyta
Tomasz Maciej
Monografia geograficzna sołectwa Sołek w gminie Opocznoprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Edmund Tomaszewski
2011Kubiak
Joanna Maria
Monografia geograficzna sołectwa Janiszew w gminie Brudzewdr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2011Kuciński
Artur Michał
Warunki naturalne Uniejowa ze szczególnym uwzględnieniem wód geotermalnych i ich wpływu na turystykędr Mariusz Siedlecki
dr Piotr Piotrowski
2011Kulesza
Michał
Monografia geograficzna okolic Baryczy ze szczególnym uwzględnieniem doliny Grabidr Mariusz Siedlecki
dr Włodzimierz Pawlak
2011Kurtys
Piotr
Monografia geograficzna Waganiec (województwo kujawsko-pomorskie)dr Mariusz Siedlecki
dr Piotr Piotrowski
2011Łągwa
Natalia Dorota
Monografia geograficzna sołectwa Dziewuliny w gminie Grabicaprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2011Lesiak
Grzegorz Kazimierz
Monografia geograficzna ulicy Dominikańskiej w Łęczycyprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2011Lisek
Kamil Krzysztof
Zagospodarowanie sołectwa Ner, gmina Wartkowice, powiat Poddębicedr Bartosz Bartosiewicz
dr Jacek Nalewajko
2011Łopatyńska
Daria Regina
Charakterystyka środowiska przyrodniczego źródłowego odcinka doliny Miazgi na Wzniesieniach Łódzkichprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Marek Walisch
2011Małgorzaciak
Dawid Arkadiusz
Charakterystyka fizycznogeograficzna Tuszyna i okolicprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Żaneta Papiernik
2011Mania
Magdalena Krystyna
Monografia geograficzna sołectwa Topola Szlachecka w gminie Łęczycaprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2011Matusiewicz
Paweł Mateusz
Zagospodarowanie sołectwa Pauzew - gmina Wartkowice, powiat Poddębicedr Bartosz Bartosiewicz
dr Jacek Nalewajko
2011Mazur
Marzena Anna
Zagospodarowanie sołectwa Księże Młyny - gmina Pęczniew, powiat Poddębicedr Stanisław Kozłowski
dr Anna Wojnarowska
2011Mikołajczyk
Anna
Zainteresowania geograficzne wśród uczniów łódzkich gimnazjówprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2011Mizerska
Anna Karolina
Charakterystyka przyszpitalnych terenów zielonych Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2011Motyl
Łukasz Paweł
Monografia geograficzna okolic Kowalewic (województwo łódzkie)dr Mariusz Siedlecki
dr Włodzimierz Pawlak
2011Mrówczyńska
Aneta Karina
Monografia geograficzna wsi Natolinprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2011Muskała
Marta Aleksandra
Monografia geograficzna sołectwa Dębowa Góra - Kolonia w gminie Aleksandrów w powiecie piotrkowskimprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2011Nagórka
Magdalena
Monografia geograficzna sołectwa Sierzchowy w gminie Cielądzdr Jolanta Latosińska
dr Ewa Szafrańska
2011Niebelski
Artur Damian
Monografia geograficzna sołectwa Rogóźno w gminie Domaniewicedr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Niziołek
Magdalena
Monografia geograficzna bloku mieszkalnego przy ulicy Wici 38 w Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2011Olejnik
Justyna Sylwia
Potencjał krajobrazowy fragmentu dorzecza Grabi w okolicach Marzeninadr Stanisław Krysiak
dr Elżbieta Papińska
2011Osmól
Karina
Monografia geograficzna sołectwa Zakrzewo w gminie Babiakdr Jolanta Latosińska
dr Ewa Szafrańska
2011Pacocha
Karolina
Monografia geograficzna sołectwa Teofilów w gminie Drużbicedr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2011Pawelec
Krzysztof
Monografia geograficzna sołectwa Wysokin w gminie Odrzywółdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Pędziwiatr
Kalina
Monografia geograficzna miejscowości Kiełczygłów w gminie Kiełczygłówdr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2011Perełkiewicz
Mikołaj Wiktor
Środowisko przyrodnicze doliny Rawki między Głuchowem a Boguszycamidr Wojciech Tołoczko
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2011Poreda
Paulina Magdalena
Monografia geograficzna sołectwa Chynów w gminie Drużbicedr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2011Pszczoła
Lidia Iga
Monografia geograficzna sołectwa Gostyczyna w gminie Nowe Skalmierzycedr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Pudełek
Iwona Małgorzata
Monografia geograficzna rynku w Sieradzudr Jolanta Latosińska
dr Ewa Szafrańska
2011Raczyńska
Ewa Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Patok w gminie Drużbicedr Lidia Groeger
dr hab. Agnieszka Rochmińska
2011Rosińska
Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Winna Góra w gminie Słupiadr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2011Rusak
Karolina Dorota
Zagospodarowanie sołectwa Brzeg - gmina Pęczniew, powiat Poddębicedr Katarzyna Milewska-Osiecka
dr Mariusz Lamprecht
2011Rybak
Ewelina
Monografia geograficzna sołectwa Brzeg w gminie Pęczniewdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2011Rydzowski
Bartosz Marek
Monografia geograficzna doliny Wolbórki w okolicy Czarnocinadr Mariusz Siedlecki
dr Piotr Piotrowski
2011Ścieszko
Joanna
Monografia geograficzna obszaru między Białą a Giecznem w gminie Zgierzdr Żaneta Papiernik
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2011Sęk
Sylwia Joanna
Monografia geograficzna sołectwa Kowalewice w gminie Parzęczewdr Lidia Groeger
prof. dr hab. Ewa Klima
2011Semeniuk
Lidia
Świadomość dziedzictwa kulturowego Ziemi Łosickiej wśród jej młodych mieszkańcówprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Maria Adamczewska
2011Skała
Jakub Jan
Monografia geograficzna sołectwa Łęki w gminie Zelówdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2011Sokalszczuk
Michał
Pałusznica - monografia geograficznadr Piotr Moniewski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2011Stradowska
Aleksandra Iwona
Monografia geograficzna sołectwa Kiełpin w gminie Człuchówprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2011Stradowski
Arkadiusz Piotr
Monografia geograficzna sołectwa Śladków Duży w gminie Chmielnikdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2011Strojkowska
Karolina Magdalena
Środowisko przyrodnicze doliny Warty w rejonie rezerwatu Winnica na południe od Burzeninadr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2011Susik
Małgorzata
Monografia geograficzna ulicy Stalowej w Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2011Szubert
Łukasz
Zagospodarowanie sołectwa Wartkowice - gmina Wartkowice, powiat Poddębicedr Bartosz Bartosiewicz
dr Jacek Nalewajko
2011Szumiński
Jan Jakub
Monografia geograficzna doliny Szeszupy w rejonie Cisowej Góry na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowegodr Mariusz Siedlecki
dr Włodzimierz Pawlak
2011Szymczak
Olga
Walory przyrodnicze i rekreacyjne Kanału Elbląskiegodr hab. Edmund Tomaszewski
dr Przemysław Tomalski
2011Tarnawska
Katarzyna
Środowisko przyrodnicze i działalność człowieka na terenie Grenlandii ze szczególnym uwzględnieniem wybrzeża zachodniegoprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Stanisław Krysiak
2011Telega
Karolina
Monografia geograficzna ulicy Powtórnej w Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2011Tomalka
Karolina Magdalena
Środowisko przyrodnicze Góry Chełmodr Sławomir Kobojek
dr Marcin Jaskulski
2011Trybuła
Agata Zofia
"Geotermia Uniejów" na tle wykorzystania energii geotermalnej w Polsceprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Stanisław Krysiak
2011Tryka
Karina
Środowisko geograficzne obszaru budowy kopalni w Złoczewiedr Anna Majchrowska
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2011Trzepałkowski
Jakub Aleksander
Wykorzystanie narzędzi GIS w nauczaniu geografii w łódzkich szkołach ponadgimnazjalnychprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2011Urbanek
Tomasz
Zagospodarowanie sołectwa Światonia w gminie Wartkowice, powiat Poddębicedr Katarzyna Milewska-Osiecka
dr Mariusz Lamprecht
2011Urbaniak
Łukasz
Monografia geograficzna Chełmna (woj. wielkopolskie)dr Mariusz Siedlecki
dr Włodzimierz Pawlak
2011Walczak
Tomasz Jakub
Zagospodarowanie sołectwa Zelgoszcz w gminie Wartkowice, powiat Poddębicedr Katarzyna Milewska-Osiecka
dr Mariusz Lamprecht
2011Widziszewski
Mateusz Paweł
Monografia geograficzna sołectwa Studzianna w gminie Poświętnedr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Wilczyńska
Magdalena Dorota
Monografia geograficzna sołectwa Zacharz w gminie Będkówdr Jolanta Latosińska
dr Ewa Szafrańska
2011Witczak
Agnieszka
Monografia geograficzna wsi Pniewo w gminie Bedlno w powiecie kutnowskimprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2011Witosławska
Magdalena
Studnie wiejskie w gminie Inowłódzprof. dr hab. Paweł Jokiel
dr Adam Bartnik
2011Wójciak
Marta Anna
Środowisko przyrodnicze na obszarze Równiny Piotrkowskiej między Wolborzem a Bogusławicamidr Anna Majchrowska
dr Stanisław Krysiak
2011Wojdal
Gabriela Irena
Zagospodarowanie sołectwa Popów - gmina Pęczniew, powiat Poddębicedr Bartosz Bartosiewicz
dr Jacek Nalewajko
2011Wojtkowska
Martyna
Monografia geograficzna sołectwa Bordziłówka Stara w gminie Leśna Podlaskaprof. dr hab. Marcin Wójcik
prof. dr hab. Krystyna Rembowska
2011Wojtyra
Joanna
Monografia geograficzna sołectwa Boczki w gminie Szadekprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2011Woźniak
Alicja Dagmara
Środowisko przyrodnicze obszaru między Jeżowem a Wolą Łokotową na Wzniesieniach Łódzkichprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Wojciech Tołoczko
2011Wróbel
Katarzyna Jolanta
Miejsca topofilne i topofobiczne w wyobrażeniach łódzkiej młodzieży gimnazjalnejprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Maria Adamczewska
2011Żak
Anna Maria
Monografia geograficzna sołectwa Brudzewice w gminie Poświętnedr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Zalewski
Łukasz Patryk
Środowisko przyrodnicze przełomu rzeki Pilicy w okolicach Inowłodzadr Arkadiusz Niewiadomski
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2011Zaremba
Aleksandra
Monografia geograficzna sołectwa Gruszczyce w gminie Błaszkiprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2011Zdzienicka
Milena Barbara
Środowisko geograficzne doliny Warty między Rychłocicami a Siemiechowemdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2011Zielińska
Marta
Monografia geograficzna sołectwa Inowłódz w gminie Inowłódzdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2011Ziętkiewicz
Julia
Monografia geograficzna bloku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 4 w Pabianicachprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Jolanta Latosińska
2011Zimecka
Sylwia Paulina
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Olsztyna (województwo śląskie)dr Mariusz Siedlecki
dr Piotr Piotrowski
2012Badziak
Martyna
Monografia geograficzna Pilsidr Piotr Moniewski
dr Adam Bartnik
2012Bakalarczyk
Dominika
Monografia geograficzna sołectwa Księża Wólka w gminie Pęczniew w powiecie poddębickimdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2012Bastrzyk
Bartłomiej Marek
Monografia geograficzna zlewni Czarnej (Tomaszowskiej)dr Piotr Moniewski
dr Adam Bartnik
2012Bazela
Michał Przemysław
Zagospodarowanie sołectwa Glinno - gmina Warta, powiat Sieradzdr Katarzyna Milewska-Osiecka
dr Agnieszka Ogrodowczyk
2012Bednarek
Krzysztof Andrzej
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic miejscowości Borki w powiecie łęczyckimprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr Danuta Walkiewicz
2012Bednarz
Paulina Marzena
Charakterystyka geograficzna Wzgórz Koneckichdr Mariusz Siedlecki
dr Włodzimierz Pawlak
2012Beta
Joanna Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Grzymkowice w gminie Biała Rawska w powiecie rawskimdr Danuta Walkiewicz
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Bieniecki
Piotr Bernard
Wpływ autostrady A2 na środowisko przyrodnicze oraz społeczne Ciosen i Rosanowadr Arkadiusz Jaksa
dr Sławomir Kobojek
2012Borucz
Maciej Michał
Monografia geograficzna zlewni Wąglankidr hab. Edmund Tomaszewski
dr Przemysław Tomalski
2012Broniarek
Joanna
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Skierniewicdr Mariusz Siedlecki
dr Włodzimierz Pawlak
2012Brzozowicz
Barbara Małgorzata
Monografia geograficzna jeziora Pyhäselkädr Przemysław Tomalski
dr Piotr Moniewski
2012Burda
Paulina
Środowisko geograficzne doliny Pilicy między Smardzewicami a Tomaszowem Mazowieckimdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2012Chinalska
Joanna Maria
Propozycje wykorzystania metod studiów przykładowych na lekcjach geografii w gimnazjumprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2012Chmielecka
Katarzyna Ewelina
Walory przyrodnicze okolic Gostynina w województwie mazowieckimdr Mariusz Siedlecki
dr Włodzimierz Pawlak
2012Cichosz
Kamil Jan
Rodzaje prac domowych w nauczaniu geografii w świetle literatury i praktyki szkolnejdr Maria Adamczewska
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2012Cieślak
Olga Ewa
Monografia geograficzna sołectwa Parądzice w gminie Wartkowice w powiecie poddębickimprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2012Cieśla
Aleksandra
Monografia geograficzna sołectwa Ignaców-Miętno w gminie Siemkowice w powiecie pajęczańskimdr Danuta Walkiewicz
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Czyżewska
Anna Dominika
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Andrespola w województwie łódzkimdr Jolanta Latosińska
dr Mariusz Siedlecki
2012Dąbrowska
Oktawia Żaneta
Środowisko przyrodnicze obszaru między Poddębicami a Bałdrzychowemdr Marek Walisch
dr Żaneta Papiernik
2012Domański
Rafał
Monografia geograficzna rzeki Gaćdr Piotr Moniewski
dr Przemysław Tomalski
2012Dominiak
Agnieszka
Monografia geograficzna sołectwa Grabówie w gminie Widawa w powiecie łaskimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Dorabiała
Marta Aleksandra
Monografia geograficzna sołectwa Borysławice Kościelne w gminie Grzegorzewdr Jolanta Latosińska
dr Ewa Szafrańska
2012Dworzyńska
Natalia Miłosława
Monografia przyrodnicza Białej Góry w gminie Dobryszyce w powiecie radomszczańskimdr Lucyna Wachecka-Kotkowska
dr Joanna Petera-Zganiacz
2012Eifler
Sylwia Natalia
Monografia geograficzna Zalewkidr Przemysław Tomalski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2012Foryś
Monika Agnieszka
Wykorzystanie rysunku na lekcjach przyrody w świetle literatury i praktyki szkolnejprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Maria Adamczewska
2012Frydrych
Małgorzata Agata
Środowisko przyrodnicze okolic wsi Teodory na Wysoczyźnie Łaskiejprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Wojciech Tołoczko
2012Furmaniak
Magdalena Natalia
Środowisko geograficzne okolic Zarzęcina w powiecie opoczyńskimdr Marek Walisch
dr Żaneta Papiernik
2012Gacka
Karolina Ewelina
Świadomość dziedzictwa kulturowego Widawy wśród jej mieszkańcówdr Maria Adamczewska
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2012Gala
Anna Maria
Zagospodarowanie przestrzenne sołectwa Szpinalów w gminie Kamieńskdr Sławomir Kobojek
dr Agnieszka Ogrodowczyk
2012Gański
Mateusz
Środowisko geograficzne okolic Działoszynadr Żaneta Papiernik
dr hab. Jan Degirmendžić
2012Gawryszczak
Anna
Charakterystyka przyrodnicza obszaru pomiędzy Lubieniem Kujawskim a Kątamidr Anna Majchrowska
dr Wojciech Tołoczko
2012Giermata
Joanna Magdalena
Środowisko geograficzne dorzecza górnego biegu Kręcicy w gminie Lgota Wielkadr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2012Góra
Katarzyna
Gmina Warta jako obiekt dydaktyczny - propozycja zajęć terenowychdr Maria Adamczewska
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2012Grabowska
Milena Ewa
Środowisko geograficzne międzyrzecza Mrogi i Mrożycy na północ od Brzezindr Stanisław Krysiak
dr hab. Jan Degirmendžić
2012Gruchała
Małgorzata
Monografia geograficzna sołectwa Złota w gminie Głuchów w powiecie skierniewickimdr Danuta Walkiewicz
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Gruszczyńska
Karolina
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Brąszewic w województwie łódzkimdr Mariusz Siedlecki
dr Włodzimierz Pawlak
2012Grzelak
Krzysztof Mariusz
Strefa krawędziowa Wyżyny Łódzkiej a warunki do uprawiania sportów zimowych na przykładzie Malinkidr Danuta Dzieduszyńska
dr hab. Jacek Forysiak
2012Harabasz
Jowita
Monografia przyrodnicza Borowej Góry na Wysoczyźnie Bełchatowskiejdr Lucyna Wachecka-Kotkowska
dr Joanna Petera-Zganiacz
2012Heliński
Jakub Michał
Środowisko geograficzne obszaru pomiędzy Inowłodzem a Lubochniądr Marek Walisch
dr Stanisław Krysiak
2012Iskrzyńska
Angelina Magdalena
Wpływ górnictwa odkrywkowego na środowisko geograficzne na przykładzie Tomisławic w gminie Wierzbinek w powiecie konińskimprof. dr hab. Małgorzata Roman
dr Danuta Dzieduszyńska
2012Jakomulska
Izabela Marta
Środowisko przyrodnicze obszaru między Żerominem a Wolą Rakowądr Marek Walisch
dr Żaneta Papiernik
2012Janicka
Ewa Teresa
Monografia geograficzna sołectwa Postękalice w gminie Bełchatówdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2012Jardzioch
Klaudia Dorota
Monografia geograficzna sołectwa Wiączyń Dolny w gminie Nowosolnadr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2012Jaros
Izabela Ewa
Środowisko geograficzne obszaru między Rogowem a Jeżowemdr Żaneta Papiernik
dr Anna Majchrowska
2012Jędrzejczyk
Emilia Agnieszka
Monografia geograficzna wsi Wygoda w gmnie Brójceprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Roman Szkup
2012Johanowicz
Agata Marzena
Monografia geograficzna sołectwa Marynki w gminie Góra Świętej Małgorzaty w powiecie łęczyckimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Jurek
Adrianna
Monografia sołectwa Wola Zaradzyńska w gminie Ksawerówdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2012Just
Agata Monika
Monografia geograficzna sołectwa Studzień gminy Chodów w powiecie kolskimdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2012Kamiński
Rafał
Monografia geograficzna okolic Lasu Łagiewnickiegodr Mariusz Siedlecki
dr Włodzimierz Pawlak
2012Karalus
Adam
Monografia geograficzna sołectwa Godzianów w gminie Godzianów w powiecie skierniewickimdr Danuta Walkiewicz
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Karcz
Kamila
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic wsi Lubiec w gminie Szczercówdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2012Kasperczak
Paweł Zbigniew
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic miejscowości Bralin w województwie wielkopolskimdr Mariusz Siedlecki
dr Sławomir Kobojek
2012Kaszuwara
Ilona
Środowisko przyrodnicze doliny Rawki między Boguszycami a Łochowemprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
dr Sławomir Kobojek
2012Klusek
Agnieszka Joanna
Monografia geograficzna ulicy Sadowej w Ksawerowieprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Roman Szkup
2012Knera
Marceli Adrian
Walory przyrodnicze i rekreacyjne jezior Okręt i Rydwandr Piotr Moniewski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2012Kobus
Aneta
Monografia sołectwa Gałków Duży w gminie Koluszkiprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2012Kokot
Rafał
Monografia geograficzna terenów poprzemysłowych firm Baruchów i Krusche-Enderów w Pabianicachprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Roman Szkup
2012Kossowski
Maciej Zbigniew
Propozycje doboru fotografii do przykładowych lekcji geografii w ginmazjumdr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
dr Maria Adamczewska
2012Kowalczyk
Magdalena Katarzyna
Środowisko geograficzne przełomu Warty między Mirowem a Mstowemdr Joanna Petera-Zganiacz
dr Danuta Dzieduszyńska
2012Kowalska
Marta Paulina
Monografia geograficzna sołectwa Borchówka w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnimdr Danuta Walkiewicz
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Kozieł
Kamila Edyta
Środowisko geograficzne okolic Dzierzgowa w gminie Nieborówdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2012Krasoń
Bartosz Stanisław
Zastosowanie analizy uziarnienia w badaniach środowiska naturalnego doliny Warty między Strońskiem i Dobrowemdr Joanna Petera-Zganiacz
dr hab. Jacek Forysiak
2012Królewski
Paweł Zdzisław
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Kraszewa w gminie Andrespoldr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2012Kulisiewicz
Joanna Barbara
Środowisko przyrodnicze doliny Rawki między Starą Rawą a Suliszewemdr Wojciech Tołoczko
dr hab. Jan Degirmendžić
2012Kurowska
Ewa Paulina
Środowisko geograficzne okolic Szczukwina w gminie Tuszyndr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Mariusz Siedlecki
2012Łakomiak
Jakub Marek
Monografia geograficzna sołectwa Witaszewice w gminie Góra Św. Małgorzaty w powiecie łęczyckimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Lemczak
Katarzyna
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Brzustowa w województwie łódzkimdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2012Leśniak
Aleksandra Małgorzata
Charakterystyka geograficzna rezerwatu "Jeziorsko" i jego otoczeniadr hab. Edmund Tomaszewski
dr Piotr Moniewski
2012Lewandowska
Patrycja Agnieszka
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Nowosolnej w województwie łódzkimdr Mariusz Siedlecki
prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
2012Lidke
Karolina Anna
Monografia geograficzna sołectwa Bedoń Wieś w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnimprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2012Macioszek
Martyna
Środowisko geograficzne okolic rezerwatu Korzeń w dolinie Widawkidr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2012Mac
Emilia Alicja
Zagospodarowanie sołectwa Proboszczowice - gminia Warta, powiat Sieradzdr Katarzyna Milewska-Osiecka
dr Sławomir Kobojek
2012Majchrzak
Paulina
Monografia geograficzna sołectwa Budki Nowe w gminie Osiek Mały (powiat kolski)prof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2012Marat
Dorota Małgorzata
Środowisko geograficzne dolin Kleśnicy i Kamienicy w gminie Stronie Śląskiedr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2012Marciniak
Łukasz Paweł
Monografia geograficzna ulicy Księży Młyn w Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Roman Szkup
2012Marcinkowski
Mateusz Andrzej
Monografia geograficzna łaźni i zakładów kąpielowych Łodzi i Zgierzadr Adam Bartnik
dr Piotr Moniewski
2012Mela
Agnieszka
Monografia geograficzna wsi Zubki Duże w powiecie tomaszowskimprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Roman Szkup
2012Mierzwa
Klaudyna
Monografia geograficzna sołectwa Małe Końskie w gminie Mniszkówprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2012Molińska
Magdalena Elżbieta
Monografia geograficzna ulicy Rzemieślniczej w Dłutowieprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Roman Szkup
2012Nitecka
Agnieszka Anna
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic miejscowości Wielgomłyny ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu "Góra Chełmo"dr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Mariusz Siedlecki
2012Nowakowska
Agata Sabina
Monografia geograficzna sołectwa Bocianicha w gminie Zelów w powiecie bełchatowskimdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2012Nowak
Justyna
Monografia geograficzna sołectwa Żelechlinek w gminie Żelechlinek w powiecie tomaszowskimdr Danuta Walkiewicz
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Orlewski
Patryk Kamil
Monografia geograficzna sołectwa Łęczyca w gminie Drużbicedr Lidia Groeger
dr Anna Janiszewska
2012Pasik
Magdalena
Monografia geograficzna sołectwa Lipie w gminie Czerniewice w powiecie tomaszowskimdr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2012Pawlak
Dawid Damian
Środowisko przyrodnicze obszaru między Wieprzem a Gorajcem na Środkowym Roztoczudr Sławomir Kobojek
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2012Pawlak
Marta Milena
Zagospodarowanie sołectwa Lipiny w gminie Warta w powiecie sieradzkimdr Katarzyna Milewska-Osiecka
dr Sławomir Kobojek
2012Piera
Bartłomiej
Monografia geograficzna sołectwa Zagaj w gminie Góra Św. Małgorzaty w powiecie łęczyckimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Pokora
Marcelina
Środowisko przyrodnicze okolic Starej Wsi w obrębie Pasma Przedborsko-Małogoskiegoprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Stanisław Krysiak
2012Poreda
Marta
Monografia geograficzna sołectwa Bedoń Przykościelny w gminie Andrespoldr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2012Prasińska
Małgorzata Olga
Monografia geograficzna sołectwa Suchcice w gminie Drużbice w powiecie bełchatowskimdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2012Przybylska
Paulina Elżbieta
Propozycja terenowej ścieżki geograficznej w gminie Gorzkowicedr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
dr Maria Adamczewska
2012Przybył
Rafał
Monografia geograficzna sołectwa Zabłoty w gminie Zelówdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2012Przybysz
Konrad Wiktor
Zagospodarowanie sołectwa Krąków w gminie Warta w powiecie sieradzkimdr Sławomir Kobojek
dr Stanisław Mordwa
2012Roksela
Lena Anna
Wpływ górnictwa podziemnego na środowisko geograficzne miejscowości Wapnodr Joanna Petera-Zganiacz
dr Lucyna Wachecka-Kotkowska
2012Rozalska
Paulina Magdalena
Charakterystyka środowiska geograficznego doliny Neru w okolicy Byczynydr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Mariusz Siedlecki
2012Rubaszewski
Krzysztof
Monografia geograficzna sołectwa Ignaców w gminie Zelów w powiecie bełchatowskimdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2012Rutkowska
Ewa Agnieszka
Monografia geograficzna sołectwa Sługi w gminie Góra Św. Małgorzaty w powiecie łęczyckimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Sałaj
Paweł Stanisław
Monografia geograficzna sołectwa Mroczków Duży w powiecie opoczyńskimdr Stanisław Mordwa
prof. dr hab. Ewa Klima
2012Ścibiorek
Marta Agnieszka
Monografia geograficzna sołectwa Stefanów w gminie Drużbice w powiecie bełchatowskimdr Lidia Groeger
dr Anna Janiszewska
2012Sękulska
Aleksandra Ewa
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Świerzyn w gminie Zapolicedr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Mariusz Siedlecki
2012Sieczka
Wioletta Katarzyna
Zagospodarowanie sołectwa Mikołajewice w gminie Warta w powiecie sieradzkimdr Agnieszka Ogrodowczyk
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2012Skorupa
Marcin
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Bogdanowa w województwie łódzkimdr Jolanta Latosińska
dr Marek Walisch
2012Skowron
Karolina
Monografia geograficzna wodociągu "Żabieniec" w Łodzidr Przemysław Tomalski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2012Śnieg
Justyna
Monografia geograficzna sołectwa Hucisko w gminie Drużbice w powiecie bełchatowskimdr Lidia Groeger
dr Anna Janiszewska
2012Sobola
Jerzy Konrad
Zagospodarowanie sołectwa Tomisławice w gminie Warta w powiecie sieradzkimdr Marek Walisch
dr Sławomir Kobojek
2012Sowała
Marcin
Zagospodarowanie sołectwa Miedźno w gminie Warta, w powiecie sieradzkimdr Sławomir Kobojek
dr Stanisław Mordwa
2012Stos
Aleksandra Ewa
Zagospodarowanie sołectwa Góra w gminie Warta w powiecie sieradzkimdr Agnieszka Ogrodowczyk
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2012Strumian
Ewa
Zagospodarowanie przestrzenne sołectwa Augustynów w gminie Wartadr Agnieszka Ogrodowczyk
dr Sławomir Kobojek
2012Stuczyk
Klaudia
Zagospodarowanie sołectwa Mogilno - gmina Warta, powiat Sieradzdr Katarzyna Milewska-Osiecka
dr Sławomir Kobojek
2012Szalewska
Julita Barbara
Monografia geograficzna sołectwa Kowale Pańskie w gminie Kawęczyn w powiecie tureckimdr Paulina Tobiasz-Lis
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2012Szczerek
Anna Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Bedlenko w gminie Końskie w powiecie koneckimdr Paulina Tobiasz-Lis
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2012Szczypińska
Karolina Ewa
Wpływ środowiska przyrodniczego na turystykę w Bolimowskim Parku Krajobrazowymprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
dr Sławomir Kobojek
2012Szewczyk
Paulina Izabela
Zagospodarowanie sołectwa Rossoszyca w gminie Warta w powiecie sieradzkimprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
dr Mariusz Lamprecht
2012Szwaja
Piotr
Zagospodarowanie przestrzenne sołectwa Kośmidry w gminie Gołdapdr Agnieszka Ogrodowczyk
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2012Taszakowska
Natalia Anna
Monografia geograficzna sołectwa Wilkucice Duże w gminie Rokiciny w powiecie tomaszowskimdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2012Ulanowska
Iwona
Monografia geograficzna sołectwa Bryski w gminie Góra Św. Małgorzaty w powiecie łęczyckimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Uzdrzychowska
Małgorzata Marta
Monografia geograficzna wsi Krzyworzeka w gminie Mokrsko w powiecie wieluńskimdr Danuta Walkiewicz
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Warzyńska
Tamara Zofia
Monografia geograficzna sołectwa Wielgie w gminie Ostrówekdr Lidia Groeger
dr Anna Janiszewska
2012Wdowiak
Alicja Weronika
Zagospodarowanie sołectwa Jeziorsko w gminie Warta w powiecie sieradzkimprof. dr hab. Elżbieta Kobojek
dr Mariusz Lamprecht
2012Więckowska
Katarzyna
Aktualność poglądów Wacława Nałkowskiego na wykorzystanie mapy w nauczaniu geografiiprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2012Wiercioch
Paulina Helena
Monografia geograficzna sołectwa Prusy w gminie Głuchów w powiecie skierniewickimdr Danuta Walkiewicz
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Wiśniewska
Justyna Anita
Monografia geograficzna sołectwa Dobra w gminie Stryków w powiecie zgierskimprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr hab. Marek Barwiński
2012Wiśniewski
Łukasz Tomasz
Monografia geograficzna wsi Jadwinin w gminie Pabianiceprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Roman Szkup
2012Witczak
Anna
Zagospodarowanie przestrzenne sołectwa Wola Zadąbrowska w gminie Wartadr Sławomir Kobojek
dr Agnieszka Ogrodowczyk
2012Włodarczyk
Aneta Grażyna
Środowisko geograficzne dorzecza górnego biegu Krzemionki w gminie Czerniewicedr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2012Wolska
Kamila Jolanta
Monografia geograficzna sołectwa Janowice w gmnie Piątek w powiecie łęczyckimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Wróbel
Krzysztof Andrzej
Monografia geograficzna osiedla mieszkaniowego Retkinia-Północ w Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Roman Szkup
2012Zaborowska
Marta Małgorzata
Monografia geograficzna wsi Bedoń Nowy w gminie Andrespolprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Roman Szkup
2012Zajączkowski
Michał Maksymilian
Charakterystyka środowiska geograficznego doliny rzeki Pilicy w rejonie Tomaszowa Mazowieckiegodr Mariusz Siedlecki
prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
2012Zakrzewska
Martyna Anna
Monografia geograficzna sołectwa Korablew w gminie Rusiec w powiecie bełchatowskimdr Paulina Tobiasz-Lis
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2012Zaremba
Karolina Paulina
Monografia geograficzna sołectwa Żarnowica w gmnie Wolbórz w powiecie piotrkowskimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Zaworski
Sebastian
Zagospodarowanie sołectwa Maszewo Lęborskie - gmina Cewice, powiat Lęborkdr Anna Wojnarowska
dr Sławomir Kobojek
2012Zduniak
Karolina
Monografia geograficzna sołectwa Orszewice w gmnie Góra Świętej Małgorzaty w powiecie łęczyckimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Paulina Tobiasz-Lis
2012Zdyb
Agnieszka Kinga
Monografia geograficzna sołectwa Kurowice w gmnie Brójcedr hab. Marek Barwiński
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2012Zielińska
Klaudia Maria
Monografia geograficzna bloków mieszkalnych przy ulicy 1 Maja nr 70 i 72 w Zgierzuprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Roman Szkup
2012Zimoń
Sandra
Monografia geograficzna Rynku Malus przy ulicy Rojnej 41 w Łodziprof. dr hab. Anita Wolaniuk
dr Roman Szkup
2013Antczak
Adrian Mateusz
Monografia geograficzna sołectwa Wilczkowice w gminie Łęczyca w powiecie łęczyckimdr Paulina Tobiasz-Lis
dr Danuta Walkiewicz
2013Banaś
Karolina Krystyna
Monografia geograficzna sołectwa Burzenin w gminie Burzenin w powiecie sieradzkimdr Łukasz Musiaka
dr hab. Marek Barwiński
2013Bednarek
Karolina
Formy spędzania czasu wolnego przez studentów Erasmusa w Koprze w SłoweniiJoanna Kowalczyk-Anioł
dr Ewa Szafrańska
2013Białkowska
Ilona
Monografia geograficzna sołectwa Byczki w gminie Godzianów w powiecie skierniewickimdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2013Borkowska
Monika Mirosława
Środowisko przyrodnicze obszaru pomiędzy Łaskiem a Pawlikowicamidr Arkadiusz Niewiadomski
dr Elżbieta Papińska
2013Bozowska
Kamila Karolina
Formy spędzania czasu wolnego przez studentów Erasmusa w Porto w PortugaliiJoanna Kowalczyk-Anioł
dr Ewa Szafrańska
2013Ciepłoch
Anna
Środowisko przyrodnicze międzyrzecza Pichny i Niniwki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów podmokłychdr hab. Jacek Forysiak
dr Przemysław Tomalski
2013Cieślak
Justyna Jadwiga
Środowisko geograficzne zlewni górnej Wiercicy w gminie Janówdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Mariusz Siedlecki
2013Cieślak
Paulina
Potencjał krajobrazowy terenów nadwarciańskich w okolicach Strobinadr Stanisław Krysiak
dr Arkadiusz Niewiadomski
2013Cyzowska
Aleksandra Kaja
Monografia fizycznogeograficzna gminy Rzgówdr Wojciech Tołoczko
dr Arkadiusz Niewiadomski
2013Dawidzka
Agata
Środowisko geograficzne Doliny Grabi w gminie Sędziejowicedr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Mariusz Siedlecki
2013Dębowiak
Magdalena Emilia
Środowisko geograficzne okolic zbiornika Pokrzywnickiego na rzece Pokrzywnicydr Sławomir Kobojek
dr Agnieszka Ogrodowczyk
2013Dworak
Małgorzata Karolina
Monografia geograficzna sołectwa Rzuców w gminie Borkowice w powiecie przysuskimdr Paulina Tobiasz-Lis
dr Danuta Walkiewicz
2013Dworowski
Damian Jan
Zagospodarowanie sołectwa Tądów Górny - gmina Warta, powiat sieradzkidr Anna Wojnarowska
dr Mariusz Lamprecht
2013Dzierżyk
Klaudia Weronika
Środowisko geograficzne obszaru ujściowego Pisy do Narwidr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2013Dzik
Norbert
Monografia geograficzna stawów parkowych w Arkadiidr Piotr Moniewski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2013Ferenc
Katarzyna
Monografia geograficzna sołectwa Stary Imielnik w gminie Stryków w powiecie zgierskimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2013Fertlińska
Monika
Środowisko geograficzne międzyrzecza Widawki i Niecieczy w gminie Widawadr Aleksander Szmidt
dr Elżbieta Papińska
2013Florczak
Adrian Andrzej
Monografia geograficzna sołectwa Lubianków w gminie Głowno w powiecie Zgierzdr Łukasz Musiaka
dr hab. Marek Barwiński
2013Gefert
Arkadiusz Ariel
Monografia geograficzna zlewni Słomiankidr Przemysław Tomalski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2013Górecki
Michał
Ocena stopnia zagrożenia użytkowych poziomów wodonośnych pomiędzy Zgierzem a Ozorkowemdr Maciej Ziułkiewicz
dr Wojciech Tołoczko
2013Gorzuch
Michał Marek
Jakość życia mieszkańców osiedli Teofilów i Retkinia w ŁodziJoanna Kowalczyk-Anioł
dr Ewa Szafrańska
2013Grzegorzewska
Magdalena
Zagospodarowanie sołectwa Ustków w gminie Warta w powiecie sieradzkimdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2013Hak
Ewelina Anna
Monografia przyrodnicza północnej części Łodzi z uwzględnieniem zmian antropogenicznych od czasów Łodzi przemysłowejdr Elżbieta Papińska
dr Aleksander Szmidt
2013Hawrot
Wojciech Krzysztof
Cechy środowiska przyrodniczego Gór Kaczawskichdr Marek Walisch
dr Aleksander Szmidt
2013Ignaczak
Jakub Michał
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Stanisławowa w gminie Uniejówdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2013Jagiełło
Barbara
Zagospodarowanie sołectwa Mrówna - gmina Wartkowice, powiat Poddębicedr Jacek Nalewajko
dr Stanisław Kozłowski
2013Jarewicz-Jaciński
Julian Tadeusz
Charakterystyka fizycznogeograficzna obszaru między Smardzewicami a Julianowem nad Zalewem Sulejowskimdr Żaneta Papiernik
dr Arkadiusz Niewiadomski
2013Jargan
Katarzyna Magdalena
Środowisko geograficzne okolic wsi Prucheńsko Małe w gminie Mniszkówdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2013Jędrszczyk
Wioletta Anna
Rezerwat Wietrznia w Kielcach na tle środowiska geograficznego najbliższej okolicydr Marek Walisch
dr Stanisław Krysiak
2013Jołkiewicz
Piotr
Monografia geograficzna sołectwa Radoszyce w gminie Radoszyce w powiecie koneckimdr Łukasz Musiaka
dr hab. Marek Barwiński
2013Kaczmarek
Wojciech Kacper
Monografia geograficzna sołectwa Podgórzyce w gminie Góra św. Małgorzaty w powiecie łęczyckimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2013Kaczorowska
Ewelina Ilona
Środowisko przyrodnicze obszaru pomiędzy Żelechlinkiem a Głuchowem na Wzniesieniach Łódzkichdr Anna Majchrowska
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2013Kajukało
Katarzyna
Środowisko przyrodnicze okolic Dłutowa ze szczególnym uwzględnieniem obszarów podmokłychdr hab. Jacek Forysiak
dr Anna Majchrowska
2013Kapruziak
Paulina
Monografia geograficzna sołectwa Tum w gminie Góra św. Małgorzaty w powiecie łęczyckimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2013Kaszuba
Paulina
Monografia geograficzna sołectwa Babiczki w gminie Lutomiersk w powiecie pabianickimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2013Kaszycka
Klaudia Dorota
Środowisko geograficzne okolic Ludwikowa w gminie Skierniewicedr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Mariusz Siedlecki
2013Kisiołek
Aleksandra Maria
Środowisko przyrodnicze mokradeł w dolinie Pisi od źródeł po Nową Brzeźnicędr hab. Jacek Forysiak
dr Piotr Moniewski
2013Klepacz
Agata Katarzyna
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Jedlni - Letnisko na pograniczu Równiny Radomskiej i Kozienickiejdr Arkadiusz Niewiadomski
dr Elżbieta Papińska
2013Klepacz
Anna
Monografia geograficzna zbiornika Kotlinydr hab. Edmund Tomaszewski
dr Przemysław Tomalski
2013Kowalczyk
Erwin
Środowisko przyrodnicze okolic Bałtowa w województwie świętokrzyskimdr hab. Jan Degirmendžić
dr Wojciech Tołoczko
2013Kowalska
Monika
Monografia geograficzna sołectwa Dąbrowa nad Czarną w gminie Aleksandrów w powiecie piotrkowskimdr Łukasz Musiaka
dr hab. Marek Barwiński
2013Krogulewska
Anna Martyna
Baseny kąpielowe w Łodzi - monografia geograficznadr Adam Bartnik
dr hab. Edmund Tomaszewski
2013Krupa
Karolina
Jakość życia mieszkańców osiedla Olechów w ŁodziJoanna Kowalczyk-Anioł
dr Ewa Szafrańska
2013Krych
Ilona Małgorzata
Jakość życia mieszkańców osiedla Andersa w KoluszkachJoanna Kowalczyk-Anioł
dr Ewa Szafrańska
2013Kubasiewicz
Kamila Alicja
Środowisko geograficzne okolic Leoncina ze szczególnym uwzględnieniem fragmentu Puszczy Kampinoskiejdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Mariusz Siedlecki
2013Kulik
Paulina Joanna
Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne okolic Zalewu Zegrzyńskiegodr hab. Jan Degirmendžić
dr Wojciech Tołoczko
2013Lesiak
Michał Kamil
Wstępna ocena zagrożenia poziomów użytkowych wód podziemnych pomiędzy Ujazdem a Tomaszowem Mazowieckimdr Maciej Ziułkiewicz
dr Piotr Moniewski
2013Lewczuk
Artur Bernard
Środowisko geograficzne grodziska w Spicymierzu w gminie Uniejów w powiecie poddębickimdr Piotr Kittel
prof. dr hab. Juliusz Twardy
2013Łysoniewski
Dominik
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic wsi Wałowice w gminie Rawa Mazowieckadr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2013Madej
Artur Stanisław
Monografia geograficzna sołectwa Strzeszewo w gminie Bieżuń w powiecie żuromińskimdr Łukasz Musiaka
dr hab. Marek Barwiński
2013Majak
Wojciech
Walory przyrodnicze i krajobrazowe stawów na Dzierżąznejdr Piotr Moniewski
dr Adam Bartnik
2013Matecka
Anita Dominika
Środowisko geograficzne obszaru pomiędzy Uniejowem a Smulskiemdr hab. Jacek Forysiak
dr Stanisław Krysiak
2013Materac
Emilia Zofia
Monografia geograficzna Strugi Aleksandrowskiejdr Przemysław Tomalski
dr Adam Bartnik
2013Matławska
Anna Elżbieta
Charakterystyka geograficzna obszaru między Rzgowem a Modlicądr Wojciech Tołoczko
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2013Matysiak
Olga
Środowisko geograficzne wsi Szałe na Wysoczyźnie Kaliskiejdr Sławomir Kobojek
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2013Michalska
Joanna
Szlak kajakowy Rawki - monografia geograficznadr Piotr Moniewski
dr Adam Bartnik
2013Michalska
Monika Agata
Środowisko geograficzne strefy litoralnej zbiornika Jeziorskoprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Anna Majchrowska
2013Mikusińska
Joanna Barbara
Monografia geograficzna sołectwa Chełmce w gminie Opatówek w powiecie kaliskimdr Łukasz Musiaka
dr hab. Marek Barwiński
2013Mirowska
Natalia Magdalena
Monografia geograficzna sołectwa Kołacinek w gminie Dmosin w powiecie brzezińskimdr Łukasz Musiaka
dr hab. Marek Barwiński
2013Misztal
Piotr
Monografia geograficzna sołectwa Łęgonice w gminie Nowe Miasto nad Pilicą w powiecie grójeckimdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2013Muśkiewicz
Marta
Charakterystyka środowiska przyrodniczego centralnej części Kotliny Szczercowskiej w okolicach Woli Pszczółeckiejdr Stanisław Krysiak
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2013Nadrowska
Renata
Środowisko przyrodnicze północnej części Puszczy Bolimowskiejdr hab. Jan Degirmendžić
dr Wojciech Tołoczko
2013Nowak
Kinga
Monografia geograficzna sołectwa Sarbicko w gminie Tuliszków w powiecie tureckimdr Łukasz Musiaka
dr hab. Marek Barwiński
2013Nowak
Tomasz Grzegorz
Walory przyrodnicze i krajobrazowe zbiorników w Kurnędzudr hab. Edmund Tomaszewski
dr Przemysław Tomalski
2013Nowińska
Karolina Magdalena
Zagospodarowanie sołectwa Miedze - Grabinka w gminie Warta w powiecie sieradzkimdr Sławomir Kobojek
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2013Olesiński
Szymon Wojciech
Monografia geograficzna sołectwa Augustopol w gminie Dąbrowice w powiecie kutnowskimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2013Pacocha
Małgorzata
Czs wolny starszych mieszkańców osiedla Zarzew w ŁodziJoanna Kowalczyk-Anioł
dr Ewa Szafrańska
2013Pałka
Małgorzata
Monografia środowiska przyrodniczego okolic Piątkudr Anna Majchrowska
dr Marek Walisch
2013Pawelec
Małgorzata Anna
Monografia geograficzna sołectwa Ceteń w gmnie Odrzywół w powiecie przysuskimdr Łukasz Musiaka
dr hab. Marek Barwiński
2013Piaskowska
Karolina
Środowisko geograficzne doliny Warty między Beleniem a Strońskiemdr Sławomir Kobojek
dr Agnieszka Ogrodowczyk
2013Piekarska
Katarzyna Dorota
Zagospodarowanie sołectwa Rzeczyca w gminie Rzeczyca w powiecie tomaszowskimdr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2013Pielużek
Aneta Weronika
Środowisko przyrodnicze obszaru pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Przygłowemdr Aleksander Szmidt
dr Anna Majchrowska
2013Pietras
Magdalena
Monografia geograficzna sołectwa Bełdów w gminie Aleksandrów Łódzki w powiecie zgierskimdr Łukasz Musiaka
dr hab. Marek Barwiński
2013Piotrowska
Aleksandra Dominika
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Moszczenicy na pograniczu Równiny Piotrkowskiej i Wysoczyzny Bełchatowskiejdr Żaneta Papiernik
dr Stanisław Krysiak
2013Piotrowska
Iwona
Porównanie kierunków i programów kształcenia geograficznego na studiach licencjackich w największych ośrodkach akademickich w Polsceprof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
dr Maria Adamczewska
2013Plichta
Marika Magdalena
Atrakcyjność turystyczna miasta Tomaszów Mazowiecki w opinii mieszkańcówJoanna Kowalczyk-Anioł
dr Ewa Szafrańska
2013Porczyk
Natalia
Zagospodarowanie Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spaledr Sławomir Kobojek
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2013Reszpant
Monika
Monografia geograficzna sołectwa Strobin w gminie Konopnica w powiecie wieluńskimdr Łukasz Musiaka
dr hab. Marek Barwiński
2013Robakowski
Maciej Leszek
Walory przyrodnicze Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem form krasowychdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2013Różańska
Maja
Środowisko geograficzne wzgórza Kadzielnia w Kielcachprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Marek Walisch
2013Ruta
Katarzyna Anna
Monografia geograficzna sołectwa Żardki w gminie Drzewica w powiecie opoczyńskimdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2013Salamon
Kalina Maria
Zagospodarowanie sołectwa Starce w gminie Brąszewice w powiecie sieradzkimdr Sławomir Kobojek
dr Agnieszka Ogrodowczyk
2013Siedlecki
Wojciech
Monografia geograficzna sołectwa Gucin w gminie Buczek w powiecie łaskimdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2013Skomorowski
Adam
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic wsi Piorunów w gminie Wodzieradydr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2013Skorupa
Małgorzata Maria
Formy wykorzystania czasu wolnego osób zrzeszonych w Centrum Aktywnego Seniora przy Ośrodku Kultury "Górna" w ŁodziJoanna Kowalczyk-Anioł
dr Ewa Szafrańska
2013Słomkowski
Mateusz
Walory przyrodnicze Hali Gąsienicowej w Tatrachdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2013Śmigielska
Katarzyna Paulina
Monografia geograficzna sołectwa Silniczka w gminie Żytno w powiecie radomszczańskimdr Katarzyna Milewska-Osiecka
dr Sławomir Kobojek
2013Smoleński
Andrzej
Charakterystyka środowiska geograficznego okolic Staszowa w województwie świętokrzyskimdr Mariusz Siedlecki
dr Włodzimierz Pawlak
2013Sobala
Dawid Paweł
Zagospodarowanie sołectwa Rząśnia w gminie Rząśnia w powiecie pajęczańskimdr Iwona Pielesiak
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek
2013Sobczak
Agnieszka Monika
Możliwości spędzania czasu wolnego na osiedluTeofilów w Łodzi w opinii gimnazjalistówJoanna Kowalczyk-Anioł
dr Ewa Szafrańska
2013Sobiecki
Marcin
Monografia geograficzna sołectwa Mieszczk w gminie Sierpc w powiecie sierpeckimdr Łukasz Musiaka
dr hab. Marek Barwiński
2013Sobieraj
Angelika Anna
Monografia geograficzna sołectwa Kaczki Średnie w gminie Turek w powiecie tureckimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2013Sońta
Kamil Piotr
Monografia geograficzna sołectwa Zgniłe Błoto w gminie Aleksandrów Łódzki w powiecie zgierskimdr Łukasz Musiaka
dr hab. Marek Barwiński
2013Sowiak
Monika Barbara
Zagospodarowanie sołectwa Kłocko w gminie Sieradzdr Sławomir Kobojek
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2013Staniek
Katarzyna
Zagospodarowanie sołectwa Socha - gmina Warta, powiat sieradzkidr Anna Wojnarowska
dr Katarzyna Milewska-Osiecka
2013Staroń
Justyna
Charakterystyka fizycznogeograficzna doliny Pilicy między Tomaszowem Mazowieckim a Spałądr Marek Walisch
dr Żaneta Papiernik
2013Stolarska
Katarzyna Maria
Monografia geograficzna sołectwa Gorzkowice w gminie Gorzkowice w powiecie piotrkowskimdr Łukasz Musiaka
dr hab. Marek Barwiński
2013Supera
Justyna
Zagospodarowanie sołectwa Lisowice - gmina Koluszki, powiat łódzki wschodnidr Sławomir Kobojek
dr Agnieszka Ogrodowczyk
2013Szczęsna
Angelika Patrycja
Zagospodarowanie sołectwa Łuszczanowice w gminie Kleszczów w powiecie bełchatowskimdr Katarzyna Milewska-Osiecka
dr Agnieszka Ogrodowczyk
2013Szczypiorowski
Maciej Jakub
Walory przyrodnicze i krajobrazowe zbiornika Kępina w Zduńskiej Wolidr Adam Bartnik
dr Piotr Moniewski
2013Szewczyk
Paweł
Zagospodarowanie sołectwa Machnacz w gminie Brześć Kujawski w powiecie włocławskimdr Iwona Pielesiak
dr Sławomir Kobojek
2013Szymańska
Magdalena
Środowisko geograficzne obszaru pomiędzy Bogusławicami i Żarnowicą na pograniczu Równiny Piotrkowskiej i Wysoczyzny Bełchatowskiejdr Żaneta Papiernik
dr Stanisław Krysiak
2013Tkaczyk
Marta
Środowisko geograficzne doliny Pilicy na odcinku od Przybyszewa do Brzeźcdr Aleksander Szmidt
dr Anna Majchrowska
2013Toma
Ewelina Maria
Przestrzeń publiczna Moszczenicy w powiecie piotrkowskim w opinii mieszkańcówJoanna Kowalczyk-Anioł
dr Ewa Szafrańska
2013Traczyk
Anna
Monografia geograficzna sołectwa Sacin w gminie Nowe Miasto nad Pilicą w powiecie grójeckimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2013Trojanowski
Robert Damian
Środowisko przyrodnicze obszaru pomiędzy Sulejowem a Radoniądr Aleksander Szmidt
dr Anna Majchrowska
2013Trusińska
Joanna Barbara
Środowisko geograficzne Uroczyska Lublinek w Łodzidr hab. Jacek Forysiak
dr Arkadiusz Niewiadomski
2013Trzonek
Tomasz
Monografia geograficzna sołectwa Kobyłki w gminie Drużbice w powiecie bełchatowskimdr Łukasz Musiaka
dr hab. Marek Barwiński
2013Ulanicka
Katarzyna Emilia
Środowisko przyrodnicze obszaru pomiędzy Wolą Zaradzyńską a Rydzynami na Wysoczyźnie Bełchatowskiejdr Wojciech Tołoczko
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2013Warszawski
Mateusz Dominik
Charakterystyka wulkanów obszaru śródziemnomorskiego i ich wpływ na życie człowiekaprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Arkadiusz Niewiadomski
2013Węgrzyn
Krzysztof Kamil
Czas wolny mieszkańców osiedla Pienista w ŁodziJoanna Kowalczyk-Anioł
dr Ewa Szafrańska
2013Wieczorek
Luiza Marta
Zróżnicowanie przyrodnicze okolic Plucic w gminie Gorzkowicedr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2013Wieszczek
Magdalena Maria
Środowisko przyrodnicze i działalność człowieka na obszarze pomiędzy Łęczycą a Leśmierzemdr Elżbieta Papińska
dr Aleksander Szmidt
2013Wiktorowicz
Małgorzata Anna
Monografia geograficzna sołectwa Radzice Duże w gminie Drzewica w powiecie opoczyńskimdr Paulina Tobiasz-Lis
dr Danuta Walkiewicz
2013Witkowska
Anna Małgorzata
Czas wolny mieszkańców Woli KrzysztoporskiejJoanna Kowalczyk-Anioł
dr Ewa Szafrańska
2013Wojtacka
Agnieszka Joanna
Środowisko geograficzne obszaru pomiędzy Zadzimiem a Grzybowem na Wysoczyźnie Łaskiejdr Arkadiusz Niewiadomski
dr Żaneta Papiernik
2013Wołynkiewicz
Monika Agnieszka
Monografia geograficzna sołectwa Poświętne w gminie Poświętne w powiecie opoczyńskimdr Paulina Tobiasz-Lis
dr Danuta Walkiewicz
2013Woźnica
Karolina Małgorzata
Walory przyrodnicze okolic Owadowa w gminie Sławno ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju paleogeograficznego terenudr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Piotr Piotrowski
2013Wroński
Michał Piotr
Monografia geograficzna sołectwa Sielec w gminie Żarnów w powiecie opoczyńskimdr Sławomir Kobojek
dr Agnieszka Ogrodowczyk
2013Zasada
Maja Ewa
Staw miejski w Zgierzu - monografia geograficznadr Przemysław Tomalski
dr hab. Edmund Tomaszewski
2014Andryszek
Sylwia Ewa
Środowisko geograficzne kościoła świętego Idziego w Inowłodzudr Piotr Kittel
dr Danuta Dzieduszyńska
2014Antczak
Aleksandra Ewelina
Środowisko geograficzne Doliny Rybiego Potoku w Tatrachdr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2014Antczak
Paula
Charakterystyka geograficzna części Jeziora Powidzkiego wraz z terenami przyległymidr Marek Walisch
dr Stanisław Krysiak
2014Anyszko
Katarzyna
Środowisko geograficzne okolic Wrzeczka w gminie Łyszkowicedr Mariusz Siedlecki
dr Piotr Piotrowski
2014Bąk
Katarzyna
Środowisko przyrodnicze południowo-wschodniej części Pojezierza Kujawskiegoprof. dr hab. Juliusz Twardy
dr Joanna Petera-Zganiacz
2014Barzak
Patrycja Anna
Moja "mała ojczyzna" - propozycja ścieżki dydaktycznej na terenie Częstochowydr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
dr Maria Adamczewska
2014Błaszczyk
Jacek Jan
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa w gminie Łęczycadr Elżbieta Papińska
dr Arkadiusz Niewiadomski
2014Bożek
Anita Maria
Monografia geograficzna sołectwa Konopnica w gminie Konopnica w powiecie wieluńskimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2014Brzozowicz
Dorota Helena
Środowisko przyrodnicze dorzecza Rakówki na Wysoczyźnie Bełchatowskiejdr hab. Jacek Forysiak
dr Joanna Petera-Zganiacz
2014Ciach
Natalia Daria
Środowisko geograficzne Mierzei Helskiej od Jastarni (Góra Lubek) do Heludr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2014Cieplak
Maria Ewa
Monografia geograficzna sołectwa Międzyborów w gminie Jaktorów w powiecie grodziskimdr Łukasz Musiaka
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2014Cieślak
Agata Anna
Środowisko geograficzne Lasu Zwierzynieckiego wraz z otoczeniem w powiecie skierniewickimdr Anna Majchrowska
dr Marek Walisch
2014Cieślińska
Aneta Milena
Lokalne walory środowiska geograficznego i ich wykorzystanie przez nauczycieli szkół gimnazjalnych w Bełchatowiedr Maria Adamczewska
prof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
2014Czarnecka
Natalia Magdalena
Środowisko geograficzne okolic jeziora Rydwan i Okręt w powiecie łowickimdr Mariusz Siedlecki
dr Włodzimierz Pawlak
2014Dabioch
Dawid Krzysztof
Monografia geograficzna sołectwa Lgota w gminie Kłobuck w powiecie kłobuckimdr Karolina Dmochowska-Dudek
dr Danuta Walkiewicz
2014Dąbrowska
Urszula
Monografia geograficzna Wyśmierzyc w powiecie białobrzeskimdr Arkadiusz Głowacz
prof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
2014Dobieńska
Ewelina Lidia
Środowisko przyrodnicze rezerwatu Jezioro Szczawińskie w powiecie gostynińskimdr Marek Walisch
dr Elżbieta Papińska
2014Dobrowolska
Joanna Magdalena
Monografia geograficzna sołectwa Stróża w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2014Dobrowolska
Martyna Olga
Skuteczność wybranych metod podających i aktywizujących w edukacji geograficznej w gimnazjumdr Arkadiusz Głowacz
prof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
2014Dolewka
Daria
Monografia geograficzna sołectwa Kazimierz w gminie Lutomiersk w powiecie pabianickimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2014Drogosz
Anna Katarzyna
Ocena walorów edukacyjnych wybranych zeszytów ćwiczeń geograficznych dla gimnazjumdr Arkadiusz Głowacz
prof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
2014Duda
Magdalena Weronika
Monografia geograficzna sołectwa Janówka w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2014Fijałkowski
Rafał
Środowisko geograficzne okolic Czarnocina w powiecie piotrkowskimdr Arkadiusz Niewiadomski
dr Aleksander Szmidt
2014Filipiak
Ewelina Maria
Środowisko geograficzne Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Mogilno" i okolic w gminie Pabianicedr Mariusz Siedlecki
dr Piotr Piotrowski
2014Frączek
Wojciech
Wartość zamieszkiwanej przestrzeni w opinii uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicachdr Maria Adamczewska
prof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
2014Gaczkowski
Bartłomiej Adam
Metody i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli geografii w wybranych szkołach gimnazjalnych województwa łódzkiegodr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
prof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
2014Gawrońska
Izabela
Monografia geograficzna sołectwa Łobudzice w gminie Zelów w powiecie bełchatowskimdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2014Gebel
Jarosław Grzegorz
Środowisko przyrodnicze wschodniej części Równiny Inowrocławskiejprof. dr hab. Juliusz Twardy
dr Joanna Petera-Zganiacz
2014Gebel
Piotr Jacek
Monografia geograficzna sołectwa Kaletnik w gminie Koluszki w powiecie łódzkim wschodnimdr Paulina Tobiasz-Lis
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2014Gierkowska
Julita Olga
Środowisko geograficzne Lubienia Kujawskiego i okolicdr Włodzimierz Pawlak
dr Piotr Piotrowski
2014Głąbicki
Jakub
Środowisko geograficzne Jeziora Janówko i jego otoczenia, położonego na Garbie Lubawskimdr Joanna Petera-Zganiacz
prof. dr hab. Juliusz Twardy
2014Granosik
Anna Maria
Monografia geograficzna sołectwa Topola Królewska w gminie Łęczyca w powiecie łęczyckimdr Danuta Walkiewicz
dr Karolina Dmochowska-Dudek
2014Gwarda
Anna Sylwia
Gmina Sulejów jako obiekt dydaktyczno-geograficznydr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
dr Arkadiusz Głowacz
2014Jakubowska
Joanna Izabela
Środowisko geograficzne Równi pod Śnieżką oraz Kotłów Wielkiego i Małego Stawudr Piotr Piotrowski
dr Mariusz Siedlecki
2014Janczak
Ewelina Iwona
Funkcje i wykorzystanie fotografii w podręcznikach geografii dla gimnazjumdr Arkadiusz Głowacz
prof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
2014Jendza
Marek Rafał
Środowisko geograficzne Góry Ślężadr Piotr Piotrowski
dr Mariusz Siedlecki
2014Juraś
Beata
Monografia geograficzna sołectwa Głuchów w gminie Głuchów w powiecie skierniewickimdr Danuta Walkiewicz
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2014Kierzkowska
Eliza Joanna
Formy i osady eoliczne w południowej części Kampinowskiego Parku Narodowegoprof. dr hab. Zbigniew Rdzany
dr Aleksander Szmidt
2014Klepacz
Magdalena Katarzyna
Formy krasu powierzchniowego południowej części Załęczańskiego Parku Krajobrazowegoprof. dr hab. Małgorzata Roman
dr Danuta Dzieduszyńska
2014Konicki
Bartłomiej
Środowisko przyrodnicze doliny Dobrzynki, dopływu Nerudr Piotr Kittel
dr Danuta Dzieduszyńska
2014Korowczyk
Marta Anna
Środowisko geograficzne dorzecza Lindy w regionie łódzkimdr Danuta Dzieduszyńska
dr Piotr Kittel
2014Kowalczyk
Karolina
Monografia geograficzna sołectwa Piotrowice w gminie Warta powiat sieradzkiprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr Łukasz Musiaka
2014Krępska
Adrianna Paulina
Środowisko przyrodnicze okolic Izbicy Kujawskiej w powiecie włocławskimdr Wojciech Tołoczko
dr Marek Walisch
2014Kroc
Paulina
Monografia geograficzna sołectwa Lipce Reymontowskie w gminie Lipce Reymontowskiedr Łukasz Musiaka
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2014Kubiak
Sylwia
Środowisko geograficzne okolic Krzyżanowa w powiecie kutnowskimdr Wojciech Tołoczko
dr Arkadiusz Niewiadomski
2014Kubiś
Łukasz Mieczysław
Monografia geograficzna sołectwa Chociw w gminie Widawadr Maria Adamczewska
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
2014Kucharska
Milena Anna
Środowisko przyrodnicze doliny Grabarki na Wyżynie Wieluńskiejdr Arkadiusz Niewiadomski
dr Wojciech Tołoczko
2014Kupisz
Marta
Środowisko przyrodnicze doliny Rawki pomiędzy Nowym Dworem a Suliszewemdr Aleksander Szmidt
dr Anna Majchrowska
2014Kuzalska
Izabela Agata
Monografia geograficzna wschodniej części Równiny Łowicko-Błońskiejdr Elżbieta Papińska
dr Arkadiusz Niewiadomski
2014Lada
Joanna
Środowisko geograficzne Doliny Prądnika od Grodziska do Góry Okopydr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2014Magdziak
Jacek Mateusz
Monografia geograficzna sołectwa Sędziejowice w gminie Sędziejowice, powiat łaskidr Łukasz Musiaka
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2014Majewska
Anna Magdalena
Monografia sołectwa Lelów w gminie Lelów (powiat częstochowski)dr Łukasz Musiaka
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2014Majewska
Monika Sylwia
Środowisko geograficzne obszaru między Ostródą i Starymi Jabłonkami w województwie warmińsko-mazurskimdr Aleksander Szmidt
dr hab. Jan Degirmendžić
2014Mieszczański
Damian Mateusz
Monografia środowiska geograficznego okolic Grotnikdr Elżbieta Papińska
dr Marek Walisch
2014Mrowińska
Zuzanna
Środowisko przyrodnicze i osadnictwo pradziejowe południowo-zachodnich peryferii Łodzidr Elżbieta Papińska
dr Anna Majchrowska
2014Nowak
Patrycja
Osobliwości środowiska przyrodniczego środkowego Roztoczadr Wojciech Tołoczko
dr Arkadiusz Niewiadomski
2014Nowicki
Adam Włodzimierz
Monografia geograficzna sołectwa Besiekiery w gminie Grabów w powiecie łęczyckimdr Danuta Walkiewicz
dr Karolina Dmochowska-Dudek
2014Patora
Marta Elżbieta
Propozycja ścieżek dydaktyczno-geograficznych na obszarze miejsko-wiejskiej gminy Strykówdr Barbara Dzięcioł-Kurczoba
prof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
2014Pawelczyk
Izabella Mariola
Multimedia w kształceniu geograficznym na poziomie gimnazjum - w świetle literatury i praktyki szkolnejdr Maria Adamczewska
prof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
2014Piech
Wiktor Maksymilian
Środowisko przyrodnicze pradoliny warszawsko-berlińskiej na odcinku pomiędzy Łęczycą a Górą Św. Małgorzatydr Danuta Dzieduszyńska
dr Piotr Kittel
2014Piotrowicz
Karolina
Monografia geograficzna sołectwa Wielka Wieś w gminie Szadekdr Łukasz Musiaka
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2014Piotrowska
Sylwia
Monografia geograficzna sołectwa Bełchów w gminie Nieborówdr Łukasz Musiaka
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2014Płacheta
Magdalena Ewa
Środowisko geograficzne doliny Katarzynów-Jasionka położonej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiejdr Joanna Petera-Zganiacz
dr hab. Jacek Forysiak
2014Redlicka
Anna Beata
Monografia geograficzna sołectwa Łochów w gminie Żelechlinekdr Łukasz Musiaka
prof. dr hab. Andrzej Rykała
2014Rokita
Martyna
Monografia geograficzna sołectwa Barkowice w gminie Sulejówprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr Łukasz Musiaka
2014Rucińska
Ewelina
Środowisko geograficzne okolic Starego Adamowa w gminie Aleksandrów Łódzkidr Włodzimierz Pawlak
dr Mariusz Siedlecki
2014Sikora
Olga Maria
Monografia geograficzna sołectwa Biała w gminie Rząśnia w powiecie pajęczańskimprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr Łukasz Musiaka
2014Śliwiński
Błażej Ludwik
Monografia fizycznogeograficzna okolic Prażmowa w powiecie piaseczyńskimdr Aleksander Szmidt
dr Anna Majchrowska
2014Smolarek
Krzysztof Piotr
Monografia geograficzna sołectwa Mikołajewice w gminie Lutomierskprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr Łukasz Musiaka
2014Solarczyk
Kamila Sylwia
Charakterystyka środowiska geograficznego w północnej części gminy Przykona w powiecie tureckimdr Stanisław Krysiak
dr Marek Walisch
2014Sowa
Szymon Dominik
Monografia geograficzna sołectwa Mniszków w gminie Mniszków w powiecie opoczyńskimdr Karolina Dmochowska-Dudek
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2014Stańczyk
Milena Monika
Środowisko przyrodnicze i tereny inwestycyjne na obszarze miasta-gminy Strykówdr Anna Majchrowska
dr Elżbieta Papińska
2014Stencel
Maria Katarzyna
Środowisko geograficzne obszaru od Dłutowa do Czarnego Lasu oraz jego przydatność dla agroturystyki i turystyki weekendowejdr Stanisław Krysiak
prof. dr hab. Zbigniew Rdzany
2014Strzelak
Martyna
Środowisko geograficzne fragmentu Małopolskiego Przełomu Wisły w okolicy Kazimierza Dolnegodr hab. Agnieszka Podstawczyńska
dr Włodzimierz Pawlak
2014Subczyńska
Paulina Anna
Środowisko geograficzne międzyrzecza Styru i Horynia na Ukrainiedr Joanna Petera-Zganiacz
dr hab. Jacek Forysiak
2014Świderska
Paulina Anna
Monografia geograficzna sołectwa Dorobna Wola w gminie Paradyżprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr Łukasz Musiaka
2014Szuster
Monika Ewelina
Charakterystyka fizycznogeograficzna obszaru między Annopolem a Reduchowem w powiecie zduńskowolskimdr Stanisław Krysiak
dr Anna Majchrowska
2014Tarnowska
Karolina Paulina
Monografia geograficzna sołectwa Garbów w gminie Bedlno w powiecie kutnowskimdr Karolina Dmochowska-Dudek
prof. dr hab. Marcin Wójcik
2014Tatara
Anna Łucja
Monografia geograficzna sołectwa Kleszczów w gminie Kleszczów w powiecie bełchatowskimprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr Łukasz Musiaka
2014Teresiewicz
Sara Klaudia
Środowisko przyrodnicze okolic Bielaw w powiecie łowickimdr Arkadiusz Niewiadomski
dr Stanisław Krysiak
2014Trela
Paulina Magdalena
Charakterystyka fizycznogeograficzna obszaru między Kurowicami a Rokicinamidr Arkadiusz Niewiadomski
dr Wojciech Tołoczko
2014Tymoczko
Izabela Maria
Środowisko geograficzne okolic Jeziora Solińskiego ze szczególnym uwzględnieniem osuwiskdr Danuta Dzieduszyńska
dr Piotr Kittel
2014Ulanowska
Paulina
Charakterystyka środowiska geograficznego gminy Łanięta w powiecie kutnowskimdr Wojciech Tołoczko
dr Arkadiusz Niewiadomski
2014Wiklak
Michał
Monografia geograficzna okolic Lubiatowa w gminie Drezdenko ze szczególnym uwzględnieniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnegodr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz
dr Elżbieta Papińska
2014Włodarczyk
Karolina Magdalena
Piotrków Trybunalski jako obiekt dydaktyczny - propozycja zajęć terenowychdr Maria Adamczewska
prof. dr hab. Elżbieta Szkurłat
2014Wójcik
Katarzyna Marta
Monografia geograficzna sołectwa Łęgonice w gminie Nowe Miasto nad Pilicą w powiecie grójeckimprof. dr hab. Marcin Wójcik
dr Danuta Walkiewicz
2014Woźniak
Michał Krzysztof
Środowisko geograficzne zamku w Uniejowiedr Piotr Kittel
dr Danuta Dzieduszyńska
2014Zając
Joanna
Środowisko geograficzne okolic Skrzynek w powiecie tomaszowskimdr Marek Walisch
dr Aleksander Szmidt
2014Zakrzewski
Sylwester
Monografia geograficzna sołectwa Lutomiersk w gminie Lutomierskprof. dr hab. Andrzej Rykała
dr Łukasz Musiaka
2014Żeromińska
Dominika Katarzyna
Środowisko geograficzne poziomu katarzynowskiego na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Równiny Łowicko-Błońskiejdr Stanisław Krysiak
dr Arkadiusz Niewiadomski