Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Kierunek Turystyka i Rekreacja mgr

Spis prac magisterskich obronionych na WNG UŁ w latach 2006-2010 na kierunku Turystyka i Rekreacja.