Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Kierunki studiów

Opiekunowie I roku studiów I stopnia w roku akademickim 2016/2017 dla kierunków na Wydziale Nauk Geograficznych