Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Konferencje organizowane przez Wydział

Konferencja „Współczesne przemiany krajobrazu polskiej wsi”

Organizatorzy
Katedra Geografii Fizycznej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
Termin
6-8 września 2017 r.
Miejsce
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Materiały
do pobrania ze strony wpkpw.geo.uni.lodz.pl