Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Konkurs „Geografia – proces, forma, obiekt” – edycja 2013

W czerwcu 2012 roku został ogłoszony Konkurs Fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt”. Konkurs objął honorowym patronatem Pan prof. Tadeusz Marszał – Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

W skład Komitetu Organizacyjnego weszli inicjatorzy tej idei, tj.:

  • Piotr Czubla – Pracownia Geologii Wydziału Nauk Geograficznych UŁ
  • Joanna Petera-Zganiacz – Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Wydziału Nauk Geograficznych UŁ

Na konkurs wpłynęło 589 fotografii autorstwa 114 osób. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Do konkursu zakwalifikowano 322 prace w kategorii „Procesy i formy naturalne” oraz 134 w kategorii „Obiekty antropogeniczne”. Pozostałe fotografie nie mogły być ocenione ze względu na niezgodność z warunkami regulaminu.

Jury w składzie:

  • Sławomir Grzanek – Prezes Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego – przewodniczący Jury
  • Elżbieta Papińska – Prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
  • Renata Stadnik – Członek Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody
nagrodziło w kategorii PROCESY I FORMY NATURALNE: w kategorii OBIEKTY ANTROPOGENICZNE:

Ponadto jury przyznało Grand Prix – Jakub Niewiński za zdjęcie „Największa w Europie elektrownia zasilana węglem brunatnym”.

Wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Absolwenta Wydziału Nauk Geograficznych, która odbędzie się 14 grudnia 2012 r. o godzinie 16:00 w Auli im. Prof. Anny Dylikowej (19 na parterze) w budynku WNG UŁ przy ul. Narutowicza 88.

Nagrodzone zdjęcia zostaną również przedstawione na wystawie, organizowanej w ramach XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.

Jury na wspólnym spotkaniu z Komitetem Organizacyjnym postanowiło wyróżnić dodatkowych 26 fotografii, które zostaną zaprezentowane na wystawie razem z nagrodzonymi. Wystawę będzie można oglądać od 17 kwietnia 2013 roku w gmachu Wydziału Nauk Geograficznych UŁ przy ul. Kopcińskiego 31 w Łodzi.

Zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. Informacja o konkursie oraz regulamin zostaną zamieszczone na stronie Wydziału Nauk Geograficznych.

Joanna Petera-Zganiacz i Piotr Czubla