Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Konkurs „Geografia – proces, forma, obiekt” – edycja 2019/2020

Uczestników i sympatyków Konkursu Fotograficznego „Geografia- proces, forma, obiekt" serdecznie zapraszamy na wystawę prac laureatów i wyróżnionych w siódmej edycji. Wystawę można oglądać w holu budynku Wydziału Nauk Geograficznych UŁ przy ul. Kopcińskiego 31 (parter).

Chcielibyśmy również zaprosić do udziału w kolejnej, ósmej już edycji konkursu, odbywającego się pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych – dr. hab. Bogdana Włodarczyka, prof. nadzw. UŁ. Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu i pobrać kartę zgłoszeniową. Najlepsze prace, wzorem lat ubiegłych, zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego ( zakończona edycja Konkursu) oraz przedstawione na imprezie organizowanej w Światowym Dniu Geografa na wiosnę 2020 roku. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza. Będziemy też dążyć do tego, żeby najlepsze zdjęcia zostały zaprezentowane na wystawie na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Wszystkie dotychczasowe edycje Konkursu były zwieńczone taką wystawą. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na wystawie.

Zachęcamy do zapoznania się z sugestiami Jury i Komitetu Organizacyjnego, zaproponowanymi po zakończeniu czwartej edycji konkursu. Uwagi te z jednej strony uzasadniają wybory dokonane przez Jury, a z drugiej strony miały i mają stanowić wskazówkę dla uczestników kolejnych edycji konkursu.

Komitet Organizacyjny Konkursu
Piotr Czubla i Joanna Petera-Zganiacz