Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service (EDS)

EDS to narzędzie, które umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu sieciowych zasobów informacji: baz danych, serwisów czasopism i książek elektronicznych, a także katalogu bibliotecznego, Repozytorium UŁ oraz Biblioteki Cyfrowej UŁ. Zasoby te przeszukiwane są za pomocą jednego okienka wyszukiwawczego, a rezultaty wyszukiwania wyświetlane są na jednej platformie w postaci ujednoliconej listy wyników.

"Dostęp dla Gościa" pozwala każdemu użytkownikowi na przeprowadzenie wyszukiwania, jednak dostęp do pełnego tekstu oraz rekordów bibliograficznych z baz Scopus i Web of Science jest możliwy tylko w obrębie sieci UŁ lub po zalogowaniu do serwera proxy HAN.