Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

XXXV Seminarium Terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu”

2019-06-28 12:04:57
Napisał: tommink

Instytut Geografii Miast i Turyzmu zaprasza do udziału w dniach 19-20 września w XXXV Seminarium terenowym „Warsztaty z geografii turyzmu”.

Więcej informacji, program i karta zgłoszenia w załączonej ulotce.