Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Podział roku akademickiego

Zarządzenie Rektora nr 71 w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020.

Terminarz sesji egzaminacyjnej

Terminarz sesji egzaminacyjnej studiów I° (licencjackich i inżynierskich) – semestr zimowy 2019/2020

Do pobrania stan na: 2019-12-10 11:55

Terminarz sesji egzaminacyjnej studiów II° (magisterskich) – semestr zimowy 2019/2020

Do pobrania stan na: 2019-12-13 12:28

Plany zajęć na semestr ZIMOWY roku akademickiego 2019/2020

Daty w komórkach tabel oznaczają terminy ostatnich modyfikacji planów zajeć.

Kreska („—”) w komórce tabeli oznacza, że plan nie został jeszcze opublikowany, względnie, że zajęcia na danym kierunku/roku/systemie studiów nie są w obecnym semestrze prowadzone.

Studia I° (licencjackie)

kierunek Geografia

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-10-02 15:47
II rok 2019-09-13 13:58
III rok2019-09-13 13:58

kierunek Geomonitoring

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-10-03 11:45
II rok 2019-09-13 14:08
III rok2019-09-13 14:08

kierunek Geoinformacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-09-30 14:54
II rok 2019-09-27 14:08
III rok2019-09-13 14:01

kierunek Turystyka i rekreacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-11-28 14:04
II rok 2019-11-28 14:33
III rok2019-10-07 12:44

kierunek Gospodarka przestrzenna

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-10-01 12:15
II rok 2019-10-23 13:12
III rok2019-10-23 13:12

Studia inżynierskie

kierunek Gospodarka przestrzenna

stacjonarneniestacjonarne
1. semestr2019-10-01 12:14
3. semestr2019-10-23 13:12
5. semestr2019-10-24 11:33
7. semestr2019-09-18 13:01

Studia II° (magisterskie)

kierunek Geografia

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-09-13 14:14
II rok 2019-09-13 14:14

specjalność Klimatologia i ochrona atmosfery

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-10-04 11:51
II rok

specjalność Monitoring i kształtowanie środowiska

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-09-24 11:31
II rok 2019-09-24 11:31

specjalność Geoekologia z ekofizjografią

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok 2019-09-27 14:21

specjalność Geografia urbanistyczna

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-10-03 14:31
II rok 2019-10-03 14:31

specjalność Geografia społeczna i rozwoju regionalnego

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok

specjalność Geografia – studia nauczycielskie

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-09-26 13:20
II rok

specjalność Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok 2019-09-27 14:32

kierunek Turystyka i Rekreacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-10-15 12:22
II rok 2019-10-02 13:22

kierunek Gospodarka przestrzenna

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok 2019-10-28 13:30

kierunek Planowanie i organizacja przestrzeni

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-11-21 12:19
II rok

kierunek Geoinformacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-10-15 12:17
II rok 2019-10-02 13:17