Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Procedury ankietowania

Ankieta ogólnouczelniana dotycząca realizacji zajęć dydaktycznych (zał. 1)

Ankieta dotycząca poziomu obsługi studentów przez administrację (zał. 3)

Ankieta dotycząca opinii absolwenta o jakości kształcenia i przydatności studiów do rynku pracy (zał. 4)

Ankieta dotycząca oceny oferty dydaktycznej WNG oraz dostępności informacji o niej dla kandydatów na studia (zał. 6)