Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Spotkania Naukowe INoZ

Spotkania odbywają się co miesiąc, w wybrane wtorki, w sali posiedzeń Rady Wydziału, ul. Narutowicza 88.

Celem spotkań jest prezentacja wyników badań naukowych w zakresie geografii oraz innych pokrewnych jej nauk przyrodniczych, a także dyskusja i wymiana poglądów na temat omawianych zagadnień.

Rok 2016

1 III, godz. 12.00
dr Karol Tylmann (Uniwersytet Gdański),
dr Piotr Paweł Woźniak (Uniwersytet Gdański),
oraz Vincent Rinterknecht (CNRS, Francja)
„Badania głazów narzutowych w północno-zachodniej Polsce a chronologia recesji ostatniego lądolodu skandynawskiego”
15 III, godz. 12.00
dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży (UAM, Poznań)
„Czynniki kontrolujące sedymentację podczas fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej”
12 IV, godz. 12.00
pracownicy i studenci INoZ
„Nauki o Ziemi – co badamy, czego uczymy” – sesja informacyjna
10 V, godz. 12.00
dr Wojciech Tołoczko (WNG UŁ)
„Rozmieszczenie jodu w glebach Polski”
7 VI, godz. 12.00
mgr Szymon Wilk (WNG UŁ)
„Charakterystyka przestrzenna miejskiej wyspy ciepła w Łodzi”

Rok 2015

13 I, godz. 14.00
dr Małgorzata Ludwikowska-Kędzia (UJK w Kielcach)
Geneza i wiek osadów czwartorzędowych oraz ich bezpośredniego podłoża w centralnej części Gór Świętokrzyskich: znane fakty - nowe interpretacje
17 II, godz. 12.00
dr Lucyna Wachecka-Kotkowska (WNG UŁ)
Paleogeografia obszaru między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem
3 III, godz. 14.00
dr Katarzyna Pochocka-Szwarc, dr Tomasz Krzywicki (PIG-PIB, Warszawa)
Geologiczno-środowiskowe warunki tworzenia Geoparku Kanał Augustowski – Augustowskie Sandry + film 20 min
28 IV, godz. 12.00
dr Piotr Moniewski (WNG UŁ)
Reżim źródeł i ich rola w zasilaniu rzek
26 V, godz. 12.00
dr Arkadiusz Niewiadomski (WNG UŁ)
Hortisole aglomeracji łódzkiej - charakterystyka i wybrane właściwości
9 VI, godz. 12.00
dr Piotr Kittel (WNG UŁ)
Badania geoarcheologiczne w regionie łódzkim – wybrane przykłady