Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ

Informacje

Kształcenie doktorantów na nowych zasadach – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – rozpocznie się 1 października 2019 r.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (SDNŚiP) zapewniać będzie kształcenie doktorantów z dyscyplin: matematyki, nauk biologicznych, nauk chemicznych, nauk fizycznych, nauk o Ziemi i środowisku.

Program, regulamin, terminarz oraz kryteria rekrutacji SDNŚiP

Kontakt

Dyrektorką Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych została dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. UŁ z Katedry Fizjologii i Biochemii Roślin WBiOŚ

Sekretarzem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych została mgr Ewa Mikołajczyk-Zając

W sprawach związanych ze szkołą doktorską, proszę kontaktować się za pośrednictwem następujących adresów:
Dyrektor.SDNSiP@biol.uni.lodz.pl
Sekretarz.SDNSiP@biol.uni.lodz.pl