Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Obciążenie sal dydaktycznych

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć. We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy i kolokwia proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, pok. 8 (wejście od strony parkingu)

ul. Narutowicza 88

ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum)

ul. Kopcińskiego 31 (budynek frontowy)