Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe dla zamówień o wartości powyżej 10.000 zł brutto, a nie przekraczające 30.000 zł. brutto